Etusivu
Tuotteet
Valokuvat
Mielipiteitä
Kuokkalampi
Blogi
Linkit

Yhteystiedot

Kuokkalammintie 143
55800 IMATRA

4.8.2023

Tässä todennäköiseti viimeinen kirjoitus tällä sivustolla.
Ei, en tee vielä kuolemaa, vaikka olinkin taas verenmyrky-
tyksen takia sairaalassa. Syynä on se että olen lopettamassa
koko sivustoa, koska viljely on lopetettu jo vuosia sitten ja
siinä sivussa loppuvat myös sukuseuran sivut joista olen
maksanut vuosittain puolet Web- hotellille.
Keltasen suku kokoontui viime sunnuntaina sukukokouk-
seen Imatran kylpylään. Lauantai-iltana vietimme kylpylän
rannassa iltaa n. 30 sukulaisen voimin ja tarjosin väelle gril-
lattavaa ja palan painiketta tilamme 350-vuotisen historian
kunniaksi. Kun omat pojat ovat osaomistajia Saimaalla sei-
laavassa elämysmatkoja tekevässä laivassa, oli luonnollista
että risteilyt kuuluivat ohjelmaan.

En voi olla puuttumatta myös viimeaikaiseen rasistikeskuste-
luun jota vasemmisto vaalitappion kärsittyään on masinoinut
valtamedian suosiollisella avustuksella. Nyt kaivetaan kaikki
perusuomalaisten vuosien takaiset kirjoitukset esiin, unohtaen
omat möläytykset vuosien varrelta sosiaalisessa mediassa.
Yle tietenkin on mukana hyökkäämässä persuja vastaan.
Tietäähän se vaaliohjelman mukaista Ylen rahoituksen leik-
kaamista, joka on mielestäni aivan oikein. Etenkin maaseu-
dulla Ylestä on tullut kirosana se läpinäkyvästä politiikasta
johtuen. Uskon että kun rasistihäly tasaantuu ja hallitus pää-
see täysipainoiseen työhön, päästään edellisen velkavetoisen
hallituksen virheitä korjaamaan. Siitä jokainen joudumme
kantamaan rahallisen vastuun useita vuosia.

31.12.2022
Tänään on vuoden pimein päivä, sanoisin aika masentava-
kin jäätävine vesisateineen. Onneksi alkutalvi oli kuin entis-
jan talvet. Kylmä ja luminen, jopa pääkaupungin vihreät
saivat nauttia lumesta, jota ei pitänyt olla siellä enää vuosiin.
Itsekin nautin kunnon talvesta hiihtämisestä ja lumesta.
Odotukset ensikesän aarrejahtiin ovat myös korkealla, oli-
han minulla onni löytää syksyllä omankylän pellosta rauta-
kautinen esine joka museviraston määritelmän mukaan oli
valetuin akantuskuvioin koristeltu ketjunkannatin tai avain-
riipus. Meni kertaheitolla kylän varhaishistoria uusiksi.

Vähemmän nautittavaa on seurata Ukrainan sotaa roisto-
valtio Venäjää vastaan. Epäilen että tulemme vielä näke-
mään todella karmeita asioita lähitulevaisuudessa.
Hyvää tuosta sodasta on se että Suomen ja EU,n viheryt-
täminen sai takapakkia. Viherterrorismi alkaa näyttää oikeat
kasvonsa, eli sen miten tuhotaan ihmisten toimeentulo ja
omistusoikeus ideologisin perustein. Saksa on siitä paras
esimerkki ja Suomi kulkee perässä. Onneksi meillä on ke-
väällä eduskuntavaalit ja uskon että muutos parempaan
tulee tapahtumaan.

Kaikesta huolimatta;Hyvää joulua ja oikeudenmukaista
uuttavuotta kaikille!


16.8.2022

Lämmin kesä senkun vaan jatkuu elohelteiden merkeissä.
Luonto on tosi vehreää, koska sateitakin on saatu, ainakin
näillä kulmilla. Nyt on ollut aikaa jopa aarteiden etsintään
metallinpaljastimella ja hyvin on löytynytkin vanhoja rahoja,
sormuksia ja kehäsolkia, ym. kaikkiaan kolmisenkymmentä.
Vanhin hopeaäyrikin vuodelta 1665, eli hivenen vanhempi
kuin meidän sukutilan synty.

Metsästysharrastus on ollut mieluinen harrastus jo lähes
60 vuoden ajan. Tosin iän myötä aikainen herääminen ja
askeleen lyhentymien vähän vähentää käyntejä erällä.
Ensivuoden EU,n aikaansaama totaalinen lyijyhauilen
käyttökilto taitaa lopettaa haulikolla metsästämisen omal-
ta osalta kokonaan, jollen investoi uuteen aseeseen. Kaikki
kolme haulikkoani kun eivät kestä teräshaulilla ampumista
ja lyijyä vastaava folframi maksaa kymmenkertaisesti lyi-
jypatruunaan nähden.
Mielestäni tuo totaalikielto, joka on vihervassarien aikaan-
saama on täysi typeryyden huippu. Kosteikoillahan lyijyhau-
lien käyttö on ollut kielletty jo vuosia, mutta muualla kielto
on täysin idioottimaista. Pienoiskiväärille ei löydy tulevai-
suudessa patruunoita ja ampumaharjoittelu radoilla vaikeu-
tuu ja kallistuu huomattavasti.
Mielestäni EU,n on korvattava metästäjille ja ampumahar-
rastajille uusien aseiden hankinta ja harrastuksen kallistu-
misen erotus. Metsästäjiä on Suomessa yli 300000 ja aseita
1,5 miljoonaa kaikki ammuntaa harrastajat mukaan lukien.
Toinen vaihtoehto olisi erota koko unionista, koska jatkuvasti
tulee uusia rajoituksia jotka eivät sovellu meidän oloihin.


2.6.2022

Mistä kummasta noita yksisilmäsiä professoreita ja tutki-
joita tuonne EU,hun ilmaantuu?
Nyt tehdään polttopuistakin fossiilista energiaa, jonka seu-
rauksena Suomen energiatase heittäisi häränpyllyä.
Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta
on lähes kolmannes, 30 prosenttia eli noin 112 terawatti-
tuntia.
Kun suuressa osaa Eurooppaa puusto on hakattu, ja lä-
hinnä vain virkistyskäytössä, ei pohjoismaista puunkäyt-
töä polttoaineeksi ymmärretä. Jätepuusta tehty polttopuu
ja hake auttaa lisäämään puuston kasvua ja lisäämään
hiilen sidontaa. Miltähän Suomen metsät näyttäsivät jos
taimikoita ja pienpuustoa ei raivattaisi ja käytettäisi polt-
toaineeksi. Osa tietysti jää metsään lannoitteeksi. Meillä on
jo nyt ihan liikaa ryteikköisiä hoitamattomia metsiä.
Kun vaatimukset talojen ja kesämökkien energitehokkuu-
den lisäämiseksi tukevat voimaan, voi usean suomalaisen
mieli muuttua EU,n suhteen. Itse en ole koskaan kannatta-
nut Suomen EU jäsenyyttä, ja nyt alkaa tuntua että yhä
suurempi joukko alkaa olla samoilla linjoilla.


8.4.2022
Harmaita hiuksia tekee tämä ilmastonmuutos pohjoi-
sella pallonpuoliskolla. Talvet tuntuvat kovenevan pakkas-
ten ja suurien lumihankien takia. Kesästäkin, ainakin al-
kukesästä ennusteet lupaavat kylmää. Saas nähdä?

YLE jatkaa edelleen metsänomistajiin kohdistuvaa "kou-
lutusta" lähes viikottaisissa ohjelmissa. Pari päivää sitten
oli taas ilmastopaneeli ohjelmassa miten metsän jatku-
va kasvatus on kannattavampaa kuin jaksollinen. Luonto-
paneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho suorastaan kiel-
täisi avohakkuut kokonaan. Luonnonvarakeskuksen edus-
tajat taas olivat päivastaisella kannalla ilmoittaessaan että
jatkuva kasvatua onnistuu ainoastaan hyvin pienelllä os-
alla Suomen metsäluontoa. Onneksi edes heidän tutkijoil-
laan on jonkinlailen realistinen tieto metsänkasvatuksesta
Suomessa. Keskieuroopan jatkuvan kasvatuksen metsät-
hän on nyt jouduttu hakkaamaan tautien takia lähes koko-
naan.
Itse kun olen taipuvainen ottamaan kantaa asioihin jotka
ideologian puolesta pitävät itseään asiantuntijoina, otin yh-
teyden Tv-ohjelman toimittajaan. Ilmoitin kantani että
Ilmastopaneelin professorit ja tutkijat ovat varmasti viisai-
ta omilla aloillaan mutta metsänkasvatuksesta heidän tie-
tonsa ovat jääneet viimevuosisadalle. Luontopaneelin Ko-
tiaho on taas niin viherideologian läpitunkema, ettei ym-
märrä metsää puilta. Arvostelin vielä sitä, ettei metsänom-
istajien kantaa asiaan ole koskaan kysytty. Lisäksi esitin
pitkän listan jatkuvan kasvatuksen haitoista hiilinieluun,
talouteen,kuusittumiseen, kasvitauteihin ja metsän tuottoon,
sekä kansantalouteen.


Vastaus tulikin pikaisesti, jossa toimittajakin ihmetteli Koti-
ahon yksisilmäistä ajattelutapaa. Hän ilmoitti että ohjel-
maan tulee jatkoa, ja kyseli olisiko minulla tietoa metsän-
mistajista, jotka voisi kertoa kokemuksia jatkuvan kasva-
tuksen haitoista. Kun olen n. 8 tuhannen metsänomistajan
foorumissa, jossa haittoja käsitellään jatkuvasti, esitin ky-
symyksen siellä. Useat ilmoittivat että haitat ovat niin it-
setäänselviä ja seurauksena tulee vain vihapostia vihreäl-
tä laidalta, ettei haluaisi osallistua.
Mutta yksi myöntävä vastaus tuli, ja vieläpä omasta mie-
lestäni täydellinen, naispuolinen koulutettu metsänomistaja.
Kiinnostuneena jään odottamaan nähdäänkö hänet seuraa-
vassa ohjelmassa.
11.3.2022
Suomi on luisumassa kohti kurjuutta osittain Ukrainan
sodan ja sen pakotteiden myötä, mutta myös halli-
tuksen politiikan takia.
Sähkön ja kaasun hinta jatkaa kipuamistaan ja polt-
toaineiden hinnat ovat lukemissa, joka tekee työn-
tekemisen osassa maata täysin kannattamatomaksi.
Jo pelkästään työmatkakustannusten takia pienitulois-
ten tilanne näyttää tukalalta pitkien työmatkojen takia.
Hallituksen kilometrikorvausten ja omavastuumuutok-
set olivat naurettavia. Ei puututa itse asiaan, eli poltto-
aineiden verotuksen pienentämiseen. Hallitus sanoo et-
tä sillä olisi miljardin vähennys valtion tuloon. Se olisi
täysin oikeutettua, sillä näillä polttoaineen hinnoilla val-
tio kuppaa autoilijoilta yli 10 miljardia, ja antaa takasin
kaksi miljardia etupäässä tiestön kustannuksiin vuodessa.

Mikä onkaan maanviljeliöiden asema? Keväällä har-
valla on varaa ostaa lannotteita, koska niiden hinta on
kallistunut kolminkertaseksi. Moottoripolttööljy mak-
saa 2 euroa litra. Hinta yli kolminkertaistunut vuodessa.
Mitä teki hallitus? Lupasi vähentää maatalourakennusten
kiinteistöveroa. Sekin menee pelkästään pois kuntien
taloudesta, koska kiinteistövero on kuntavero. Valtio
kävi kuntien kukkarolla! Maatalouden kiinteistöverot
ovat muutenkin tähtitieteellisiä. On tapauksia joissa
tuotantorakennusten vuotuinen kiinteistövero on
50000 euroa. 5000-10000 euroa on hyvin tavallinen
määrä jota joudutaan maksamaan isommista rakennuk-
sista.
Lisäksi esitetään ilmastosuojelun varjolla lisärangastuk-
sia maa-, ja metsätaloudelle. Turvepeltoja halutaan pois
viljelystä, vaikka ne ovat satotasoltaan parhaita maita.
Tuo oli vain yksi monista maataloudelle esitetyistä ran-
gastuksista. Samaan aikaan Ukrainan sodan takia
viljantuotanto supistuu 25-30%. Venäjä kieltää
viljanviennin muualle. Kustannusten nousu ympäri maa-
man vähentää ruuan tuotantoa. Uskon että tänävuon-
na tullaan näkemään se, mitä olen monen muiden ta-
voin ennustanut.

Ilmastonsuojelu sinällään on kannatettava asia, mutta
ei se miten Suomi haluaa olla maailmanpelastaja omil-
la järjettömilla aikavaateillaan. Uskon että vuoden pääs-
tä valittava eduskunta tulee mitätöimään tämän halli-
tuksen tavoitteet.


24.2.2022

Tänä synkkänä aamuna se sitten tapahtui. Venäjän
hyökkäys Ukrainaan. Naapurin valehteva diktaattori
astui Stalinin saappaisiin.Länsi ja Nato seuraavat si-
vusta ja valittelevat tapahtunutta. Heidän liennytyspoli-
tiikka sai nyt vastauksen,samoin kotimaan venäjämie-
liset.
Vuosikymmeniä on luotu energiriippuvuutta venäjästä
niin EU,n kuin Suomen taholta. Saksan vihreät saivat
ajaa ydinvoimalat alas. Suomen vihreän lopettivat tur-
vetuotannon, joka olisi nyt avainasemassa kun kaasun,
öljyn, turpeen ja hakkeen tuonti Venäjän vastapakot-
teiden takia tullaan lopettamaan.

Euroopan unioni on täysin hampaaton Eurooppalais-
ten maiden puolustuksen suhteen. Nyt olisi heti lai-
tettava anomus Natoon liittymiseksi, jos se enää
on edes mahdollista. Muuten meillekin käy niinkuin
Ukrainelle nyt.31.12.2021

Vuoden viimeisen päivän blogi.

Ei hyvältä näytä Suomen tulevaisuus! Kansa kärsii
jo nyt älyttömän vihersiirtymän aikatavotteen aiheut-
tamasta hintojen noususta joka sektorilla. Inflaation
nousupaineet jatkuvat. Paperimiehet lakkoilevat,vaikka
heidän palkkatasonsa on päätähuimaava koulutukseen
nähden. Velkaa otetaan päättömästi.
Korkein hallinto-oikeus ei anna lupaa perustaa
uusia biosellutehtaita, joilla saataisiin työtä kansalle ja
vientituloja valtiolle. Sairaanhoitajat eivät saa kuoppa-
korotusta, vaikka tekevät henkensä edestä arvokasta
työtä. Ei koska ammattiyhdistysliike supertuloja saa-
vien johtajiensa tuella ei hyväksy yhden alan palkan-
korotuksia. Neste ja UPM rakentavat uudet laitoksen-
sa Hollantiin. Polttoineiden hintaa verotetaan niin että
tavallisen duunarin on kohta jätettävä työnsä, jos työ-
matka on pitkä. Sähkön hinta on noussut pilviin, eikä
uusi ydinvoimalakaan sitä paljon alenna, koska olem-
me menossa yhteiseurooppalaiseen sähköpörssiin.
Silloin sähkö myydään sinne maahan, joka maksaa par-
haiten.
YLE-veroa esitetään korotettavan 600 miljoonaa,
vaikka etenkin nuoret ovat jo jättäneet television katse-
lun ja siirtyneet Netin tarjoamaan monipuolisempaan
tarjontaan.

Sairaaloiden potilastietojärjestelmiin on upotettu rahaa
1,8 miljardia. Surkeasti epäonnistuneeseen Apotti
potilastietojärjestelmään esitetään nyt lisää 800
miljoonaa, vaikka monet Soteyhtymät ovat
lopettaneet ohjelman käytön.
Virossa vastaaa toimiva ohjelmisto v. 2012 maksoi
10 miljoonaa. Meillä suomessa veronmaksajien rahoja
käytetään todella härskisti ja julkisen palvelun työ-
paikkoja lisätään.
Taitaa käydä niin kuin aiemmassa plogissani 3.12.20
kirjoitin.
Ps. Ja vielä yksi pahin asia. Historia on osoittanaut että
pienikokoiset valtiopäämiehet ovat aiheuttaneet maail-
massa suurimmat sodat. Nyt taas yksi pieni mies Putin
nimeltään pullistelee hauistaan naapurin "ihannevaltiossa".
Sodan uhka on suurin sitten kylmän sodan aikakauden.
Nyt olisi korkea aika liittyä Natoon ja jättää näiden suo-
mettuneiden ihmisten, Venäjän trollien mielipide muok-
kauksiin uskovien mielipide vähemmälle.
Asun noin kolmen kilometrin päässä Venäjän rajasta
ja uskon että mahdollisen sodan syttyessä Venäjä mie-
hittää kylämme kymmenessä minuutissa. Mutta sen-
jälkeen vasta Nato olisi turvanamme. Tosin jos olisimme
Natossa, Venäjä ei ihan hevillä edes uskalla hyökätä.

9.12.2021

Nyt se sitten on päätetty. EU,n taksonomiaesitys on
hyväksytty vaikka 13 maata sitä vastusti. Lisää Suo-
men metsänomistajia- ja teollisuutta kurjistavia lakeja
on tulossa keväällä. Tällaista jälkeä vihervassarit saa-
vat aikaan EU,ssa !!! Onneksi Suomessa vihervassarit
jotka asuvat maakunnissa ja ymmärtävät edes vähäsen
luontoa ja ilmastoa,ovat ottamassa etäisyyttä pääkaupun-
kiseudun sityvihreiden päättömään ideologiaan. Maa-
laisjärki on heiltä täysin kadonnut. Olen itse eronnut
luonnosuojelijoista sekä myös lintujärjestöistä, vaikka
olen harrastanut lintujen tarkkailua ja kuvaamista vuosi-
kymmeniä. Huvittavinta oli seurata televisista lähetys-
tä jossa luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja sanoi että
taksonomia ei tule vaikeuttamaan yhtään metsänomis-
tajien asemaa. Samaan aikaan luonnosuojelijat ja

1.11.2021

Näyttää harvenevan minun blogikirjoitukset kuin omat
hiukseni. Takana todella uuvuttava rakennuskesä.
Seitsemän kuukautta meni aamuvarhaisesta iltamyö-
hään autotalli/autokatos/varaston rakentamisessa.
Itse kaivoin lämpöputket,viemärit ja vesijohdot ra-
kennukseen. Simo poika joka on osallisena koko hom-
massa oli kuukauden kesällä mukana ja sitten muutamia
viikonloppuja. Ensikesälle jäi vielä pieniä fiksauksia.

Nyt näyttää toteutuneen se pahin skenaario johon vi-
hervasemmiston yltiöpäiset ilmastotavoitteet ovat joh-
taneet. Kaikki tavarat ja tarvikkeet ovat kallistuneet.
Inflaatio laukkaa neljässä prosentissa. Ruuan hinta tulee
kallistumaan, ei pelkästään Suomen, vaan muunkin maa-
ilman taholla huimasti tuotantokustannusten, eritoten
lannotteiden kaksi ja puolikertaisen hinankorotuksen-
takia. Polttoaineiden hinnat alkavat olla kohta tasolla,
jolla työmatkakustannukset vähentävät työintoa niilä jot-
ka joutuvat ajamaan päivässä jopa parisataa kilometriä.
Ja mistä valtio kerää ne kahdeksan miljardia, jotka ote-
taan autoilijoilta eri verojen muodossa jos siirrytään säh-
köautoihin. Helppo arvata! Sähkön ja sähköautoille kek-
sittävien lisäverojen muodossa.


12.7.2021

Huh.. jopas vierähti aikaa viime kirjoituksesta.
Paljon asioita on kerinnyt tapahtua. Tuli aloitettua
autotalli/varaston rakennushommat kun Simo palasi
Suomeen töihin. Kova kuumuus ja ylirasitus kostautui
sairaalareissuksi. Onneksi kuvaksessa ei löytynyt mi-
tään syytä veriarvojen muutokseen ja kahdeksan kilon
laihtumiseen kuukaudessa.

Täytyy sanoa että viimeaikojen tapahtumat EU,n
metsäpolitiikan tiimoilta saa veren kiehumaan.
Suomelta ja yleensäkin metsäisiltä mailta ollaan
viemässä päätäntävalta omiin metsiin. Nyt Suomen
metsät halutaan vain hiilinieluiksi monien muiden mai-
den metsien ollessa hakattuna jo vuosisatoja sitten.
Suomen vasemmiston, vihreiden mepit vahvistettuna
kokoomuksen Pietiläsellä, ovat tehneet myyräntyötä
jo vuosia. Mielestäni olisi oiketettua että heidät haas-
tettaisiin valtakunnan oikeuteen Suomen etujen vastus-
tamisesta. Ja jos näin ei tapahdu, eikä komission esi-
tystä saada järkiperäisetettyä, olisi aika alkaa miettiä
miten päästäisiin koko järjettömästä unionista eroon!

Huomenna kuitenkin suunnistamme Matin kanssa
Kuusamon kämpälle rentoutumaan ja kalastelemaan
viikoksi. Jääköön koko hullu maailma tekemään
typeriä päätöksiään!


20.2.2021

Vuosi kerkesi vaihtua ja uudet tuulet puhaltavat il-
mastorintamalla. Pakkanen paukkunut pahimmil-
laan -35 asteen lukemissa. Missä se ilmaston lämpe-
neminen oikein luuraa? Etelä-Euroopassa, Jenkeissä ja
jopa Turkissa ennatyskylmää. Kyllä siinä vihervassa-
reilla on taas selityksen paikka.

Korona jyllää entistä pahempana ja uutta H5N8
lintuinfluenssaa joka tarttuu ihmisiin, on löydetty
tänään Venäjältä. Suomen talous tulee EU- päätösten
takia olemaan pahassa kriisissä monia vuosia eteen-
päin. Mitä tekee meidän vihervasemmisto? Yrittää
vaikeuttaa kaikin tavoin talouden elpymistä omilla
typerillä viherryttämisvouhotuksillaan. Onneksi vii-
meinen kannatuskysely näyttää heille enää alle 10
prosentin kannatusta. Moni maaseudun vihreä on
viimein ymmärtänyt mihin pääkaupunkiseudun sity-
vihreiden ideologia on Suomea ajamassa.
Luontoa on tietenkin suojeltava mutta maalaisjärki
säilyttäen. Lapissa häärivät Greenpeacelaiset jo yk-
sityismetsissä omia "kartoituksiaan" tekemässä. Sen
seurauksena metsäyhtiöt eivät enää osta sieltä puita.
EU,n vihreät taas vaativat että 30 prosenttia metsistä
on suojeltava ja Suomeen luotava vihreitä käytäviä
joista ei tarvitse maksaa korvauksia.
On hyvä tietää että puolet Euroopan tiukasti suojel-
luista metsistä sijaitsee Suomessa ja lievemmin suo-
jellut mukaan lukien 80- 90 prosenttia.

Metsästystä yritetään myös lopettaa kieltämällä lyi-
jyn käyttö hauleissa ja luodeissa. Kosteikolla kielto
on ollut voimassa jo vuosia, mutta nyt vaaditaan että
se koskee myös turvemaita, joita Suomen pinta-alasta
on kolmannes. Toinen esitys on kieltää lyijy ko-
konaan kaikkialla.Kielto on täysin käsittämätön. Van-
hoilla haulikoilla ei saa ampua teräshauleja ja muut
korvaavat haulit maksavat kymmenkertaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän
arvioimaan ja valmistelemaan kansallisen tieliikenteen
päästökauppaa. Sen seurauksena polttoaineiden hinta
nosisi 40-50 senttiä litralta. Siinäkin vihreillä on sormet
pelissä. Kuvitelkaa mitä tapahtuisi jos raskaan liikenteen
polttoainekulut nousevat tuon 40 senttiä ja ulkomaalaiset
autot voisivat ajaa halvoilla polttoaineillaan Suomessa.
Tulee melkosia kahnauksia ammattiautoilijoiden kanssa.


Kohta ollaan siinä tilanteessa että niin autoilijoiden kuin
metsäomistajien on otettava kovat keinot käyttöön.
Hyvää esimerkkiä miten toimia, saa ranskalaisten lak-
koilusta. Pannaan kunnolla tuulemaan eikä hyssytellä.

3.12.2020

Onko Suomi ajautumassa konkurssiin tämän vi-
hervasemmistolaisen hallituksen toimesta? Valitet-
tavasti niin on käymässä. Kepua viedään hallitukses-
sa kuin pässiä narussa. Ei ole auttanut sen ja vasem-
miston lehmänkaupat. Vihreät joita olen jo kauan
kutsunut virheiksi, ovat ajamassa Suomen ahdinkoon
ympäristövouhotuksella jolla yritetään tehdä Suomesta
mallimaata ilmasto asioissa. Lasku lankeaa meille jokai-
selle ja vielä meidän lapsillekin.

Hyvä esimerkki oli turvetuotannolle laitettu vero,
ja turvetuotannon alasajo kymmenessä vuodessa.
Vaihtoehtona olisi ollut hallittu alasajo pidemmällä
aikavälillä, jolloin eläköityminen ja konekannan
vanheneminen olisi luonnostaan tehnyt tehtävänsä.
Nyt tulee tuhansia työttömiä ja heille maksuun
500 miljoonan konevelat. On arvioitu että kaikenkaik-
kiaan päätöksen takia tulee Suomen kansantalouteen
miljardin euron aukko. Kukaan, tai ainakin hyvin harva
kansanedustaja ei arvannut sen seurausta, miten pää-
tös vaikuttaa Suomen huoltovarmuuteen. Mistä saa-
daan nopesti lisäenergiaa jos tulee jokin katasrtrofi tai
niin kylmä talvi, että sähköntuotanto ei riitä. Tarkoitus
oli että tuotanto supistuu puoleen vuoteen 2025 men-
nessä, mutta jo nyt ollaankin tilanteessa, että tuotetaan
vain kolmasosa ja tuotanto on käytännössä lähes lop-
punut.

Nyt turpeen tilalle tuodaan laivoilla haketta Saksasta,
Baltian maista ja rekoilla Venäjältä kalliiseen hintaan.
Kotimainen enrgiapuu ei käy ainakaan täällä Kaak-
kois-Suomessa kaupaksi. Samaan aikaan Venäjällä
ja Baltiassa avataan uusia turvesoita tai otetaan van-
hoja tuotantoon, että saadaan halpaa energiaa ja myy-
dään hakkeet Suomeen. On tämä hullua politiikka tä-
mä vihervasemmistoinen touhu. Samat kahelit yrittä-
vät saada myös Suomen metsäteollisuutta polvilleen
väittämällä, että metsien hiilinielun lisäämiseksi hak-
kuita on rajoitettava. Helppoa se on kaupungin seit-
semännestä kerroksesta syytellä maalaisia ja metsän-
omistajia kun itse ei voi omine toimineen vähentää
juuri mitenkään päästöjä vähentää hiilensidontaa.

13.10. 2020

No, eipä nuo sivut mihinkään hävinneet vaikka PHP-
päivitystä ei tehty.

Paljon on taas viimekerrasta sattunut ja tapahtunut.
Ruokolahti sai kyseenalaista kunniaa kunnanjohtaja-
valinnastaan. Demarit ja kepu närkästyivät kun minis-
terinäkin tunnettu Kimmo Tiilikainen ei tullut valituksi
kunnanjohtajaksi. Yhden äänen tappio sai edellä mai-
nitut puolueet aloittamaan kostotoimenpiteet valinnasta.
Valituksihan tuli Rautalammen kunnanjohtaja Anu
Sepponen, joka ei ottanut tehtävää vastaan
valtuuston sekoilun takia.
Entisenä Ruokolahden kunnallispoliitikkona
täytyy ihmetellä syntynyttä tilannetta, jossa valtuusto
päätti palkka- ja työsuhdeheikennyksistä vastoin hy-
vää käytäntöä. Kuivin jaloin näytti selvinneet Perus-
suomalaiset ja Kokoomus, jonka riveissä itsekin olin
edustajana kunnahallituksessa yli kahdeksan vuotta.
Toimin myös valtuustossa Kokoomuksen ja Kristillisten
valtuustoryhmän johtajana, aikana jolloin pystyttiin¨
tekemään konsensuspolitiikkaa yli puoluerajojen.
Valitettavasti kunnan maineeseen tuli paha kolaus ja
uuden johtajan valinta voi tulla vaikeaksi tehtyjen
heikennysten takia.2.8. 2020

Tämä blogi saattaa olla viimeisiä, sillä kotisivut
vaativat päivityksen, jota ei todennäköisti tule
tehtyä, koska en osaa PHP- kieltä jota vaaditaan.

Viikko sitten pääsin sairaalasta verenmyrkytyksen
sairastettuani. Tulipahan kerrankin tutkittua koko keho
tarkkaan TT-kuvausta myöten. Aivan selväksi ei
tullut mistä bakteeri verenkiertoon pääsi, veikkasivat
munuaisia ja niissä olevia kystiä. Onneksi toinen
suoneen annettu antibiootti alkoi tehota ja nyt jatke-
taan kotona kuuria pillerien merkeissä.

Politiikassakin kerkesi tällävälin tapahtua kaiken-
laista. Hallitus päätti että köyhän Suomen on autet-
tava rikkaita etelän maita selviämään koronan kuri-
muksesta. Ettei heidän tarvitsisi lisätä verorasitusta
eikä, selvittää miksi niin harvat siellä edes veroja
maksavat, etenkin Italiassa. Noissa maissahan per-
heiden nettovarallisuus on aivan toista luokkaa kuin
Suomessa.

Tulonsiirto maalta kaupunkeihinkin toteutui 1. 8
alkaen kun hallitus korotti polttoaineveroa 6-7 senttiä
litralta. Ei siinä paljoa painanut se että meillä täällä
maalla auto tai kaksi on pakko omistaa, että pysty-
tään hoitamaan pakolliset elämään kuuluvat asiat.
Tätä menoa tuo vihervasemmistohallitus saa maalla
asumisen todella vaikeaksi. Se lienee tarkoituskin,
että saadaan kaikki ahtautumaan pääkaupunkiseu-
dulle tekemään vähintään kahta alipalkattua työtä
ja nauttimaan huimasta elinkustannuksesta.

Ihmettelen että Kepu ei ole lähtenyt hallituksesta,
vai onko sekin nykyisin laskettava vasemmisto-
puolueeksi. Ei ihme jos sen kannatus on mitä on.
Nyt kun vielä saadaan Saarikko sen puheenjohta-
jaksi niin ei hyvältä näytä. Saarikko muuten oli
syyllinen suhmurointiin että lääkärihelikopteri
jonka paikaksi piti tulla Lappenranta, siirrettinkin
Uttiin vastoin kaikkia ennakkosuunitelmia.20.4.2020

Nyt kun koronaviruksen tautia on Suomessakin
tuhansilla ja tautihuippua ei vielä ilmeisesti
saavutettu, on aika tutkiskella miten tähän
mennessä olemme selviytyneet.
Hallituksen THL,än ja Sosiaali ja terveysministe-
riön taholta ollaan koettu sellaista farssia joka
on ennennämetätöntä. On selvää että ministerivii-
sikon naisista jotka ovat vastuussa asioista, vain
pääministeri Sanna Marin on selvinnyt lähes puh-
tain paperein.Kaikkein surkeimmin ovat selvinneet
sosiaali-ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen(vas)
ja peruspalveluministeri Krista Kiuru(sd). Kukaan
heistä ota vastuuta virheistään vaan syyttelevät
oman ministeriönsä vikamiehiä, tässä tapauksessa
etupäässä naisia.Myös STM,n ja THL,n välillä on
kiistoja kuka on töpännyt pahiten etenkin surulli-
sen kuuluisassa suojamaskitilauksessa.Ihmetystä
herättää myös sosiaali-ja terveysministeriön
vastavalitun osastopäällikkö Päivi Sillanaukeen(vih)
löperö käyttäytyminen ja vastuun siirtäminen vir-
kasiskoilleen. Onkohan vihreiden Ohisalo edelleen
tyytyväinen valintaansa?

Meillä Etelä-Karjalassa on on Suomen maakunnista
vähiten koronaan sairastuneita, eikä kuolleita
yhtään. Oikeastaan täällä maaseudulla ei tauti
ole vaikuttanut juuri mihinkään päivittäisiin
toimintoihin. Vain sosiaalinen kanssakaäynti
henkilöiden tapaamisen suhteen on muuttunut
varovaiseksi.

17.3.2020

Koronaviruksen valmiuslaki mullistaa Suomen toi-
minnot ennennäkemättömällä tavalla.Maailmalta
on saatu jo esimakua mitä tulee tapahtumaan.
Usassa hamstrataan käsiaseita ja ruokaa. Suomessa
vessapaperia !!! Kun useiden maiden ruokakaupat
sulkevat ovensa, elintarvitehtaat eivät toimi.
On arvattavissa että ruuasta tulee muutaman kuu-
kauden päästä pulaa maailmanlaajuisesti. Jos vie-
lä pandemia pitkittyy, ei kaikkia kylvöjä pystytä
tekemään, eikä vaadittavia tarvikkeita toimitta-
maan viljelijöille, tilanne alkaa huolestuttamaan.
Kun viljan varmuusvarastotkin puolitettiin n. 6
kuukauden tarpeeseen muutama vuosi sitten, voi
narunpää tulla vetävän käteen äkkiä.Jos tilanne
on klobaali ,luulen että kaikki maat ajattelevat
vain oman maansa parasta, ei ole ollenkaan sanottu
että elintarvikkeita saadaan riittävästi. Ainakin
hinta nousee moninkertaiseksi. Monissa euroopan
maissa ei ole varmuusvarastoja ollenkaan.
Lisäksi menneillään oleva pandemia voi
laukaista muita ennalta arvaa-
mattomia tapahtumia, joita ei vielä tässävaihees-
sa voida käsittääkään.

2.3.2020

Katsoin äsken jälkikäteen Areenasta dokumentin
Suuri savotta,(TV1) joka käsitteli muutama vuosi
sitten käytyä puukartellioikeudenkäyntiä kol-
mea metsäyhtiötä vastaan. Oma käsitykseni Suo-
men oikeuslaitoksen, ennenkaikkea käräjäoikeden
puolueellisuudesta sai lisää vahvistusta.

Uskon että jos Suomessa olisi yhteisökanne-
oikeus, niinkuin oikeusvaltioissa on tapana,
olisi tulos ollut aivan päinvastainen. Metsäyhtiöt
olisivat joutuneeet korvauksiin puunmyyjille,
jotka joutuivat kärsimään n. 1,5 miljardin saa-
matta jääneet puukauppatulot. Hupaisaa oli että
metsäyhtiöt myönsivät kartellin olemassaolon,
mutta eivät saaneet kuin Markkinaoikeuden muu-
tamien kymmenien miljoonien sakot. UPM ei sitäkään
kun paljasti kartellin.

Oikeutta hakeneet joutuivat maksamaan yli 4000 eu-
roa oikeudenkäyntikuluja/per henkilö. Itse olin
pienessä 7 hengen ryhmässä jossa sovimme asianaja-
jan kanssa etukäteen että jos häviämme ei hänelle
tarvitse maksaa mitään. Niin selvältä asia tuntui
juristinkin mielestä. Vastapuolen kuluihin Metsä-
liiton asianajaja antoi pienen alennuksen olinhan
tämän liiton jäsen.Heti senjälkeen irtisanouduin
"oman" metsänomistajien omistaman Metsäliiton jä-
senyydestä ja nostin kaikki siellä olevat varani
ulos.

Suomessa on yksityisen ihmisen turha käräjöidä
isoja firmoja vastaan, koska tässäkin tapauksessa
he palkkasivat kotimaisten huippujuristien lisäksi
ulkomaisia juristeja 8 miljoonan euron edestä.
Nyt tuossa dokumentissa kävi selvästi esille
miten Helsingin käräjäoikeuden naisjuristit oli-
vat täysin pihalla miten olisi pitänyt oikeudenmu-
kaisesti toimia.
Nyt kun markkinaoikeudessa on uusi tutkinta erään
metsäomistajan toimesta koskien HCV- alueita. On
mielenkiintoista nähdä tuleeko tästäkin kartellista
samanlainen farssi. HCV- aluehan on luonnosuojelu-
järjestöjen masinoima FSE- sertifikaattiin kuuluva
metsäalue, jokaon mukamas korkea suojeluarvon omaava
alue. Näin voidaan ilmakuvasta katsoen ottaa kenen
tahansa metsästä kohde , jopa kymmeniä hehtaareita
suojeluun. Metsäyhtiöt kieltäytyvät ostamasta puuta
niiltä alueilta.


13.1.2020

Vuosikymmen vaihtui, elämä muuttuu vaan hullummak-
si.En ollut uskoa silmiäni kun luin maaseudun
"Bravdasta" eli Maaseuduntulevaisuudesta, kuinka
sudet estivät Kajaanin kaava-alueelle suunnitellun
tuulipuiston.En olisi uskonut että maan korkein
oikeustaho sortuu noin idioottimaiseen päätök-
seen. Taustalla täytyy olla todellisia maaseu-
dun vihaajia, viherkommunisteja, jotka haluavat
estää maaseudun kehittämisen kaikin keinoin.
Olihan tämä lyhyen ajan kuluessa jo toinen
päätös jolla estettiin tuhansien työpaikkojen
saaminen Itä-Suomen alueelle. Viittaan Kuopion
biosellutehtaaseen joka olisi nostanut Suomen
vientitasetta jopa 0.4 prosenttia.
Valitettavasti nuo ammattivalittajat, edellisessä
tapauksessa Kainuun "luonnonsuojelijat" sai-
vat aikaan mittaamatonta vahinkoa.Korkeimman
oikeuden päätöksiä pidetään yleensä ennakko-
tapauksena, joka johtaa siihen että lupia tuu-
lipuistoille ei tule susialueille.
Ymmärtääkseni Korkeimman oikeuden tuomarit
valitaan tuomarineuvoston esityksestä, ja
Presidentti vahvistaa nimityksen. Oliko asialla
jo "Muumimamma" vai Niinistö. Epäilen ensimmäistä.

Itsellä luotto Suomen oikeuslaitokseen meni jo
jokunen vuosi sitten ns.puukartellioikeuden-
käynnissä. Näyttää siltä että tilanne vaan pahenee
jollei EU-tuomioistuimeen tehdä valitusta.


30.10.2019

Ilmastonmuutos vai mikä, mutta aika aikasin
on lunta tuprutellut tänä syksynä.
Muutenkin tuo ilmastomuutoskeskustelu
herättää liian suurta ahdistusta nuor-
ten keskuudessa. Tuntuu siltä että etenkin pää-
kaupunkiseudun vihreät ovat menettäneet maalais-
järkensä jo aikoja sitten.Pahalta näyttää jos Suo-
men poliiittinen painopiste siirtyy Helsingin
vihreiden käsiin.(On jo siirtynytkin)

Suomen tavoite olla hiilineuraali vuoteen 2035
mennessä on täysin käsittämätön tavoite.Hiili-
dioksiinipäästöjen pienentäminen on sinällään
hyvä, mutta Suomen osuus maailmassa on vain
promillen luokkaa. Silläkö maailma pelastuu?
Nyt yritetään Suomen teollisuus ajaa ahdinkoon
nostamalla tuotantokustannuksia järjettömillä
vaatimuksilla hiilineutraalisuuden suhteen.

Näyttää siltä että metsien hakkuita rajoitetaan
tulevaisuudessa EU-n toimesta, tai pakotetaan
se päästökaupan piiriin.
Onko järkeä jos Suomen metsät kasvavat ennätys-
vauhtia, hakkuita rajoitetaan ja metsäyhtiöt
ostavat puunsa Venäjältä, jossa metsiä ei
hakkuun jälkeen istuteta. Siinä se hiilinielu
ei varmasti kasva. Tai tuodaan Eucalyptusta
Etelä-Amerikasta selluksi jossa hakataan puusto
muutaman vuoden vanhana jolloin hiilen sidontaa
ei varmasti paljon tapahdu.

1.10.2019

Tietokone piti laittaa tehdasasetuksii. Hävisi
kaikki ohjelmat, joten kokeilen onnistuuko
tämä päivitys blogiin.

14.7.2019

Metsäasiat keskusteluttavat uuden vihervasemmisto-
laisen hallituksen myötä. Ettei vaan lopu metsät
Suomesta!! Moni metsänomistaja voi suivaantuneena
pistää metsänsä nurin ennenkuin tulee hakkurajoi-
tuksia.

Omaa metsää olen yrittänyt hoitaa kestävällä ta-
valla välttäen suuria avohakkuita ja suosinut seka-
metsää, antaen puiden kasvaa järeiksi.
Viime vuonna tein metsänhoitoyhdistyksen kanssa
energiapuukaupat yli kahden hehtaarin koivuvaltai-
sesta alueesta. Tarkoitus on laittaa sinne pakuri-
kääpää tänäkesänä. Mutta miten kävikään... moto-
miehelle annoin tarkat ohjeet että merkkaamani
koivut jätetään hakkaamatta ja vierellä oleva puu
on säästettävä koska pakurikääpä lahottaa koivun
noin kymmenessä vuodessa ja se on poistettava.
Kaksi kertaa kävin huomauttamassa kaveria että
hakkaat liian harvaksi ja otat liikaa mäntyjä
ja kuusia koivun sijaan. Ei mennyt viesti perille.
Lopputulemana oli raiskattu metsä,ja puolta liian le-
veät ajourat. Merkattujen koivujen nauhat piti isolta
osin ottaa pois koska lähipuihin saattoi olla matkaa
kymmenen metriä. Nyt meni pakuripuiden etsimiseksi
muilta alueilta.

Vielä pahempaa jälkeä teki muutama vuosi sitten
Metsäliiton hakkuumies toisella energiapuusavotalla.
Ajourat paikoin 12 metrisiä ja koko alue hakattu
vajaatuottoiseksi.
Kummassakin tapauksessa tein reklamaation, mutta
anteeksipyyntöä kummempaa ei tullut.
Herää kysymys että onko hakkuumiesten valvonta
täysin retuperällä. Onko koulutus mennyt ala-arvoi-
seksi, vai otetaanko alalle kavereita joita ei saisi
metsään päästää. Nyt ollaan tilanteessa josta kärsii
niin metsäomistaja kuin yhteiskuntakin jatkossa.

3.6.2019

Hups, päivittäminen jäänyt vähälle kun nuo työ-
hommat vieneet ison osan ajasta. No tulipa päi-
vitettyä talon LVI-järjestelmä kokonaan ajan
tasalle maalämmön kera.

Vaalitkin käyty ja olen huolestuneena seurannut miten
Suomen tulee käymään vasemmistohallituksen kanssa.
Ainakin aikaisempien vasemmistohallitusten jälkeen
valtion talous on aina ollut kuralla ja taitaa käy-
dä nytkin niin, kun on tullut tietoja hallitusohjel-
masta. Ehkä kaikkein pahin virhearviointi Rinteeltä
oli antaa vihreille ulko-ja sisäministerin paikka.
Kiinnostuneena seuraan miten muutamien homovastaisien
maiden johtajat ottavat meidän ulkoministerin
puolisonsa kanssa vastaan.Luulen että joka maahan ei
ole mitään asiaa.
Aika huono politiikan tuntemus on myös somessa ole-
villa kirjoittelijoilla. Moni ihmettelee miksi
kepu otettiin hallitukseen vaikka hävisi vaalit
Sipilän kyseenalaisen sanelupolitiikan takia.
Asiahan on päiväselvä. Kokoomusta ei huolittu, jotta
saataisiin kommunistit mukaan. Ruotsalaiset pääsevät
lähes joka hallitukseen ja ovat välillä vasemmistolai-
sia ja välillä oikeistolaisia, riippuen hallituksesta.
Kristilliset puoltavat liika maatalouden asemaa ja
ovat myös liian pieni puolue että saataisiin enmmistö-
hallitus sen kanssa.
Jos kepu ei olisi mennyt hallitukseen meillä olisi
porvarihallitus, siinä syy miksi Rinne näin halusi.
Kepu on nyt paljon vartijana, jos se lähtee, hallitus
kaatuu ja Halla-aho on seuraavana vuorossa halituksen
muodostajana. Onko se sitten parempi, sen aika näyttää
miten käy.15.2.2019


Kerkes näköjään vuosikin vaihtua sitten viime
kirjoituksen...
Pitkästä aikaa saatiin nauttia lumisesta talvesta.
Siitä ei näköjään osata nauttia tuolla pääkaupunki-
seudulla kun asukkaat uhkailevat lumen auraajia, käy-
vät kiinni aurauskoneisiin ja estävät niitä työskente-
lemästä. Mistä tämä kertoo? Uusavuttomuudesta, kaikki
pitäisi tehdä valmiiksi yhteiskunnan varoilla,
myös taloyhtiöiden velvoittet. Voi helkutti...
pitääkö kaikkien ihmisten sinne pakkautua.Suuressa
joukossa tyhmyys tiivistyy.Yksinäisyys ja syrjätyneisyys
lisääntyy.Kuolleet vanhukset viruvat viikkotolkulla
asunnoissaan ennenkuin joku tuntee outoa hajua rappu-
käytävässä.
Hajautetaan Helsinkiin keskittynyt valtionhallinto
ympäri Suomea, ainakin etätöiden osalta.
Saataisiin kymmeniä tuhansia työpaikkoja sinne
missä niitä tarvitaan ja missä on halpa asua.
Suuri osa valtion hallinnon väestä pystyisi hoitamaan
tehtävänsä vaikka missä tuppukylässä jos vaan tieto-
liikenneyhteydet pelaavat.
Myös muita työpaikkoja olisi kannustettava siirtymään
sinne missä työvoimaa on tarjolla ja taatusti edulli-
semmin kuin pääkaupunkiseudulla.
Mutta eihän nämä meidän kaupunkilais poliitikot ja
virkamiehet tietenkään näin halua tehdä. Onhan sama
suuntaus jatkunut jo 1960- luvulta alkaen.Pahasti
pelkään että ihmisten geeniperimä tulee muuttumaan
ajan myötä niin huonoksi että se vaikuttaa elämisen
laatuun ja pituuteen.


Blogi

12.12.2018

Näin joulun alla joulukuusen etsimisen edellä on hyvä
puhua muutenkin metsän ja puiden merkityksestä vaikkapa
hiilinielun tuottajana.
Itse olen ollut jo kauan sitä mieltä, että metsät ja
miksei myöskin pellot olisi otettava hiilen päästökaupan
piiriin. Metsät ja sen omistajat ovat tärkeitä toimijoita
hiilen sidonnan saralla. Jopa MTK on näköjään esittänyt
että metsien poistaminen sen kasvatuskäytöstä aiheuttaisi
korvauksen maksamista hiilinielun pienemisestä. Muiste-
taan että Suomessa häviää n. 10000 hehtaaria metsää joka
vuosi rakennusten,teiden ja sähkölinjojen ym. alle.
Jonkin verran niitä myös raivataan pelloksi. Itse olisin
laittanut listalle myön ns.bisnes metsäjobbarit, jotka
ostavat uusia ja uusia metsäpalstoja, hakkaavat puut pois
monesti keskenkasvuisina. Valitettavan paljon näkyy myös
yhteismetsissä hakattuja suuria aukkoja, joissa puu ei
ole kerinnyt kypsään ikään.Jos metsänomistaja kasvattaa
ja hakkaa metsäänsä järkevästi, olisi sen saatava myös
osuutensa hiilinielun tuotosta. Valitettavasti näyttää
siltä että muut tahot haluavat hyödyntää ne metsänomis-
tajien kustannuksella. Hyvänä esimerkkinä pääministeri
Juha Sipilän koollekutsuma ilmastoseminaari, johon on
kutsuttu 150 vaikuttajaa eri toimialoilta. Metsänomista-
jat ehkäpä tärkeimpänä toimijana tietysti unohdettiin,
sensijaan ympäristöjärjestöt kutsuttiin.

Kaikesta huolimatta, Hyvää Joulua kaikille!

5.10.2018

Metsä herättää keskustelua ympäri Suomen ja etenkin nyt,
kun Yle on lähtenyt kampanjoimaan jokamiehen oikeuden
saamiseksi Unescon kulttuuriperintölistalle. Alkuperäisen
ehdotuksen lienee tehnyt Suomen Latu.
Vain yksi ja kaikkein tärkein taho, eli metsänomistajat
sivuutettiin kampanjassa.Tarkoituksena on todennäköisesti
saada Unescon kautta jokamiehenoikeudet niin vahvoiksi,
ettei metsänomistajat voisi enää tukeutua jokamiehenoikeuk-
sien perumiseen kun vasemmistolaiset edelleen vaativat
metsää kiinteistöverolle. On luonnollista että jos metsiä
ja peltoja aletaan verottaa kiinteistönä, se tietää joka-
miehenoikeuden menetystä. Eihän nytkään kukaan saa ilman
lupaa esimerkiksi pystyttää telttaa toisen tontille.
Metsäauto/yksityiteille tulee puomit, marjastus, sienes-
tys ja liikkuminen tulee maksulliseksi kuten muuallakin
Euroopassa. Vain pohjoismaissa on erivapauksia,joskin ulko-
maalaisia harvoin päästetään metsään ilman paikallista
opasta. On täysin mieletöntä kuuluttaa maailmalla että
tulkaa Suomeen, saatte yksin kuljeskella missä haluatte.
Siitä tulee varmasti harmeja, se on varmaa.
En ymmärrä miksi metsästä pitäisi maksaa kiinteistöveroa
kun siitä on jo aiemmin maksettu vero pinta-alan mukaan
ja senjälkeen pääomaveroa 30-34 %. Eikö kolminkertainen
vero ole jo riittävä.
11.8.2018

Jopas aika vierähti nopeasti viime kirjoituksesta. Tosin ny-
kyisin tulee enemmän käytettyä Fasebookia.

Aamu-uutisissa uutisoitiin että myrkkyvalmistaja Monsanto
määrättiin korvaamaan Kaliforniassa yksityishenkilölle 290
miljoonan dollarin korvaukset syövän aiheuttamisesta. Toinen
Eurooppalainen myrkkyvalmistaja Bayerhan osti äskettäin
Monsanton yli 50 miljardin euron kauppahinnalla.Olikohan
yhtiöllä jo aavistus että kaikin tavoin peitelty syöpäriski
tulee aiheuttamaan valmisteen kieltämisen.
Glyfosaattivalmiste, jota meillä myydään ainakin mimellä
Roundup on sallittu kovasta kiistelystä huolimatta myös
euroopassa.Monsanto/Bayer tietenkin valittaa päätöksestä, eikä
varmasti tule häviämään juttua. Takana yhtiöllä satojen
juristien ja lääkärien palkka-armeija, sekä mahdollisuus
käyttää miljardeja oikeuskuluihin. Yhtiöllä on myös oma
yksityinen armeija,joka on muunmuassa tuhonnut yksityisiä
viljelmiä Yhdysvalloissa,jotka ovat saastuneet geenimuunnellun
viljelyn saastutettua heidän viljelykset. Yhtiö on väittänyt
että heidän geenimuunneltua siementä on käytetty luvatta,
vaikka on voitu osoittaa että geenimuunneltu siemen on
levinnyt tuulen,lintujen ym. kautta puhtaille viljelyksille.
Yhtiöllä on monopoliasema geenimuuneltuihin siemeniin ja
viljelijät joutuvat ostamaan heiltä joka vuosi uudet siemenet.

Itseasiassa jo 1995-luvulla itse siirryttyyäni luomuviljelyyn,
uutisoitiin että glyfosaatti on rottakokeissa todettu aiheut-
tavan syöpäkasvaimia ja maaperän saastumista ja kulkeutumista
vesistöihin. Kaikki näytöt tietenkin kiistettiin yhtiön taholta,
vaikka useissa maissa, etenkin Etelä-Amerikassa on sairastunut
kokonaisia kyläyhteisöjä, jotka ovat geenimuunneltujen peltojen
lähellä ja joissa on surutta käytetty suuria määriä glyfosaattia.
Geenikasvithan ovat jalostettu kestämään kyseistä ainetta, jolla
hävitetään rikkakasveja.
Nyt uuden USA.n ja Eu,n kauppasopimuksen myötä geenimuunneltujen
kasvien, etenkin maissin osuus meidänkin elintarvikkeissa
lähentelee 100 %.

Monta kertaa olen miettinyt että mikä osuus omaan imusolmukesyö-
pään sairastumisesta oli noiden myrkkyjen ansiota.
Käytinhän ennen luomuun siirtymistä etenkin sokerijuurikkaan
viljelyssä eri myrkkyjä lähes päivittäin.
Itseäni kummastuttaa että Suomi EU-,n kärkimaana vastustaa
lyfosaatin kieltämistä.


28.4.2018

Kerkesi kesä lähes tulemaan viimeisimmän kirjoituksen jälkeen.
Jokavuotinen lintubongaus, eli Tornien taistokin"taistellaan"
viikon päästä. Saa nähdä onko lintulajeja enemmän vai vähemmän
viime syksynä Kuokkalammella alkaneiden kunnostustöiden takia.

Elo maaseudulla etenkin kevään tullen tuntuu tosi hienolta.
En voisi kuvitellakaan asuvani jossain suuremmassa kaupunki-
keskuksessa pahenevien saasteiden keskellä, irti luonnosta.
Ei näkyisi tähtitaivasta ei kuuta valosaasteen keskeltä.
Puhumattakaan melusaasteesta ja kiireestä.
On huumeongelmat ja suuret joukot maahanmuuttajia,
joista on odotettavissa samanlaisia ongelmia kuin
naapurimaassa Ruotsissa.
Näin on jos tehdään samat virheet mitä siellä on tehty.
En ymmärrä alkuunkaan miksi asunnosta pitäisi maksaa
tuollaisia neliöhintoja kuin esimerkiksi Helsingin Sörnäisissä,
6027 euro/neliö.Kotkassa samainen neliöhinta on 586 euroa,
eli yli kymmen kertaa halvempi. Maaseudulla esim.
omakotitalon hinta on neliöhinnaltaan vielä huomattavasti
halvempi.

Käsittämätöntä että ihmiset on ajettu maaseudulta kaupunkeihin
työn ja koulutuksen perässä jo 1960 luvulta alkaen. Vasta aivan
viimeaikoina ovat muutamat yritykset muuttaneet maaseudulle,
jossa on tarjolla motivoitunutta työväkeä ja paljon halvemmat
tuotantokustannukset. Miksi muuttaa kaupunkeihin työn
perässä kun työpaikka voisi muuttaa sinne missä on työttömiä.


23.1.2018

Stora Enson, UPM-Kymmenen ja Metsäliiton puukartellijutun asianosaiset,
eli ns. SuuriSavotta ryhmän 486 metsänomistajaa joutuivat luopumaan
valituksesta hovioikeuteen.
Tässä näkyy oikeasti mikä on yksittäisen ihmisen oikeusturva Suomessa
suuria yhtiöitä vastaan. Kun yhteisökannemahdollisuutta ei ole
Suomessa, joutuu yksityinen ihminen ottamaan täysin kohtuuttoman
riskin valittaessaan korkeampaan tomioistumeen. Tässä tapauksessa
riski arvioitiin rahassa noin neljäksi miljoonaksi euroksi.
Stora Enso ja UPM-Kymmene tekivät sopimuksen Suuri Savotta
ryhmäläisten kanssa, että he eivät laskuta oikeudenkäyntikuluja,
vaan jokainen maksaa omat asianajokulunsa. Tietenkään Metsäliitto
ei ole vastaavaa hyväksymässä, onhan se metsäomistajien oma
osuuskunta. Näyttää Metsäliiton hallitusen metsänomistajajäsenet,
samoin kuin edustajiston metsänomistajat laulavan sen lauluja, jonka
leipää syövät ja viinaa juovat.Korruptiohan on noissa piireissä
arkipäivää, sen olen valitettavasti itsekin aikoinani todennut.

Mielenkiintoisaa on ettei Helsingin käräjäoikeus antanut
kanneryhmään kuuluvan jäsenen hakemaa pidennystä valitusaikaan,
jonka määräpäivä olisi ollut 31.12.2018. Näin olisi saatu hovioikeu-
den päätös Metsähallituksen valituksesta hoviin samasta asiasta.
Mielenkiintoista olisi tutkia onko Helsingin käräjäoikeuden
tuomareilla millaisia yhteyksiä Puukartellin totetettaneisiin
yhtiöihin.

12.1.2018

Suomen veronmaksajat maksavat venäläisestä hakkeesta avustusta
siitä osuudesta joka käytetään Suomessa
sähköntuotantoon, ja samalla metsäteollisuus torppaa suomalaisen
hakkeen markkinoita maksamalla venäläisestä hakkeesta ylihintaa.
Näin saadaan suomalaisen hakkeen hinta pysymään niin alhaalla, ettei
sen korjuu kannata ja samalla saadaan kuitupuun hintataso pysymään
1970-luvun tasolla. Suomessa paheksutaan jos haketukseen menee
kuitupuuta, mutta kuinkas venäjällä. Kaiken kokoinen puu haketetaan
Suomen markkinoille, ja kun tiedetään mikä on heidän metsähoidon taso
esimerkiksi taimien istuttamisen suhteen, tietää se että Suomen
metsäteollisuus viis veisaa hiilijalanjäljestä.
Hyvä Suomi ja sen epäisämaallinen metsäteollisuus.........

"Onhan tämä käsittämätön tilanne"
Tuossa kansanedustajan näkemys asiasta.
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/artikkeli-1.215779

2.1.2018

Onnea vuodelle 2018! Toivottavasti hyvä talouskasvu jatkuu vielä vuosia,
onhan hallitus uskaltanut tehdä kipeitäkin ratkaisuja. Yksi tärkeimmistä
on työttömyysturvan uudistus. Sehän on tuonut paljon kritiikkiä tie-
tenkin työttömien taholta ja tehty kansalaisaloitekin lain kumoamiseksi.
Seuraavakasi lainaan erästä blogia jonka tekijä tuntee hyvin Sveitsin
työttömyysturvan oltuaan silellä vuosia töissä.


Yksi alue, jossa Suomella ja Sveitsillä eroa on kuin yöllä ja päivällä,
on ty√∂tt√∂myysturvaj√§rjestelm√§. √Ąkkiselt√§√§n j√§rjestelm√§t vaikuttavat
samanlaisilta: työntekijät saavat tietyn ajan ansiosidonnaistatyöttömyys-
turvaa, ja heidän on etsittävä töitä, otettava niitä vastaan, ja oltava
työmarkkinoiden käytettävissä. Näin siis periaatteessa molemmissa maissa.
K√§yt√§nt√∂ onkin sitten hyvin erilainen ‚Äď esimerkiksi tyypillinen sveitsil√§inen
työtön on velvoitettu vuoden aikana vähintään n.120 työnhakutoimenpiteeseen
ja olemaan arkipäivät lyhyellä varoitusajalla tavoitettavissa. Suomalainen
voi istua Thaimaassa, lähetellä netissä pari huonoa hakemusta vuodessa jos
työvoimatoimisto sattuu paikkaa tarjoamaan ja valittaa, että työssä
käymisestä ei maksettaisi tarpeeksi verrattuna työttömyyskorvaukseen.
Lisää sivustolla:https://sveitsi.wordpress.com/2016/03/13/sveitsin-ja-
suomen-tyottomyysturvasta/
Kannattaa muuten lukea....


Jos Suomessa vaadittaisiin vuodessa 120 työhakutoimenpidettä ja muut
Sveitsissä vaadittavat toimenpiteet, julistaisi ammattiyhdistysliike varmaan
yleislakon heti.


Muutaman viikon päästä saadaankin taas äänestää presidentin vaaleissa.
Siihen ei ole oikein muuta kommentoitavaa kuin: Karavaani kulkee ja
koirat haukkuvat......

17.12.2017

Järki voitti rajaa hipoen eduskunnan äänestyksessä alkoholin prosenttirajan
nostossa 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Pienin askelin Suomikin alkaa päästä
Eurooppalaiselle tasolle alkoholikulttuurissa. Kulutus tulee laskemaan alun
pienen lisäyksen jälkeen entistäkin nopeammin. Jos viinit olisivat tulleet
myös elintarvikekauppoihin, olisi kulutuksen lasku ollut vielä kovempaa,
koska se olisi vähentänyt vahvojen viinojen ostoa ja Virosta tuontia.

Ihmetellä täytyy miten alkukantaista, taantumuksellista ja tekopyhää kantaa
kantaa muutamat puolueet äänestyksessä harjoittivat, Demarit etunenässä.
heillä 33 äänesti lakia vastaan ja yksi puolesta. Kepussa taas Pekka Puskan
vähintäänkin kyseenalainen manipulointi sai 19 edustajaa äänestämään vastaan.
Yllätyin myös Ruotsalaisten 3 vastaan 7 kannasta.
Jännä nähdä miten etenkin demarien äänestyskäyttäytyminen vaikuttaa
puoluekannatukseen, ilmoittihan mm. Mikael Junger heti eroavansa demareista.
Junger nosti esiin muitakin ristiriitoja demaripolitiikan linjauksista.

Itse olen ihmetellyt heidän intoa ajaa maa-ja metsätiloja kiinteistöveron
piiriin. Kun tiedetään että etenkin metsätiloista iso osa kuuluu vasemmisto-
puolueiden kannattajille, voidaan arvata miten se vaikuttaa puolueiden kanna-
tukseen. Ehkäpä hekin ymmärtävät että kaksin,jopa kolminkertainen verorasitus
alkaa olla liikaa.

22.11.2017

Eletään vuoden pimeintä aikaa ja niinpä pitkien yöunien jälkeen pitää herätellä
kroppaa jollain fyysisellä harjoitteella. Sellainen löytyi moottori-ja raivaus-
sahan avulla. Ei muuta kuin raivaushommiin kaatamaan puita ja puskia. Ei tieten-
kään omasta metsästä, vaan Kuokkalammen luonnonsuojelualueelta (lintujärveltä)

ELY-keskuksen kanssa yhdessä tehdyn suunitelman mukaan he järjestivät paikalle
Länsi-Suomesta rinnekoneen rungolle tehdyn murskaimen, joka murskasi kas-
vustoa ja pensaita. Monien sattumien summana suunniteltu murskaus-alue
jäi pienemmäksi mitä oli tarkoitettu. Toivottavasti kone saadaan
uudelleen tekemään työ loppuun.

Koska lammmelle on vuosien saatossa kasvanut kookastakin puustoa, olen yhden
miehen talkoilla kaatanut niitä jo n.40 tuntia.
Siellä olisi pitkällään useammankin talon vuoden polttopuut.Kuljetus hoitunee
moottorikelkalla tai mönkijällä. Pari halukasta onkin jo löytynyt.

Työn tuoksinassa oli aikaa ajatella miten paljon jätepuuta jää lahoamaan metsiin.
Energiapuuksi kelpaavaa puuta ei tahdo saada millään kaupaksi ellei lahjoita
niitä metsäyhtiöille. Nyt vielä kiistellään hiilijalanjäljistä ja onko energia-
puun polttaminen kestävää kehitystä. Asiassa on kunnostautunut Hollantilainen
vihermeppi Bas Eichout, joka on lytännyt Suomen ajaman metsähakkuiden lisäys-
tavoittet Suomen ja Ruotsin hallitusten "feikkikriteerinä". Hollantihan on
"tunnettu metsämaa", pinta-alasta on metsää 11 %. Suomessa 72 %, kummassa-
kohan on enemmän metsätietämystä ?
Tosiasiassa Suomen metsissä on puuta enemmän kuin koskaan sen
100-vuotisen historian aikana.7.11.2017

Nyt sivut toimivat taas pitkän tauon jälkeen. Kiitos Simolle uudesta koodauksesta.
Amazonin reissu tuli tehtyä tässä välillä, eikä yhtään hullumpi reissu ollutkaan.
Youtebesta löytyyy tekemäni video siitä minun nimihaulla.

20.9.2017

Ei voi muuta sanoa kuin että tyhmyys tiivistyy Arkadianmäellä. Tässä tarkoitan alkoholilain käsittelyä joka näyttää näillä näkymin vesittyvän. Nyt olisi mahdollista aloittaa eurooppalaisen alkoholikulttuurin opettelu Suomessa, mutta kaksinaismoralistit paasaavat vain alkoholin kulutuksen lisääntymisen haitoista.

Itse en ole nelosolutta ostanut kymmeneen vuoteen, enkä aio ostaa vaikka se kauppoihin tulisikin. Mieluummin juon alkoholitonta tai mahdollisimman mietoa.

Viinit olisi pitänyt saada samaan syssyyn kaupan hyllylle ja viinitiloille ulosmyyntioikeus, jota he pitkään ovat vaatineet. Taitaa Suomi jatkaa yhä pahenevana holhousvaltiona.Osaa ne kunnnatkin.... Vein Kuusamon kunnan jokitontille, joka on meillä yhteisomistuksessa, asuntovaunun. Vieressä on tehdasvalmisteinen kombikota jossa on myös sauna. Nyt tapellaan saako vaunua pitää siellä ympäri vuoden. Kumma ettei vaunua saa pitää omalla maalla josta ei ole näköyhteyttä maantielle eikä lähitaloihin. Pientä liennytystä osoitti paikallinen rakennustarkastaja eilen ilmoittamalla että hän yrittää hoitaa asian piakkoin.

Vaihtoehtona on viedä vaunu naapurin metsään, johon hän antoi luvan tai rakentaa vaunun päälle katos ?2.8.2017Kullanhuuhdontareissu Inariin vanhimman pojan Juhon kanssa on takanapäin.Edellisestä kerrasta kerkesi vierähtämään kuutisen vuotta ja sen reissun kaverikin on maannut mullan alla jo vuoden päivät. Lapin kullankaivajien liiton valtauksilla oli melkoisesti kaivajia ja niinpä parhaat paikat oli varattu. Meidän saaliiksi jäi vain hengettömiä hippuja, kipeä kyynärpää, väsynyt keho ja lisää kokemusta kovasta työstä. Valopilkkuna oli kultahippujen löytyminen omalta joelta Kuusamon tontilta.Kaivaminen oli hankalaa koska hiput ovat kosken alapuolella kivien lomassa. Täytyypä alkaa suunnittelemaan imuruoppauskalustoa ensi suveksi.

Harmittaa valtavasti että meidän päättäjät vihervasemmiston, saamelaisten ja valtaansa pönkittävien virkamiesten vaatimuksesta lopettivat koneellisen kullankuivuun Lemmenjoen rikkailla kultamailla.Muka luonnon raiskauksena! Kävisivät katsomassa kuinka hyvin lopetetuissa ennallistetuissa,tasatuissa kaivannoissa ruoho vihertää. Muutaman vuoden kuluessa luonto on hoitanut tehtävänsä.

Kunhan ei kävisi niin että kohta Lemmenjoella huseeraavat monikansalliset kaivosyhtiöt, joille Suomen valtio lahjoittaa miljardiomaisuuden malmin muodossa. Nyt alueella kaivavat olisivat sentään rikastuttaneet oman maan taloutta.

19.7.2017Viisi vuotta syöpäkontrollia takana ja lääkärin mukaan

syövän osalta kaikki näyttää hyvältä. Tietää sitä että kontrollit loppuvat ja seuranta on tästä lähtien omalla vastuulla. Munuaisarvotkin ovat parantuneet huomattavasti alkuvuoden arvoista, nyt vain erittäin lievää vajaatoimintaa.

TT- kuvaksessa löytyi oikesta keuhkosta vähäistä atelektaasia, eli keuhkon pienentymistä, keuhkokudoksen ilmattomuutta. Suomeksi keuhkoahtaumaa, mutta sehän on ollut tiedossa jo toistakymmentä vuotta.

Ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja!26.5.2017Jopas vierähti pari kuukautta nopeasti. Olen kirjoitellut enimmäkseen omilla Faseboog-sivuilla viimeaikoina.

Koivut on jo pian vastanteko kunnossa, perunat maassa, riistapelto tehtynä, navetta maalattu ja koneet huollettu. 12 vuoden mullan myyntiurakkin on takana, joten pikkuhiljaa voi keskittyä vain nauttimaan kesästä, kunhan se ensin tulee.Loppukesästä alkaa vihdoin Kuokkalammen lintujärven kunnostus ELY-keskuksen hankkeena. Eipä sen kunnostus aneluihin mennyt kuin 40 vuotta aikaa, ja paljon draattisia hetkiä.Nyt kun vielä saatisiin Ruokolahden kunta tajuamaan että meidän kylälläkin tarvitaan yhteinen koontumis- ja harrastuspaikka, johon kuntakin kantaisi kortensa kekoon.

Seuratalolle anottu tuhannen euron avustus peruslämmityskuluihin puolittui kunnanhallituksen päätöksellä 500 euroon. Eikä oikaisupyyntökään tuottanut tulosta, joten pakko on antaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden tutkia asia, onko kunta toiminut kuntalain yhdenvertaisuuspykälän mukaan. Meidän mielestä ei,jos ajatellaan että kunta on vuosia, jopa vuosikymmeniä kustantanut muiden kylien koontumistiloja kymmenien tuhansien edestä vuosittain. Kylätoiminta-avustuksia kylläkin voidaan käyttää investointeihin, mutta ei lämmityskuluihin.Näin olen tulkinnut monista keskusteluista kunnan viranhaltijoiden kanssa. Kautta aikain Ruokolahden eri kyliä on kehitetty vuoroin siten kuinka vaikutusvaltaisia henkilöitä kussakin kylässä on eri aikoina vaikuttanut.Monia mielenkiintoisia tapauksia muistan itsekin omalta kunnanhallitusajaltani.Täytyypä päivittää omia muistelmia niiltä osin jälkipolvien luettavaksi.Eilen vietettiin Presidentti Mauno Koiviston hautajaisia, joita en halunnut seurata. Itse pidän Koiviston suurinpana virheenä sitä, ettei hän uskaltanut ostaa Karjalaa takaisin, olisihan se Boris Jeltsinin neuvonantajan Andrei Fjodorovin mukaan myyty 15 miljardilla dollarilla. Koiviston oman salaisen työryhmän arvio hinnasta oli 64 miljardia markkaa.Jos Karjala olisi tullut Suomelle työttömyys olisi loppunut kertalaakista ja Laatokanseudun matkailu kukoistaisi ennennäkemättömästi.

20.3.2017Suomalaisetko ovatkin olleet kantaväestöä keski- ja pohjoiseuroopassa aina Kaspianmeren seudulle?

N√§in kirjoitti professori Yrj√∂-Koskinen kirjassaan ‚ÄĚTiedot Suomen suvun menneisyydest√§‚ÄĚ jo vuonna 1862.H√§n pit√§√§ todenn√§k√∂isen√§, ett√§ kaukaisessa muinaisuudessa, ennen historiallista aikaa ja ennen kuin arjalainen rotu oli Aasiasta liikkeelle l√§htenyt, kuten h√§n kertoo, suomalainen kantakansa oli suuri, mahtava kansa, joka asutti Kaspianmerest√§ Himalajaan ja siit√§ Pohjoiseen J√§√§mereen olevaa laajaa aluetta. Toinen haara j√§i hallitsemaan n√§it√§ alueita ja kutsuttiin turanilaiseksi, kun taas toinen osa t√§t√§ kansaa (suomalais-ugrilaiset) k√§√§ntyi l√§nteen, levitt√§ytyen Euroopan alueelle paljon aikaisemmin nykyisi√§ Euroopan kansoja. T√§t√§ Eurooppaan matkannutta turanin kansaa yhdistet√§√§n joittenkin tutkijoiden mukaan Suomen kansalliseeppoksen Kalevalan Turjan kansaksi.

Islannin saagoissa kerrottiin Kainuun kuninkaan pojasta Norrista , joka valloitti sotaretkellään Norjan ja tuli sen valtiaaksi. Tämän arveltiin tapahtuneen jossain 600-800-luvun paikkeilla. Siis paljon myöhemmin kuin Turanilaiset saapuivat nykysuomen alueelle.

Ruotsalaiset ‚ÄĚhistorioitsijat‚ÄĚ jo vuosisatoja sitten luonnollisesti kiistiv√§t saagojen v√§itteet suomalaisten osalta, mutta uskovat niihiin luonnollisesti Ruotsin kohdalta. Onhan aina opetettu ett√§ sivistys sapui Suomeen Ruotsin toimesta ristiretkien aikaan.Arabialainen historioitsija AL Idrisi kertoi v. 1154 teoksessaan Suomen kuninkaalla olevan omistuksia Norjassa.

Tanskalainen historioitsija Saxo Grammaticus kertoo Suomen kuninkaista kirjoituksessaan 1200 luvulla.

Historiantutkija Tatishtsev kertoo Suomen kuninkaista ‚ÄĚVen√§l√§isess√§ Historiassaan‚ÄĚ 1768.

Berliinin yliopiston professori Gustaf Kossina (synt. 1858) joka oli 50 vuoden ajan el√§m√§st√§√§n tutkinut germaanisten kansojen historiaa on tieteellisess√§ julkaisussaan ‚ÄĚMannus‚ÄĚk√§sitellyt heimomme historiaa n√§in.( Lainaus Ilmari Virkkalan tekstist√§)‚ÄĚTutkiessaan germaanien alkuper√§√§ h√§n l√∂yt√§√§ germaaneja ja slaaveja varhaisemman kansan, jota h√§n nimitt√§√§ sanalla "Urfinnen", alkusuomalaiset. H√§n selostaa, ett√§ Pohjois- ja Keski-Skandinavian alkuper√§inen asutus oli suomalaista samoin kuin it√§-Saksankin. (Mainittakoon, ett√§ egyptil√§inen t√§htitieteilij√§ ja maantieteilij√§ Ptolemaios toiselta vuosisadalta olevassa maantieteen kartassaan on merkinnyt suomalaisen valtakunnan alisen Veikselin varrelle). Kirjassaan "Das Indogermanische Urvolk", Leipzig 1921 (indogermaaninen alkukansa) h√§n selostaa, ett√§ Skandinaviasta suomalaiset levitt√§ytyiv√§t Ahvenanmaalle, Suomeen ja ty√∂nsiv√§t siirtokuntia Ven√§j√§lle. Sumerilaiset olivat h√§nen k√§sityksens√§ mukaan suomalaisia ja germaaneja sekaantuneena. Siihen mielipiteeseens√§, ett√§ suomalaiset olisivat tulleet Suomeen l√§nnest√§, h√§n oli tullut huolellisesti vertaamalla arkeologisia l√∂yt√∂j√§, aseita, tarvekaluja ym., ja h√§n sanoo, ett√§ It√§-Ruotsin ja It√§-Suomen kampakeramiikkal√∂yd√∂t osoittavat yhten√§isyytt√§. "Ja lopuksi l√∂yd√§mme viel√§ j√§√§kauden aikaisen esi-suomalaisen Glonetsin guvernementista, Laatokan rannalta", h√§n huomauttaa. Kossinna pit√§√§ muinaisia suomalaisia hyvin sivistynein√§, ja he opettivat kaikkialla germaaneja, miss√§ joutuivat heid√§n kanssaan kosketukseen. H√§n kertoo viimeksi mainitussa kirjassaan: "...l√§nnen suomalaiset yksin avasivat skandinavis-germaanisen kulttuurivirran".DNA- tutkimukset tuovat jatkuvasti uutta tietoa heimomme alkuperästä.Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tule. Olkaamme siis suomalaisia.2.2.2017

Uusi vuosi jo pitkällä, eikä vieläkään kunnon talvea pieniä pyrähdyksiä pois-

lukien. Pilkkikelit sensijaan ovat olleet todella hyvät. Saimaa on ontanut ahvenia kilotolkulla joka kerta. Tosin ajomatkaa kertyy edestakaisin lähes 150 kilometriä. Hiihtokilometrejä ei ole tullut kuin noin 100 km, mutta eiköhän lumituiskut ole vielä edessäpäin.

Toiseksi viimeinen syöpäkontrollin antoi puhtaat paperit. Vielä on yksi kontrolli kesällä, joka sisältää loppukuvauksen.

Kunto on ollut hyvä pitkän aikaa, joskin emännän mieliksi tehty keittiön katon ja seinien maalaus kipeytti kädet ja olkapäät. Onneksi siihen löytyi lääke erään venäläisen hammaslääkärin kaupittelemasta,venäläisessä luostarissa valmistetusta ihmeöljystä.

30.12.2016Joulupukki toi lahjaksi Ilkka Remeksen, alis Petri Pykälän romaanin Kiirastuli.

Aloitin sen lukemisen aamusella ja lopetin iltamyöhäsellä kun se oli luettu. Sanoisin heti että jokaisen suomalaisen pitäisi lukea hänen tuotantoaan, ja ennenkaikkea Kiirastulen.

Ilkkahan on syntyisin Luumäeltä ja kauppatieteen maisteriksi luettuaan on opiskellut kuvallista viestintää ja työskennellyt viestintäalalla Suomessa ja ulkomailla.Hänen kirjojaan on myyty yli kaksi miljoonaa kappaletta. Kirja on sekoitus faktaa ja fiktiota. Kirjassa kaikki niin poliitikot, virkamiehet ym.esiintyvät oikeilla nimillään.Huomaa heti miten valtava yleistietämys hänellä on asioista.Päällimmäisenä jäi ajatus että hän haluaa tuoda esiin sen ,kuinka tavallisen kansalaisen on vaikea tietää totuutta mitä kulissien takana tapahtuu.

Noissa kulisseissa häärää niin kansalaisjärjestöjä, yksityisiä kansalaisia, viranomaisia kuin poliitikkojakin. Kirja saattaa ärsyttää äärilaidan vasemmistolaisia ja vihreitä kuten jo Erkki Tuomiojan kommenteista voi päätellä.24.12.2016Hyvää Joulua ja Onnellista uuttavuotta kaikille!Aika kummallisiksi on talvet menneet näillä korkeuksilla. Hetken pystyy hiihtelemään ja kohta on taas maa paljaana. Taitaa se kasvihuoneilmiö jo vaikuttaa.Parina viikkona kerkesin käydä pilkillä Immalanjärvellä. Se on aika kinkkinen järvi antamaan kaloja. Jonain päivänä nousee isoja ahvenenköriläitä ja seuraavana päivänä tuskin mitään.Hommasin langattoman kaikuluotaimen ja sen mukaan kyllä kaloja piisaa vaikka kuinka paljon, kunhan saa vain syömätuulelle.

Toivottavasti tulee pian pakkasia että pääsee taas Saimaan hyville ottipaikoille.

26.11.2016Talvi ja kesä vuorottelevat näköjään tänävuonna. Viikon verran pääsin jo hiihtelemään omia latupohjia ja pienen kesäkelin jälkeen näyttää taas talviselta.Huomenna voin kaivaa taas sukset esiin. Viikon hiihtorupeaman jälkeen huomasin selvästi kuinka lisää virtaa elimistö sai.Tämän syksyn hirvijahti sujui mukavissa merkeissä aikuset kaksi urosta saatiin parin viikon sisällä heti jahdin alettua. Vasoja sensijaan ei ole näkynyt koko jahdin aikana.Voimakas karhukanta ja susien lisääntyminen on tehnyt selvää vasoista. Näyttää siltä että oman riistahoitoyhdistyksen alueelta jää vasoja kaatamatta ennätysmäärä.Eilisessä Viikon uutiset lähetyksessä käsiteltiin Suomessa esiintynyttä lobbaus

intoa. Poliitikot siirtyvät eri firmoihin kovapalkkaisiin tehtäviin ja entiset upseerit lobbaavat tulevia hävittäjähankintoja. Yksi lobbaajaryhmä jäi mainitsematta , nimittäin metsäteollisuus. He ilmoittivat huolensa ministerille että bioteollisuuden hankkeet nostavat kuitupuun hintaa. Voi hyvät hyssykät!! Eikö nyt lähes ilmaiseksi annettavan kuitupuun hinta pidä noustakin huomattavasti. Metsäteollisuus pelkää että jos nyt n. 6 euroa kuutiolta saadun energiapuun hinta nousee kolminkertaiseksi, joka olisi ehkä sen oikea hinta, se nostaa vääjäämättömästi kuidun hintaa. Kun kuitupuun hinta paperin valmistuksessa vastaa n. 4 % kokonaiskustannuksista, ei hinnannousulla ole mitään merkitystä.29.10.2016Hyvä Suomi ja suomen poliitikot!!!

Järjetöntä touhua, vai mitä? Maksamme verovaroista venäjältä tuodusta polttohakkeesta sähkötuotannon tukea miljoonatolkulla. Viime vuonna tuotiin haketta venäjältä vähän yli 2 miljoonaa kuutiometriä ja jos tuo kaikki menisi polttoon, tietäisi se noin 30 miljoonan euron laskua veronmaksajille.

Hienosti on taas metsäteollisuus lobannut poliitikkoja ja virkamiehiä.Eikä asialle ministeri Tiilikaisen mukaan voi tehdä oikein mitään.

Metsäteollisuus tuo haketta ja kuitupuuta kalliiseen hintaan pitääkseen suomalaisen energia- ja kuitupuunpuun hinnan pohjalukemissa. Energiapuukasoja seisoo teitten varsilla mätänemässä valtavia määriä. Muutenkin metsänomistajia ajetaan polvilleen tiukentuvilla puun mittavaatimuksilla, ostorajoituksilla ja metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen boikotoimisella.

Kun lasketaan puunmyynnin huikea verotus, suuri työmäärä taimikoiden hoidossa, ikääntyvä omistuspohja ja huono hintataso, alkaa metsän omistaminen olla enemmänkin rasitus kuin vanhuuden turva.19.10.2016."Fennovoima on ydinalan Talvivaara. Näin kirjoitti Jyrki Alkio Tekniikka &

Talous-lehdessä".

Fennovoiman turvallisuusselvitykset ja Venäläisyhtiön hutilointi oman maan ydinvoimaloissa on mielestäni niin iso tuurvallisuusriski että koko hanke pitäisi panna jäihin. Eikös vanha kansa sanonut että "ryssän pelko on viisauden alku".

Eikä yhtään parenpaa kuulu Olkiluodon tulevalle ydinvoimalan toimittajalle. Arevan 5 ydinvoimalaa Ranskassa on pantu seisomaan voimaloiden höyryturbiineihin liittyvien osien toimintavarmuuden varmistamiseksi.

Onneksi Olkiluoto on senverran kaukana, että jos poksahtaa, niin täällä kerkeää katsomaan ilmansuunnan mihin pakenee.EU-yrittää saada kaikin keinoin Suomen metsät hiilinielusta hiilidioksiidin päästäjäksi. Silloin voi sanoa hyvästit Suomeen suunnitteilla oleville puuta käyttäville biojalostamoille. Suomen viherpiipertäjät ovat EU,n kanssa samoilla linjoilla.Kalliiksi tulee koko piipertäjäkunta Suomelle.Vai olisiko siinä sittenkin pelastus. Ovathan Oak Ridge National Laboratoryn tutkijat Yhdysvaltain Tennesseessä onnistuneet muttamaan hiilidioksiidin etanoliksi.Siinähän Suomen metsät viinaksi muuttuisi.5.10.2016Katselin juuri televisiosta ajankohtaisohjelmaa, missä ihmeteltiin ettei nykyisin saada työtekijöitä. Kokkeja, ompelijoita, maataloustyöntekijöitä ym. haetaan töihin. Työpaikkoja on avoinna jopa kymmeniätuhansia, mutta työ ei kiinnosta. Eipä tietenkään kun työttömyyskorvauksen varassa pystytään elämään liian hyvin. Ei tarvitse aamulla aikaisin herätä, jää aikaa harrastuksille.

SAK pitää tiukasti kiinni ansiosidonnaisen eduista, periksi ei anneta tippaakaan ja hallitus on selkä seinää vasten annettuaan liikaa periksi tuottavuusloikassa.

Pattitilanteeseen olisi mielestäni hyvä ratkaisu ottaa Sveitsin malli käyttöön.

Jokaisen työttömän olisi haettava työpaikkaa viikon välein, muuten lakkaa työttömyyskorvaus. Suomessa hallitus voisi hieman joustaa ja määrätä työhakuun kahden viikon väli.Tai jokainen velvoitettaisiin tekemään työtä työttömyyskorvausta vastaan esimerkiksi vanhustenhuollossa, sosiaalipalvelussa,ympäristötöissä ja muissa sopivissa työkohteissa työttömyyskorvauksen siinä alenematta.

23.9.2106Pitkä tovi onkin kulunut viimeisimmästä kirjoituksesta. Senjälkeen on tapahtunut aika paljon. Ero Metsäliitosta ja ennenkaikkea puukartelliasiaa koskettava mielipidekirjoitukseni Maaseudun tulevaisuudessa sai paljon julkisuutta osakseen.Näyttää siltä että vajaan parintonnin rahanmeno asianajajan palkkioihin on pieni summa siihen verrattuna kuinka paljon esimerkiksi Suurisavotta ryhmäläisiltä vaaditaan. Puhutaan jopa viisinumeroisista luvuista.

Totuus on että yksityishenkilön on mahdoton saada Suomessa oikeutta suuryrityksiä vastaan.Toivottavasti käyty keskustelu asiasta poikii tulevaisuudessa ryhmäkanneoikeuden, jolloin yksittäisen kansalaisen oikeudenkäyntikuluihin saataisiin edes jonkinlainen kohtuullisuus ja Suomelle oikeusvaltion status.Jokasyksyinen lintujahti Kuusamoon on takana ja samalla surkein tulos monikyymmenvuotisessa jahtihistoriassa. Emme nähneet kahden metsästyspäivän aikana ensimmäistäkään metsäkanalintua. Onneksi oman seuran alueella olen törmännyt jo useaan metsoon ja pyyhyn. Teerikanta tosin on romahtanut edellisvuosista.

Huomenna alkava hirvijahti näyttää, onko viimevuonna alkanut hirvikannan kasvu alueella lisääntynyt. Ainakin havaintojen mukaan näyttäisi siltä.Toivottavasti myös villisikasaalis jahdin yhteydessä on runsas. Se auttaisi osaltaan ettei Afrikkalainen sikarutto pääsisi leviämään meille.Valtakunnan politiikassa kuuluu mielestäni hyviä uutisia, ainakin mitä tulee taksilupien vapapautumiseen, liikennelupien poistoon traktoreilta ja pakettiautoilta sekä apteekkien lääkemyynnin monopolin murtamiseen. Myös monia muita toimia sääntelyn vähentämiseksi on tekeillä. Näyttää siltä että tämä hallitus saa enemmän aikaiseksi kuin viimeiset viisi hallitusta yhteensä.

Kun vielä hamassa tulevaisuudessa saadaan Englantilaisprofessorin keksimä syteettinen alkoholi myyntiin, vähenee alkoholismin tuomat ongelmat olemattomiin.Senjälkeen ei olisi räkänniläisiä, ei rapulaisia, eikä maksavaurioita.5.7.2016Palasin Kuusamon reissulta pari päivää sitten yhtä kokemusta rikkaanpana.

Kalaa tuli kohtalaisesti ihan tontin läpi kulkevalta joelta. Kombikodan saunakin tuli testattua ja löylyt hyväksi todettua.

Päänvaivaa on tuottanut puukartellijutun uudet käänteet. Totesihan Helsingin käräjäoikeus Metsähallituksen korvausvaateet metsäyhtiöitä vastaan mitättömiksi.

Käräjiä istui asianajajani mukaan sama naistuomari,joka teki väärän päätöksen aiemmin samasta jutusta todeten syytteet vanhentuneeksi. Hovioikeus palautti asian uudelleen käsittelyyn.Tietysti nöyryytys tuomarille ja odotettavissa olikin että nyt näytetään kuka määrää. Tässä näkyy alemman oikeusasteen mädännäisyys tämänpäivän Suomessa. Kun lautamieskäsittelystä osittain luovuttiin, väheni oikeudesta maallikkojärki. Nyt päätökset tehdään niiden ehdoilla joilla on vara maksaa ja rahallahan saa palkattua vaikka minkäläiset todistajat ja puolestapuhujat. Sen osoittaa jo se, että Metsähallitus joutuu korvaamaan yli 8 miljoonaa oikeudenkäyntikuluja.

Ihmeellistä että vaikka markkinaoikeus on tuominnut metsäyhtiöt korvauksiin kartellista, lukuunottamatta UPM,ää, joka kavalsi muut yhtiöt, niin kartellista kärsivät metsänomistajat jätetään puille paljaille.

Oikeuden päätös siis suorastaan kehoittaa kartellien muodostamiseen. Uskon että jos Metsäliitto valittaa tuomiosta, tulee päätös vielä muuttumaan, tai sitten yksilön oikeus Suomessa on todella huonoissa kantimissa.Omalta osalta olen ilmoittanut asianajajalleni luopuvani kanteesta jos vastapuoli ei vaadi asianajopalkkiota. Storaenso ja UPM ilmoittivatkin, että he eivät palkkiota vaadi. Vaan mitä teki meidän "oma osuuskunta", eli Metsäliitto.

Ei puhettakaan palkkion poistosta. Ilmoitti vaan, että jos kaikki seitsemän asianosaista yhdessä luopuvat kanteesta alenee palkkio runsaaseen 1400 euroon.

Itse ilmoitin että kyseessä on periaate, enkä suostu muuhun kuin palkkion poistamiseen niin kuin muutkin yhtiöt tekivät. Nyt on odotettavissa runsaan kahdentuhannen euron lasku. Sillä ei nyt ole juurikaan merkitystä,mutta tietää, että jäsenyys osaltani Metsäliitossa päättyy laskun saatuani. Toivottavasti niin tekee monet muutkin Metsäliiton jäsenet.3.6.2016Hups, onpa aikaa vierähtänyt edellisestä kirjoituksesta.

Kun äsken kävin katsomassa Kuokkalammen "lintujärven" lintupoikuetilannetta, ajattelin että nyt on oikea aika kirjoittaa kylää koskevasta arastakin aiheesta.

Kuokkalammen natura-ja luonnonsuojelualueesta ja sen surkeasta tilanteesta.

Huomasin vain yhden sinisorsapoikeen, siinäkin vain neljä poikasta.Jos ajatellaan tilannetta mikä oli vielä 1960-luvulla,vastaa tulos noin yhtä prosenttia. Kun aloittelin silloin metsästäjän uraa, lähti syksyisin lammesta lähiseudun pelloille satoja, jopa yli tuhat lintua iltaisin.

Yritin muutama vuosi sitten innostaa lähialueen metsästys-seuroja kirjelmöimään lammen kunnostamisesta ELY-keskuksen suuntaan, mutta se kaatui erään pohjoispään maanomistajan ilmoitukseen, että hän vetää maat pois jos näin tehdään. En sitten viitsinyt kääntää puukoa haavassa.Lampihan laskettiin 1930-luvulla kyläläisten surkealla päätöksellä. Tuolloin luultiin että kuivatuksen seurauksena saadaan lisää viljelykelpoista maata.Jo pelkkä kanavan kaivaminen, jota ei olisi yhdistetty lampeen, olisi kuivattanut sen varrella olevat maat. Lammesta ja Kuokkasesta tulevat purot olisivat tuoneet tarvittavan vesimäärän kanavan aukipysymiseksi. Silloin ei vielä ymmärretty mitä päätös aiheuttaa jälkipolville ja mitä maatalouden muutos tuo tullessaan. Myöskään luonnon kannalta asioita ei ymmärretty ajatella yhtään. Eikä varsinkaan kalastuksen, olihan järvi tunnettu runsaasta kalakannasta. Vain muutama kyläläinen tajusi mitä laskusta seuraisi. Vielä jopa 1960-luvulla minulla olevien asiakirjojen mukaan lampea ehdotettiin kuivattavaksi kokonaan viljelykäyttöön, vaikka mittausten mukaan lammessa on 10 metrin mutakerros.

Laskun seurauksen hyöty oli todella minimaalinen. Vain pohjoispään pellot hyötyivät jonkin verran. Nekin ovat vieläkin huonosti viljeltäviä märkyyden takia.Tosin enää Puntalan puolella on vain yksi viljelijä jäljellä, joka viljelee rantapeltoja muutaman hehtaarin alueella. Kuokkalammin puolella on käytännössä vain yhdellä viljelijällä toimintaa rantaan ulottuvalla alueella. Valitettavasti molemmat viljelijät suhtautuvat erittäin nuivasti mahdolliseen lammen vedenpinnan nostoon, vaikka korvaavaa peltoa olisi kylällä saatavissa vaikka kuinka paljon. Vaihtopeltoahan ELY-keskus suosittelee vastaavissa tapauksissa, jos veden pintaa nostetaan.Surkea on myös ELY-keskuksen toiminta lammen edes jonkinasteisesta pelastamisesta.EU-rahaa olisi saatavilla, mutta se tietäisi liian paljon vaivaa projektin vetäjälle. Myös muutaman maanomistajan lähes vihamielinen suhtautuminen lammen kunnon parantamiseen saattaa olla esteenä, ettei asiaan puututa. Olihan siitä näyttöä silloin kun rauhoituspäätöstä ja puuston valtiolle myymistä suunniteltiin.

Omalta kohdaltani tuntuu että olen taistellut tuulimyllyjä vastaan monta vuosikymmentä. Joutunut jopa vaihtamaan puoluetta kunnallisvaaleissa aikoinaan asian takia. Luulin että kymmenen vuotta sitten vetämäni lintutornihanke saisi ihmiset ymmärtämään lammen arvon, mutta ei.Monet ovat onneksi samaa mieltä kanssani, että järven kuivatus on ollut häpeäksi kylälle. Eipä ole Ruokolahden kuntakaan pannut rikkaa ristiin lammen hyväksi, vaikka se olisi hieno luontokohde lähellä Imatraa, jos se kunnostettaisiin.

Toivottavasti vielä asiasta kiinnostuneet perustaisivat PRO KUOKKALAMPI liikkeen

jotta estettäisiin lammen muuttuminen metsäksi.Kuva nykyisesta lammesta.

25.4.2016

Aika vierähti nopeasti. Edellisestä kirjoituksesta on jo senverran aikaa että lumet on lähteneet ja kasvit alkavat työntyä esiin maan uumenista. Uusi kuvauskopterikin on testattu ja hyväksi havaittu. Nyt voin tarjota asiakkaille laadukasta 4k-videokuvaa edullisesti.Vein nuorimmaisen juuri Imatran asemalle,josta hän matkaa kotiinsa Sveitsiin.

Keskustelimme Sveitsin systeemeistä, joista Suomenkin olisi hyvä ottaa opiksi, ainakin määrätyissä asioissa. Sveitsihän on maa jossa ei ammattiyhdistysliikkeillä ole juuri mitään valtaa, vaan asiat sovitaan työpaikkakohtaisesti. Yleensä työnantaja maksaa eläkekuluista jopa 80 %. Palkka Suomeen verrattuna kaksinkertainen. Työaika päivässä 9 tuntia, ja lomapäiviä (v.2013) 29. (Suomessa 35).

Veroprosentti 14%, ALV 8%, elintarvikkeet 2.5%. Prosentit vaihtelevat hieman 26 eri kantonin välillä.

Ja mikä parasta, kansa päättää suorilla kansanäänestyksillä maan asioista.

Jos laki ei kokemuksen mukaan ole sovelias, toimitetaan uusi äänestys. Kantonit voivat kuitenkin itse päättää äänestystuloksen täytäntöönpanosta.

Esimerkiksi ulkomaalaisia otetaan joihinkin kantoneihin löysemmin perustein. Sveitsiläiset eivät koskaan liity Euroopan unioniin, koska he tietävät että unionin asiosta päättävä Saksa ja Ranska.

Itse olen todennut että palvelualttius on huomattavasti Suomea parempi.

Ravintolassa tarjoillaan pöytiin. Posti jaetaan päivittäin kaksi,jopa kolme kertaa. Junat eivät myöhästele ja määrätyllä lipulla voit matkustaa kaikilla kulkuvälineillä.

Varjopuolena Sveitsin järjestelmässä on on kalliit asunnot ja vuokrat, sekä terveydenhoito.Suomen hallituksen ajama maakuntamalli oikein sovellettuna olisi pieni askel tuohon suuntaan. Valitettavasti meillä Ay-liike ja osa oppositiopuolueista ovat vesittämässä tuon uudistuksen alkuperäistä ideaa.31.3.2016Tänään on maaliskuun viimeinen päivä. Jos kirjoittaisin tämän huomenna, joku voisi luulla sitä aprillipilaksi.Kannattaako Suomessa enää tehdä työtä, kun sosiaalituella ja työttömyyskorvauksilla elää paremmin?

A-P. Pietilän kolumnin mukaan Suomi käyttää eniten Euroopassa sosiaali- ja terveyskuluihin, yli 60 miljardia euroa. Ajatelkaa... 60000 miljoonaa vuodessa. Pelkkään asumistukeen 1500 miljoonaa, joka on suunnilleen sama summa kuin maataloustuki.Mikähän mahtanee olla työttömyyskorvauksiin käytetty summa? Sitähän poliitikot ei hevillä hehkuta, muuten menisi kannatus seuraavissa vaaleissa.

Nyt näyttää siltä että ammattiyhdistysliikkeen huippupalkkoja ansaitsevat johtomiehet saivat nenilleen. Ainakin jos katsoo viimeisiä puolueiden kannatuslukuja. SDP.n (lue SAK,n) kannatus on tippunut 2,6 prosenttiyksikköä. Hallituspuolueiden, etenkin Keskustan kannatus kasvaa. Kansa alkaa vihdoikin ymmärtämään, että jotain pitää tehdä ja joistakin saavutetuista eduista pitää tinkiä. Toivottavasti hallitus pitää kiinni työehtojen paikallisesta sopimisesta ja ansiosidonnaisen leikkauksesta, muuten meidät hukka perii.Niin... politiikasta vielä senverran... Suomen rehellisin polliitikko lienee Carl Haglund, joka tunnusti että luottamus Suomen politiikkaan on häneltä mennyt.

Suoraselkäisin taas on Mauri Pekkarinen, joka A- Talkin laajakaistahanketta mollanneessa ohjelmassa sanoi A-Talkia hupiohjelmaksi. Sitä mieltä itse olen ollut jo ohjelman alkuhetkistä alkaen.

14.3.2016Tuli käytyä ohikulkumatkalla viljelijöiden traktorimielenosoituksessa. Tälläkertaa vain sivustakatsojana, kun en enää varsinainen viljelijä olekaan, mutta kuitenkin hengessä mukana. Niin näytti olevan myös Helsinkiläisetkin, jotka näyttivät suhtautuvan mielenosoitukseen yllättävän positivisesti ja kannustavasti.

EU-on osoittanut ne pelot oikeaksi, mitä pelkäsimmekin siihen liityttyämme.Iso osa tiloista konkurssin partaalla, sähköt katkaistuna,laskut maksamatta ja mieli maassa. Sitä saa mitä kansan enemmistö tilaa, sitähän se demokratia on. Mielenkiintoista olisi tietää mitä olisi tapahtunut jos palkansaajille ilmoitettaisiin että seuraavan palkanmaksu tapahtuukin vasta puolen vuoden päästä perusteluna tietotekniset ongelmat ja EU- säännökset.Luin mielenkiintoisen artikkelin Suomen "Bravdasta", eli Maaseudun tulevaisuudesta viljan viljelyn kannattavuudesta nykypäivänä.Nykyisillä viljan hinnoilla katetuotto on tehoviljelyssä miinuksella, mutta luomuvijantuotannossa hehtaarikate on tutkimuksen mukaan ollut 236 euroa/ha. 100 hehtaarin tilalta tulisi katetta 23600 euroa. Ehkä sekin raha kannattaisi hyödyntää kun esimerkiksi luomukauraa ja siitä valmistettavia tuotteita menisi ulkomaille vaikkaa kuinka paljon. Nytkin Fazerin mylly ja Helsingin Mylly joutuvat tuomaan Baltiasta huonompilaatusta kauraa että tuotantoa pystytään pöyrittämään. Meillä on ollut jo vuosikymmeniä tilojen neuvonnassa ja suurviljelijöiden päässä ajatus että luomuviljely on pelkkää viherpuuhastelua, joka saastuttaa rikkakasveilla naapurin pellot. Onneksi laskutaitoiset ovat siirtyneet enenevässä määrin luomuviljelyyn.

29.2.2016Kevätaurinko porottaa täydelta terältä ja sai katolla olevan tyhjiöputkikeräimen henkiin. Se työntää 81 asteista vettä 40 % teholla. Niin että kesää kohti mennään.

Viimeviikolla tilasin aurinkokennovoimalan kimppatilauksena Saksasta. Nälkä kasvaa syödessä, ja niinpä päädyin tilaamaan 26 kappaletta 255 watin paneeleita, joista lounaispuolelle tulee 20 kpl ja vastakkaiselle lappeelle 6. yhteisteholtaan 6,63 kwp. Rakennustarkastaja ei vaatinut edes ilmoitusta systeemistä. Saas nähdä kuin onnistuu neuvottelut Imatran- Seudun Sähkön kanssa ylijäämäsähkön hinnasta. Alustava tarjous oli vain pohjoismaisen sähköpörssin hinta joka ei taida olla kuin 0,3 snt/kwh.Mutta Lappeenrannan Energia on tehnyt sopimuksia jossa hinta on 4,52 snt/kwh. Täytyypä tarkistaa onko sähkösopimusta vielä kauan jäljellä Imatran Seudun Sähkön kanssa.

Tässä samalla kysyinkin Seudun sähkön hintaa. On tällähetkellä 3,5-4,4 snt/kwh, mutta ei kiintetä hinta vaan ns.tuntihinta.Eli ei sillä ainakaan rikastumaan pääse.

Myöhemmin tulee varmasti laitettua akkujärjestelmä inverttereineen, jolla sähkön saanti olisi ainakin osittain turvattu sähkökatkojen-, ja öiseen aikaan.On muuten mainiot hiihtokelit vaihteeksi. Viikonloppuna tuli hiihdettyä Erähiihtokin. Tosin aika lyhyt lenkki. Meinaa nimittäin henki salpaantua jos on vähänkin nousua. En tiedä onko keuhkojen vai sepelvaltimossa olevan ahtauman syytä.

Syöpäkontrollikin oli pari viikkoa sitten, mutta sovittu lääkärin soitto minulle tuloksista ei ota onnistuakseen. On kuulemma lähettänyt tulokset kirjeitse, vaan eipä ole sitäkään kuulunut. Ei kai mitään ihmeenpää ole ollut,koska seuraava kontrolli on kuulemma puolen vuoden päästä.12.2.2106Pörssi,-ja valtionyhtiöt ovat yksi suurimmistä syyllisistä Suomen talouslamaan ja suurtyöttömyyteen. Otetaanpa esimerkiksi entinen Itella, nykyinen Posti, joka suuruudenhullulla lajentumishalullaan ja logistiikka-

seikkailuillaan kärsi huimat tappiot.

Puhutaan noin miljardiluokan sähellyksestä.

Työntekijöitä vähennetään jatkuvasti,mutta esimerkiksi v. 2009-2011 maksettiin entiselle toimitusjohtaja Jukka Alholle lisäeläkettä 429985 euroa.

Suomen pörssiyhtiöiden jakamat osingot viimevuodelta olivat 10,5 miljardia.Jo muutaman miljardin satsaus työllisyyteen osinkijen sijaan toisi maahan lähes täystyöllisyyden.Kun vielä mukaan lasketaan osinkoverotuksen pienuus ja yhtiöiden verosuunnittelu, valtio menettää verotuloina satoja miljoonia euroja.Uskon että postipalvelut tulevat heikkenemään etenkin täällä hajaasutusalueella lähivuosina entisestään. Jo nyt paikoittain posti tulee iltäpäivän tunteina ja jos työaika täyttyy sitä ennen niin vasta seuraavana päivänä. Tämäkö oli tarkoitus aikoinaan kansalasten peruspalveluiksi tarkoitetuille palveluille.

Mitä tekevät tai ovat tehneet meidän poliitikot? Historia on osoittanut, että olipa hallitusvastuussa mikä puolue tahansa tulos on aina sama.Oma napa on aina lähimpänä.Tuntuu että meille Suomeen on pesiytynyt osa Euroopan vähä-älyisimmistä poliitikoista. Ensimmäinen parannuskeino olisi että puoluetuki poistettaisiin pikaisesti.

8.2.2016Aikaisemmin olen puolustellut kaikille kiinteätä laajakaistaa.

Täällähän ei ole tarjolla kuin kuparilinjat, jotka mahdollistavat 8 megan latausnopeuden ja n.0.5 megan lähetysnopeuden. Sonera jolla aiemmin oli kansallinen monopoli-asema, sai verovaroilla puhelinyhteydet lähes koko maahan. Kun se muuttui yksityiseksi yhtiöksi ja myöhemmin ostettuaan Saksalaista ilmaa monien miljardien edestä ja jouduttuaan Ruotsalaisen Telian juoksupojaksi, ei ole ollut enää tippaakaan kiinnostunut haja-asutusalueiden kiinteistä tietoliikenneyhteyksistä.

Nyt täytyy muuttaa vähän mielipidettäni. Hommasin nimittäin muutama kuukausi sitten kokeeksi Elisan langattoman 4g LTE-yhteyden. Onneksi Elisan mastoon Oritlammella on näköyhteys ja

ulkoseinälle asensin muutaman kympin antennin. Niinpä yhteysnopeus kasvoi todella merkittävästi;Latausnopeus n.49 Mbit/s,(6 kertaa nopeampi) lähetysnopeus 25 Mbit/s(n.40 kertaa nopeammaksi) ja yhteysviive 22 ms.Kaikki 10 euron kuukausihintaan!! Ainakaan vielä ei nopeudet ole laskeneet ruuhka-aikaankaan juuri yhtään. Myös puolta nopeampi 100 Mbit/s yhteys on saatavissa mutta maksaa enemmän.

Harmi että Soneran sopimusta on jäljellä vielä reilu vuosi, mutta sitäkin mukavampi se on sitten irtisanoa.15.1.2016Voihan vilu!

Lämpömittari tai sanoisko pakkasmittari näyttää lukemia mistä moneen talveen ei ole ollut hajuakaan. Aamulukemat pahimmillaan 32 astetta, ja päivälläkin 25 astetta. Ja kymyys jatkuu...Metsäkartellioikeutta käydään tiiviisti Helsingin käräjäoikeudessa. Metsäteollisuus oli marssittanut kuultavaksi Pöyry yhtiön johtajan, joka "yllätys yllätys" totesi että mitään kartellia ei ollut, vaan puun hinnat jopa nousivat kartelliaikana.Ymmärtäähän tuon koska metsäyhtiöt käyttävät Pöyryä monissa asioissa konsulttinaan. Jos lausunto olisi ollut toisenlainen olisi työt jatkossa voineet loppua. Mielenkiintoista mikä tulee olemaan lopputulema. Voittaako isojen firmojen mafia, vai saako pienenpikin oikeutta Suomessa.

Omalta kohdalta asiasssa ei ole juuri merkitystä, koska vedin oman kanteen pois jo ensimmäisen virheellisen käräjäoikeuden päätöksen jälkeen.

Pöyry-yhtiön konsulttien ammattitaidosta on hyvä esimerkki muutaman vuoden takaa, kun se suunnitteli moottorikelkkareittiä Ruokolahdellekin. Reitti kulki Puntalasta Rinteentien laitaa (ojaa) myöten Helisevän sillan kautta kaikkein korkeimman vuoren yli. Täysin mahdotonta maastoa koko matkalla, mutta saipahan kuitattua 30000 euron suunnittelupalkkion.Nostan hattua Imatran kaupungin päättäjille kun alkoivat käyttää haketta lämpölaitoksissaan.Kaukolämpölaskut putosivat huomattavasti ja kuluttajat ovat hyvillään.

Ruokolahti sensijaan pitää häpeällisesti kiinni kalliista kaasusta, vaikka mainostaakin itseään metsäpitäjänä. Nyt olisi kuntapäättäjien korkea aika ryhdistäytyä, kun aiemmin hakelämpöön nuivasti suhtautunut tekninen johtokin on vaihtunut.2.1.2016Tämän vuoden toinen aamu valkeni kirkkaana ja kylmänä,(-21 astetta)ja maa lähes lumettomana. Nyt näyttäisi tulevan vahva routakerros, oikea metsäkonemiehen unelmatavi.Ensimmäinen pilkkireissukin tuli jo tehtyä, tosin laihoin tuloksin.Uusi vuosi tuo mukanaan hitusen toivoa, mutta myös toivottomuutta. Työmarkkinatilanne saattaa kehittyä vuoden mittaan räjähtämispisteeseen. Jopa ennenäkemättömät mellakat ovat mahdollisia. Kansa on jakautunut kahteen leiriin, toinen ymmärtää talouden vakavan tilanteen ja joustaa saavutetuista eduista. Toinen ei,johtotähtenään entinen "Wällärin" porukka.

Asiaa ei varmasti helpota muutamien Suomen liike-elämän johtajien ylisuuret palkat, olihan esimerkiksi rehu-ja elintarvikeyhtiö Raision Pääjohtaja Martti Rihkon vuosiansiot 2.9 miljoonaa euroa. Lisäksi pääomatuloa 78000 euroa. Päiväpalkka oli n.8000 euroa.Ja tässä vain yksi esimerkki.

Ei ihme että tieto herättää tuskaa ns. tavallisessa tallaajassa. Hyvä että meillä on menestyviä yrityksiä jotka tuovat kaivattua valuuttaa ulkomaanviennillään, mutta kohtuus palkkatasossa pitäsi säilyttää. Mielestäni kohtuus olisi jos Rihkon palkka oli 2 miljoonaa vähemmän.Mets√§teollisuuden n√§kym√§t n√§ytt√§v√§t tulevaisuudessa lupaavilta. Ensivuonna valmistuva √Ą√§nekosken biosellutehdas

lisää kuitupuun kysyntää huomattavasti, mutta senkin törkeän halpa hinta katetaan yrityksellä alentaa tukkipuun hintaa.Metsäteollisuus ilmoitti ottavansa käytäntöön uuden mittavaatimuksen, jonka seurauksena tukin latvaläpimittaa nostetaan 15 sentistä 18 senttiin kuoren alta mitattuna. Se pudottaisi tukin hintaa laskelmien mukaan n. 20 prosenttia.

Paperimiesten palkkoja ei tietenkään voida alentaa, olisihan se saavutettuihin etuihin puuttumista. Metsänomistajien tuloa voidaan tietenkin alentaa yksipuolisella ilmoituksella, eikä se tietenkään ole kartellia. Jokohan olisi aika pistää pystyyn puunmyyntilakko?22.12.2015Eipä osunut ennustukseni pysyvästä lumipeitteestä kohdalleen.

Afrikasta tullut "helleaalto" vei kaikki lumet mennessään.

Mustaa joulua vietettäneen, muutta valoisampaan suuntaan sentään ollaan menossa. Huomenna on päivä jo kukon askeleen verran tätäpäivää pidempi.

En muista että koskaan näin myöhään olisi joutsenia majaillut lammella. Eilen niitä oli vielä useita kymmeniä. Pari kuolluttakin näkyi ruohikkosaarella. Liekö viimeviikolla liikuskellut susi tehnyt tehtävänsä, vaiko jokin sairaus tappanut.Toivottavasti uusi vuosi tuo uutta valoa elämään. Myös politiikan puolella, ettei yhteiskuntajärjestys sekoaisi pahasti. Siihen on hyvät eväät nyt olemassa.

Aiemmin hieman arvostelin oman pitäjän ministerin lausuntoja ns. "paskalaista". Nyt täytyy tunnustaa, että Kimmo on hoitanut hienosti asioita Maaseutuviraston suuntaan. Ihmetellä täytyy millaisia puupäitä sekin virasto elättää.Kaikin keinoin yritetään hankaloittaa viljelijöiden elämää, muka tukeutuen EU-direktiiveihin. Viimeisen EU-maataloustotilaston mukaan Suomen maataloustulo oli pudonnut eniten EU:n alueella,50 %.

Ei ihme jos tuhannet tilat ovat konkurssiuhan alla.

Kannatta muistaa että yksi viljelijä työllistää 4 ihmistä, suoraan tai välillisesti.Juuri sai tiedon sähköpostitse että Ylämaalla on kaadettu villisika jonka näytteessä on ollut viitteitä pelätystä sikarutosta. Jos tämä varmistuu, tietää se sikatilojen loppua.Kaikesta huolimatta hyvää Joulua ja onnellista Uuttavuotta!9.12.2015Sattumalta katsoin eilen Alfa-tv;n Dosentti-ohjelmaa, jossa haastateltiin diplomaatti, lakimies,historioitsija Jukka Seppistä. Jo Kekkosen aikaista diplomaattia ja historian tutkijaa. Seppinen latasi KGP:n arkistojen tutkinnan tuloksena sellaista tekstiä Presidentti Mauno Koivistosta, että tuskin sitä esimerkiksi nykyisin niin vasemmistopolitiikkaa ihannoivan Ylen ohjelmassa olisi mahdollista tehdä.

Neuvostoliitto painosti Suomea kovasti 1970-luvulla ja yritti Skp:n tuella siirtää Suomi sosialistiseksi valtioksi ja Varsovan liiton jäseneksi.

Kekkonen ajoi kaudellaan voimakkaasti Karjalan palautusta ja aihe oli usein valtiovierailujen listalla. Breznevin aikakaudella Karjala kysymys ei edennyt,mutta Breznevin tunnustus vastoin KGP:n kantaa julistaa Suomi länsivaltioksi avasi Suomelle mahdollisuuudet kehittää länsivientiä ja tuotantoa nykyaikaisemmaksi.Neuvostoliiton romahdettua v. 1991 Koivisto jatkoi edelleen veljeilyä KGP:n kanssa ja oli vastahankainen Balttian maiden itsenäisyyspyrkimyksille. Seppisen mukaan Venäjä oli kaksijakoinen, oli KGP:n siipi ja liberaali siipi. Liberaalen siiven kannattajat olivat kertoneet eräässä tapaamisessa että jos Suomi pyyttää, Karjala luovutetaan takaisin.

Koivisto ei halunnut Karjalan palautusta kuten ei myöskään ulkoasiainministeriön päällikkö Jaakko Blomberg,joka heitti Seppisen ulos toimistostaan hänen sevittäessään Venäjän liberaalien kantaa. Myös Kalevi Sorsa ei tiettävästi halunnut Karjalaa takaisin.

Seppinen väittää myös että Mauno Koivisto lopetutti kaudellaan KGP:N poliittisen vakoilun ja vakoilun seurannan.Täytyypä lukea Jukka Seppisen uusi kirja- Koiviston aika Mauno Koiviston poliittinen ura.

26.11.2015Mikä mättää kunnan sisäisessä tiedottamisessa? Otan esimerkin Ruokolahden kunnanvaltuuston kokouksen videoinnista. Videointi sinällään toimii hyvin, mutta kunnan sivuilta ei löytynyt linkkiä niiden seuraamiseen. Hallituksessa asia on kuulemma ollut esillä , mutta suoraa linkkiä kunnan kotisivun etusivulle ei vaan kuulunut. Otin asiakseni antaa palautetta asiaa hoitavalle ja kas kummaa, viiden minuutin kuluttua sain ilmoituksen, että linkki on nyt etusivulla. Hyvä näin.Viikolla kävi Suomen Kuvalehti tekemässä haastattelua Malluauton tiimoilta. Pysähtyyhän se Kuokkalammin Nuorisoseurantalolla ainoana paikkana Ruokolahdella.

Käyttäkää ihmeessä sen terveyspalveluja, sillä kävijämäärä ratkaisee pysähtyykö se ensivuonna Kuokkalammilla.

Toimittajan ja kuvaajan sessio venyi lähes kolmetuntiseksi, koska he halusivat samalla tietoja kylän historiasta ja nykyisyydestä.

Lehti ilmestyy viikolla 53.17.11.2015Lokakuussa ennustin että ensilumi tulee marraskuun puolessa välissä ja kuinkas ollakaan, niin tapahtui.Pitääpä ennustaa pysyvän lumipeitteen tulokin. No sehän tulee kanssa kuukauden puolessavälissä, eli joulukuun.Ikkunasta katselin äsken kun moto hakkasi naapurin puita pellon laidoilta.Siitä tuli mieleen, kuinka vaikeassa välikädessä metsäkoneyrittäjät nykyään ovat.Metsäyhtiöt sanelevat yksinään koneyrittäjien taksat ja ottavat metsänomistajien selkänahasta, eli puun hinnasta pois osuuden joka osin kuuluisi koneyrittäjille.

Energiapuukaupaupoissakin annettiin viimehallituksen kokoomusmineisterin (Vapaavuori) päätöksellä valta metsäyhtiöille, kun 16 sentin läpimitta jäljellejäävän puuston keskipaksuudessa hyväksyttiin. Ilman tuota päätöstä olisi saatu energiapuusta parempi hinta metsänomistajille, sekä koneurakoitsijoille paremman saannon takia. Nyt urakoitsijat vierastavat energiasavotoita, koska puusto on pientä ja saanto huono.

Kuitupuun hintaa on pidetty yhä edelleen jatkuvan puukartellin ansiosta, sekä tuonnin turvin keinotekoisen alhaisena kymmeniä vuosia, vaikka suomen metsien hakkutarpeesta (kuitupuu)käytetään vain pieni osa.

Nyt kun meillä on keskustavetoinen hallitus, niin luulisi että uusiutuvaan energiaan panostettaisiin ihan toisella tavalla.

Taitaa vaan olla turha luulo!25.10.2015Ennenvanhaan sanottiin maalla syksyisin kun kaikki tarpeelliset työt oli saatu päätökseen, että "elämä on ylhäällä". Samoin vois kai sanoa nyt omasta puolestakin.

Mullat alkaa olla myyty tältä vuodelta, hakkeet varastossa, marjat poimittu, perunat nostettu,taimikkoja raivattu, hirvet kaadettu,vesiosuuskunnan pumppaamot ja ilmauskaivot pesty, remontit tehty, ainakin melkein ja monta muuta asiaa hoidettu.

On aika keskittyä pimentyvien päivien puuhiin, joihin kuuluu sukututkimuksen jatkaminen, 3D-grafiikka ohjelma Blenderin ikusuustaistelulta tuntuva opettelu ja tietenkin omasta kunnosta huolehtimen.Kenties joku etelänmatkakin tulee tehtyä. Eipä aikaakaan kun pilkkijäät alkavat kutsua. Muuten, viimevuonna tähän aikaan kävin luistelemassa ja pilkillä omalla kosteikolla. Jää oli jo viisi senttiä paksua,mutta suli sittemmin kokonaan.Politiikassa kuuma syksy jatkuu. Enää en jaksa juuri televisiota katsella. Aina jos hallitus jotain esittää, on se opposition mukaan väärin. Mutta sehän on opposition tehtäväkin. Mutta kun pääsevät valtaan, unohtuu mitä tuli sanottua ja takki pyörii päällä kuin tuuliviiri. Muistetaan miten karmeita virheitä aikanaan hallituksessa tekivät nyt oppositiossa olevat puolueet.7.10.2015Suomi sallii geenimuunnellun tuotannon. 15 EU-maata asettui kieltävälle kannalle Saksa, Hollanti ja Ranska mukaanlukien. Nyt Suomi menettää mahdollisuuden olla ns. puhtaan tuotannon maa.

Vaikka meillä ei vielä voida viljellä yhtäkään GM-kasvia, tulevaisuudessa se on mahdollista, sillä yhdeksän kasvia on saamassa luvan EU-alueella.

Täytyy sanoa että meillä on muutamia todella typeriä suurmaanomistajia jotka kannattavat GM-tuotantoa sen todetuista haitoista huolimatta. Maailmalta kantautuu jatkuvasti uusia tietoja mm. superrikkakasveista jotka ovat resistenssejä Glyfosaatille, jota käytetään valtavia määriä

geenipelloilla. Etelä,- ja Keskiamerikassa on erilaisiin sairauksiin sairastunut kokonaisia kyliä, lentolevityksillä tehtyjen glyfosaattilevityksien (Roundup) takia.

Toivottavasti kuluttajat ovat vähän fiksumpia, eivätkä osta geenimuunneltuja elintarvikkeita.Ahvenanmaa ei ota vastaan pakolaisia, vaan lupasivat lähettää jokaisen laivalla Turkuun. Hurrialueet näyttävät toimivan samoin kuin toisen maailmansodan aikaan, jolloin Karjalaisia evakkoja ei otettu vastaan ruotsinkielisillä alueille. Piti oikein erillislaki säätää heidän takiaan, ettei suuria maa-alueita pilkota evakoille.

Minun puolesta Ahvenanmaa voitaisiin luovuttaa Venäläisille, kun ne niin kovasti sitä hamuavat.

22.9.2015Olen monasti kummastellut Suomen energiapolitiikkaa joka tukeutuu "ääliömäisesti" ydinvoimaan. Ehkä ne suurimmat "ääliöt" löytyvät tuolta Arkadianmältä, kun hyväksyivät viimeeksi Fennovoiman ydinvoimalahankkeen.

Jokin aika sittem MOT-ohjelmassa kuullut Suomen pätevimmät energiaasiantuntijat yksituumaisesti olivat sitä mieltä että ydinvoimalla tuotettu sähkö on täysin kannattamatonta. Fennovoima tulee tuottamaan vuodessa 200 miljoonaa euroa tappiota. Vain Venäjä tulee hyötymään rahallisesti koko hankkeesta. Olkiluodon Arean ydinvoimala on täysi fiasko, jota tuskin koskaan saadaan kannattavaksi. Jo Arean vaatima usean miljardin korvaus töiden viipymisestä ,tietää että veronmaksajien rahaa tarvitaan tolkuttomasti.

Uusiutuvien energimuotojen ja ennekaikkea bioenergian suosiminen olisi tuonut Suomeen kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja. Mutta ei kun ei. Jopa Imatran Seudun Sähkökin hölmöksissään lähti mukaan Fennovoimaan muistaakseni 10 miljoonan euron osuudella.Itse sitouduin tilaamaan 5-6 kwh aurinkokennovoimalan talon katolle ensikesäksi.Aurinkoisella ilmalla ylijäämäsähkö

syötetään valtakunnan verkkoon. Tosin hinta on tällä hetkellä vain 0,03 euroa kwh, joten rikastumaan sillä ei pääse. Kannattavuutta heikentää omalta osalta se, että minulla on muutaman vuoden ollut katolla tyhjiöputkikeräimet, jotka tuottavat kaiken lämpimän käyttöveden maaliskuusta lokakuulle.

Aurinkovoimalan paketti joka tulee Saksasta kimppatilauksena maksaa n. 7000 euroa,investointi maksanee itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa.16.9.2015Jokavuotinen linnustusmatka Lappiin on takana ja joka vuosi näyttää lintukanta vaan siellä vähenevän. Muutama metso nähtiin, yksi teeri eikä yhtään riekkoa, jota pidän pohjoisen upeinpana lintuna. No tulihan reippailtua oikein mahtavan kauniissa säässä.Pääministeri piti juuri puheen Suomen hankalasta tilanteesta ja monenlaita puheen arvioijaa kertoi oman näkemyksensä.

Niinkuin olettaa saattoi, oli SAK,n demarien ja vihreiden edustajat samalla linjalla, vasemmistolaisia kun ovat.Yhtään ei anneta periksi, annetaan tilanteen vaan luisua Kreikan malliin.Vaaditaan työnantajia mukaan talkoisiin. Miksi? Hehän tässä leipää takaavat työntekijöille. Jos heitä ei olisi niin ei tietenkään olisi työpaikkojakaan. Ei julkinen talous, eikä palveluammatit Suomea pidä pystyssä, ulkomaan valuuttaa pitää saada.

Onneksi STTK ilmoitti pyrkivänsä tekemään kaikkensa että yhteiseen sopimukseen päästäisiin. SAK jääräpäinen päällikkö sai pahasti nenilleen kun ei myönnä että lomarahojen leikkaus ja muutaman minuutin työajan lisäys päivässä ratkaisisi koko ongelman.Toivottavasti perjantain mielenilmaus kokoaa ennakoitua vähemmän porukkaa, sillä minulla on aavistus että kansan suuri enemmistö on hallituksen takana.Itse olisin valmis lähtemään vastamielenosoitukseen, jos sellainen järjestetään. Ottaa senverran paljon pannuun.

Tulevan kansantaloudellisen tappion maksumieheksi olisi määrättävä myös SAK, AKT ja muut lakkoiluun osallistuvat.4.9.2015Kirjanpainaja pirulainen iski nyt meidänkin metsään. Ei ne uskoneet metsäherra Vaariota joka lehdessä sanoi että tänä vuonna ei tuhoja tule kylmän sään takia. Vaan tulipa sittenkin ja uskon että myöhäissyksyllä pitää kaataa vielä paljon kuivaneita kuusen runkoja.Onneksi tuli otettua viime vuonna metsävakuutus, saa ainakin osan menetyksistä takaisin.EU on näyttänyt hampaattomuutensa nyt myös pakolaisasioissa. EU,n takia Suomi kuihtuu kohta kehitysmaaksi.

Mikä olisi tilanne jos ette olisi äänestäneet "kyllä" EU- äänestyksessä.Uskon että työttömyysaste olisi tällä hetkellä n. 3 prosentin luokkaa. (Kaikkihan eivät työtä edes halua tehdä, jos korvaukset ovat nykyistä luokkaa)Kansantuote olisi huomattavasti korkeampi koska markan arvo olisi paljon huonompi euroon ja dollariin verrattuna.Vienti vetäisi(ETA-sopimuksen ansiosta) ihan toisella tavalla.Venäjä olisi vieläkin iso vientimaa. Maatalous olisi ihan toisella tasolla ja toisi työpaikkoja baltian ja itäeuroopan ihmisille, ja siihen kytköksissä olevat elinkeinot ja palvelut kymmenille tuhansille suomalisille.Lomamatkat olisivat vähän kalliimpia, mutta mahdollisia korkeamman kansantuotteen takia.Ja tärkein, devalvaatio olisi käytettävissä kilpailutason säilyttämiseksi.

21.8.2015Elokuun helteet pelastivat tämän kesän, joka näytti jäävän jo ennätyshuonoksi. En muista äkkiseltään että sorsajahtiin voi mennä t-paitasillaan, nyt niin kävi, eikä yhtään huonoin tuloksin. Oma kosteikko takaa takuuvarmasti sorsan lihaa kastikkeeseen.Kuumana käyvät myös yhteiskuntasopimuksen osapuolet. SAK kaivoi itsensä hautaan peräänantamattomuudellaan. Asenteet ovat samanlaisia kuin joskus 1970-luvulla.STTK ja Akava vielä ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja muutostarpeen, mutta Lylyn miehet ajavat samaa linjaa kuin aikoinaan paperimiehet. Tulos tulee olemaan samanlainen. Työpaikat vähenevät ja kengän kuva persuksiin monelle.

Maataloudessa rakennemuutos on alentanut toimeentuloa jo vähintäänkin kymmenen vuotta, ja tuntipalkka tippunut kuin lehmän häntä. Sama tullaan näkemään kohta duunaripuolella.

Jos vastaava tulonmenetys kuin maataloudessa, olisi ollut SAK,n toimialoilla, olisi Suomi ollut yleislakossa monta kertaa.EU,n pakotteet Venäjää kohtaan ovat ajaneet suomen maatilat vararikon partaalle. Etenkin lypsykarjatiloilla maidon hinta on pudonnut 20 prosenttia. EU-tuet pienentyvät vuosi vuodelta ja Demarit vielä haukkuvat että miksei maataloutta rokoteta samalla tavalla kuin muita aloja. Ja kuka korjaa potin... kauppa tietenkin. Hintoja halpuutetaan viljelijöiden kustannuksella. Itse en enää astu halpuuttajakauppaan kuin pakon sanelemana, tosin enpä ole montaa kertaa käynyt aiemminkaan. Eläkeläisen kun on kannatettava edullista kauppaketjua, olkoonkin vaikka ulkomaisessa omistuksessa.22.7.2015Vuosikymmenen kylmin kesä menneillään. Saapa nähdä vieläkö elokuussa päästään nauttimaan helteistä. Onneksi tämä kulma maasta on tainnut olla lämpimintä seutua koko Suomesta.Pari päivää sitten palasimme poikien, Juhon ja Matin kanssa pohjoisen reissulta. Kalaakin saatiin ihan mukavasti niin Norjan vuonoilta kuin Inarin järveltä. Sääkin suosi hienosti niin ettei kertaakaan tarvinnut kastua.Kuusamoon oli kerääntynyt ilmeisesti kaikki pohjoisen itikat. Se olikin koko reissun varjopuoli.

Poistullessa kiinnitti huomiota sateiden aiheuttama märkyys pelloilla. Heinäpelloilla syviä traktorin pyöran jälkiä ja viljapelloilla kellastunutta orasta. Taitaa tämä kesä opettaa mikä ero on kasvinviljelyllä ja maanviljelyllä. Tehomaataloushan on pelkästään kasvinviljelyä raskailla koneilla ja kemiallisten aineiden käyttöä. Maanviljely taas luomuviljelyä, jossa maan laatua parannetaan eri menetelmin ilman kemiallisia aineita ja näin saadaan se kuohkeaksi ja vettä läpäiseväksi.

No kyllä Siperia opettaa, sanoisi Lappeenrannan yliopiston professori, jonka nimeä en nyt muista, mutta aiheutti melkoisen hämmingin esitelmöidessään maailman ruokahuollon tulevaisuudesta. Ennenkaikkea tehomaatalouden ajavan maailmankattavaan ruokapulaan maaperän köyhtyessä muutamassa vuosikymmenessä. Siihen kun lisätään myrkkyjen lisääntyvä käyttö geenimuunnellussa viljelyssä ja keskittyminen vain yhteen viljelykasviin niin ruokapula uhkaa varmasti.Ehkä suurin ongelma eteläisillä alueilla on pohjaveden häviäminen. Onneksi nuo uhat taitavat koskettaa vasta lapsiamme.23.6.2015Päivä oli pari päivää sitten pisimmillään ja alkaa pikkuhiljaa lyhenemään. Juhannus saatiin täällä kaakonkulmalla viettää lämpimän sään vallitessa ja ajoittain auringon paisteessa hätyyteltiin hellerajaa.Luonto on tosi vehreää ja marjasadosta näyttää tulevan ennätyksellinen. En muista koskaan omena- puissa oleolleen näin paljon raakileita.Eivät ole näköjään pölyttäjät kokonaan hävinneet, vaikka maailmalta kantautuukin ikäviä tietoja mehiläiskantojen romahtamisesta. Näin ihmiset itse aihettavat tulevaisuudessa nälänhädän, onhan 70 viljelykasvia sadasta mehiläisten pölytyksen armoilla.Entisenä maatalouskonesaentajana seuraan vieläkin maatalouskoneiden kehitystä, ja ilokseni huomasin että suomalainen Valtra T4- sarja on saanut maailmalla hyvän vastaanoton.Puolivuotisen tuotannon aikana tuhannes traktori luovutettiin Puolalaiselle pariskunnalle. Huimaa on kehitys ollut viimevuosina. Hevosvoimat pyörivät 300 paikkeilla, eturenkaat ovat miehen korkuisia, ilmastoinnit ja etuakselin jousitus on nykyaikaa, samoin jääkaappi,monta muuta hienoutta.

Mutta ei ne vielä vedä vertoja reilu kymmenisen vuotta sitten toimineelle Tirkkosen Teuskan leikkupuimurille. Siinä oli kylpyamme.Ei tosin kylpemistä varten, vaan viljat putosivat säkin sijasta siihen.2.6.2015Kesä toi kärpäset ja itikat. Sen huomasin myöhään eilisiltana ollesani villisikapassissa pellonlaidassa.

Villisikakanta on räjähtämässä käsiin täällä rajan pinnassa. Meillä Kuokkalammin ja Puntalan kylän alueella on riistakamera ja näköhavantoihin perustuen, noin 50-60 sian populaatio.Porsineita emakoita lienee 4-5, ja porsasluku keskimäärin kymmenen paikkeilla emakkoa kohden.Lisäksi on valokuvia isoista sioista, joita yhdessä partissa oli parisenkymmentä,mukana henkilöauton kokoinen karju.

Sikojen aiheuttamat tuhot alkavat olla jo todella suuria. Peltoja ja metsiä on myllätty mustalle mullalle hehtaaritolkulla. Perunakasvustot tulevat varmasti kärsimään isoja vahinkoja. Metsästäporukassa päättelimme että vähentämistarve olisi 30 luokkaa, joka ei vielä pienentäisi populaatiota seuraavana vuotena.On myös muistettava Afikkalaisen sikaruton leviämisvaara, jonka takia Eviran tavoite on vähentää villisikakanta minimiin. Itse olen kohtuullisen kannan säilyttämisen kannalla, antaahan se vaihtelua Suomen metsästyskulttuuriin.14.5.2015Mukavaa Jeesuksen taivaaseenastumisen päivää, eli helatorstaita.

Keväinen sade kastelee vaihteeksi luontoa. Sadetta on tullutkin aikalailla vaikeuttaen mullan myyntiä. Saa nähdä onko minun lähes kymmenen vuoden multabisnes tiensä päässä tänä vuonna. Ottoalue alkaa olla loppuun kaluttu.Riippuu siitä kuinka kauppa käy tänäkesänä vähäisen rakentamisen myötä.Aika hyvin osuin oikeaan hallitusveikkauksessa. Tuli porvarihallitus,eikä RKP päässyt hallitukseen. Nyt on vihdoin Persujen aika näyttää ovatko puheet vain puheita, vai saadaanko aikaan käytännön toimia.Epäonni alkoi riivata viimeviikolla. Ensin kaatui Canonin teleobjektiivi pitkin pituuttain. Korjausarvio 1300 euroa. Sitten tuli kuvauskopteriin moottorintoimintahäiriö ja se laskeutui automaattisesti alas. Harmi vaan että alla sattui olemaan oma kosteikko jossa vettä metrin verran.

Onneksi sain koneen nopeasti kuiville ja monen tunnin kuivauksen jälkeen vauriot näyttäisivät jäävän melko pieniksi.20.4.2015

Vaalivalvojaiset sujuivat jännittävissä merkeissää loppuun asti. Tulos oli mielestäni mukiinmenevä. Kolme eniten paikkoja saanutta puoluetta ovat juuri ne jotka voivat nostaa Suomen suosta ja luoda uusia työpaikkoja, ei julkishallintoon, vaan yrittäjävetoisesti.Ehkä joihinkin palvelualan toimintoihin kaivataan lisää väkeä.Ei johtajajia, vaan työntekijöitä joilla on asiakasrajapinta.Hallitusneuvotteluissa on uskoakseni pari vaihtoehtoa. Ensimmäinen puhdas porvarihallitus, jopa RKP voitaisiin jättää nyt pois kuvioista. Seurauksena saattaa olla tappion kärsineen AY-siiven protestit ja laittomat lakot.

Toinen vaihtoehto on keskustan, perussuomalaisten ja demarien muodostama hallitus, johon otetaan joku pieni porvaripuolue

(RKP). Toisi ehkä paremman yhteiskuntarauhan, mutta maan talous elpyisi hitaammin.

Keskustan metkut jotakuinkin tuntien, veikkaan että ensin keskustellaan porvarihallituksesta ja sitten päädytään jälkimmäiseen vaihtoehtoon.

6.4.2015Pääsiäistä vietettiin melko koleassa ilmanalassa, mutta kuu kiurusta kesään. Eilen kuulin ja näin vasta ensimmäiset kiurut häälennolla.Muitakin muuttolintuja on tullut vähänlaisesti.

Kevään eduskuntavaalit lähestyvät ja Suomen kutistetun päätösvallan edustajat joutuvat kovan paikan eteen. Talous kuralla ja kansa hajalla.Eu päättää kohta USA.n ja Kanadan kanssa vapaakauppasopimuksesta, jossa sinetöidään Suomenkin tulevaisuus. Annetaanko USA.n monikansallisille yrityksille haasteoikeus välimiesoikeuteen jos valtion poliittiset päätökset uhkaavat niiden voittoja.

Eli annetaan valta suurille amerikkalaisille yrityksille päättää mitä ne Eurooppaan tuovat.

Annetaan tuoda geenimuunneltuja aineosia ja Eurooppaa huomattavasti suuremmalla myrkkymäärällä tuotettuja elintarvikkeita, tai kasvuhormooneilla ja stimulanteilla tuotettua lihaa ,jotka ovat EU:ssa kiellettyjä syöpäriskin takia.

Terveyspalvelut kokisivat mullistuksen USAlaisten firmojen vallatessa markkinat. Lääkkeiden hinnat nousisivat kaksinkertaisiksi vastaamaan USA,n tasoa.

Asiasta ei voida äänestää, vaan EU,n johtajat päättävät sen puolestamme.

Sinulla on kuitenkin oikeus ottaa osaa eurooppalaiseen kansanaloitteeseen vapaakauppa-, ja investointikumppanuus-sopimusta vastaan, jonka on allekirjoittanut jo yli puolitoista miljoonaa ihmistä.

Löytyy osoitteesta:https://stop-ttip.org/allekirjoita/Samalla kannattaa katsoa Yle Areenasta yleFem puolelta dokumentti Prinssi ja maanviljelijä, jossa Prinssi Charles kertoo luomuviljelystään 760 hehtaarin tilallaan.Omat käsitykseni luomutuotannosta vastaavat täysin Prinssin käsityksiä.23.4.201521.11.2014 blogissani kirjoitin mm.Digitasta jolla on Suomessa monopoliasema viestintäverkoissa. Ylehän myi aikoinaan pilkkahinnalla (300 miljoonaa euroa) viestintäoikeuden Digitalle ja maksoi sille jo v. 2009 ohjelmien jakelusta 45 miljoonaa. Nykyisin summa lienee 50-60 miljoonaa vuodessa. Käsittämätöntä hölmöilyä.Nyt Digitan uusi pääjohtaja Juha-Pekka Weckström ilmoittaa, että teräväpiirtolähetykset lopetetaan 1.4. 2015 Joutsenosta ja monelta muulta paikkakunnalta. Ainoastaan suurimmat kaupungit saavat nauttia hd-lähetyksistä Digitan antenniverkon kautta. Nyt olisi korkea aika kansallistaa kyseinen yhtiö. Kannattaa otta asia esille kun tapaatte eduskuntaan pyrkiviä.

12.3.2015"PASKALAKI" on tänään otsikoissa, etenkin Kepun Kimmo Tiilikainen kunnostautuu puolustaessaan omia ja muiden poliitikkojen tekemiä virheitä kyseisen lain voimaansaattamisessa.Jätevesiasetuksen pani alunperin liikkeele RKP.n Jan-Erik Enestam, jonka jälkeen sitä ajoivat keskustan Paula Lehtomäki ja Kimmo Tiilikainen tämän sijaisena.

Enestam on myöhemmin sanonut että häntä harhautettiin lain valmistelussa.

Lainkuuliaiset kansalaiset säikähtivät ja hankkivat erinäköisiä toimimattomia puhdistamoja. Perustettiin vesiosuuskuntia jotta saatiin paskavedet pois ojista haisemasta ja pilaamasta järvivesiä.Investoitiin tuhansia euroja taloutta kohti ja sitteen tulee kaikkitietävä poliitikko joka sanoo että mitäs noudatitte lakia, ähäskutti. Valtio ei korvaa tekemiään virheitä.

Poliitikoilla ja virkamiehillähän ei ole mitään korvausvelvollisuutta omista virheistään Suomessa.Asetus, tai pikemminkin sen muutos ajaa haja-asutusalueen asukkaat räikeästi eriarvoiseen asemaan. Ilmeisesti tulee olemaan alueita jossa noudatetaan kevennettyä asetusta ja Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueita joissa on tiukemmat säännökset.

Itse vesihuolto-osuuskunnan puheenjohtajana en käsitä valtiovallan säheltämistä tässä asiassa. Parenpi kuin kaikki asetuksen aikaiset poliitikot potkittaisiin pois eduskunnasta, ja aloitettaisiin puhtaalta pöydältä.Tässä vielä Tiilikaisen vastaus toimittajan kysymykseen.

-Ettekö näe mitään ongelmaa siinä, että joku on käyttänyt rahaa investointiin, joka ei lopulta lain edessä olisikaan hänelle pakollinen?-- Aktiiviset markkinamiehethän myy ihmisille monenlaista alkaen vaikka pölynimureista. Nythän ei ole vielä yhtään kertaa se määräaika tullut vastaan, kun sitä on aina siirretty, Tiilikainen vastaa.Keskusta esittääkin määräajasta luopumista ja kiinteistökohtaista harkintaa rakennuslupaa vaativien remonttien yhteydessä.- Jos jotkut ovat sen remontin tehneet ennen määräaikaa, se on vain hyvä asia, että ollaan oltu ajoissa liikkeellä, Tiilikainen.- Tämä on vyyhti, jossa itse kukin on tehnyt virheitä, Tiilikainen sanoo.- Mutta nyt ei ole tarkoitus etsiä syyllisiä vaan pyrimme käytännönläheiseen, järkevään ratkaisuun.Unohtui näköjään kokonaan vesihuolto-osuuskuntien asema käydyssä keskustelussa. jokin aika sitten kiirehdittiin kansalaisia täyttämään asetuksen tuomat velvoitteet ennen lain voimaanastumista.4.3.2015Suomen poliitikkojen ja virkamiesten silmät alkavat avautua

Venäläisten maakauppojen suhteen. Sen minkä valveutuneet kansalaiset ovat tienneet jo vuosikymmenen ajan, ovat päätäjät eläneet silmälaput silmillä. Nyt kun on tullut huoli maa-ja kiinteistö omaisuuden myynneistä srategiallisesti tärkeistä kohteista, aletaan penkomaan, kuka onkaan rahoittanut ostoja ja mitä kulissien takana tapahtuu.Muistan hyvin kun Venäläisten kiinteistöostobuumin alkuvuosina olin allekirjoittamassa kunnanhallituksen pöytäkirjaa, jossa kuntakin myi maaomaisuuttaan kovaan hintaan Venäläisille. Sanoin silloin kunnan talousjohtajalle, että uskotko että on taho, joka rahoittaa osaa näistä kaupoista. Ei kuulemma ollut tullut mieleenkään moinen ajatus.Kymäläisen Suna saa sulan hattuunsa, vaikka ei varmaan alunperin ajatellutkaan tuota kriittisten paikkojen myyntiin liittyvää aspektia. Nyt kun puolustusministeri nosti kissan pöydälle alkaa varmasti jotain tapahtumaan. Jotain hyvää seuraa siis Ukrainan sodastakin ja Venäjän uhittelusta.Suhteeni liittymisestä Natoon on muuttunut viimeisen vuoden aikana. Venäjän armeija on jo vahvistanut joukkojaan Suomen rajan tuntumassa, eli reogoinut jo Suomen Natovalmiuteen.

Myös mahdollisesti tuleva kiinteistökauppojen osittainen peruminen hermostuttavat suurta naapuriamme.

Ei muuta kuin anomus vetämään pikaisesti.16.2.2015Eipä näkynyt humalaisia toikkaroijia Italian Bergamon kaduilla, vaikka joka ruokakaupassa oli hyllyt pullollaan halpaa viinaa ja viiniä. Viinipullon sai kahdella eurolla ja brandypullon kympillä. Eli ei se viinan saatavuus, vaan aikojen saatossa oikeaksi kehittyvä alkoholikulttuuri Suomessa on se avaintekijä, olkoon vanhoillislestadiolaiset mitä mieltä hyvänsä.

Ruuan hinta sensijaan on kutakuinkin Suomen tasoa. Hedelmät ja muutamat lihatuotteet jopa kalliimpia, samoin bensiini.

Kannattaa muuten käydä tutustumassa maahan. Edestakainen lentolippu Lappeenrannasta maksoi vain 40 euroa, ja hotellihuoneen saa pilkkahintaan.Aikaisemmin kirjoittelin Suomen byrokraattisimmista, yleensä valtion asettamista toimielimistä.

Siihen luetteloon on ehdottomasti lisättävä Evira, eli elintarviturvallisuusvirasto. Aika käsittämätöntä että esimerkiksi teurastamoiden tarkastusmaksut ovat moninkertaisia muihin EU-maihin verrattuna. Jos pieni teurastamo maksaa 16000 euroa kuukaudessa lihantarkastusmaksuja, on jotain pahasti vialla omassa lainsäädännössämme.

Sitten on muutamia isoja monopolin omaavia isoja yrityksiä, jotka rahastavat surutta monopoliasemaansa hyväksi käyttäen.

Muistuu mieleeni vuosien takaa sellainen firma kuin Inspecta,

joka tekee muunmuassa mittalaitteiden vakauksia. Kaveri kävi vakaamassa Luomuosuuskunnan viljavaa-an. Teki kaksi tuntia töitä, löi leiman, ja lasku oli 2500 euroa.

Kun soitin kaverille, että onko summa mielestsi kohtuullinen, niin hän sanoi että ei taatusti ole ja pyysi soittamaan Helsinkiin firman pääpaikalle. Myötätuntoa ei herunut, mutta saivat kuulla kunniansa heidän hinnoitteluperusteistaan.9.2.2015Keskustapuolue ilmoitti tekevänsä poliittisen itsemurhan, julkistamalla esityksen oluen laimentamisesta. Eli vahvempia oluita saisi vain monopolikauppa Alkosta. Juuri kun on orastavaa alkoholikulttuurin muutosta tapahtumassa uuden sukupolven myötä. Esitys lisäisi vahvan alkoholin kulutusta ja kaataisi satoja pikkukauppoja ja huoltoasemia. Oluenhakureissut Viroon saisivat uutta puhtia ja sieltä tuotaisiin paljon nykyistä suurempia määriä kerralla.

Mietojen viinien sallittu myynti ruokakaupoissa aiheuttaisi aivan päinvastaisen reaktion ensihuuman jälkeen. En voi kuin ihmetellä poliitikkojen tekopyhyyttä ja tyhmyyttä. Meni taas äänestyskäyttäytyminen uusiksi omalta kohdalta.Ylihuomenna lähden katsomaan miten vapaa alkoholin myynti ruokakaupassa vaikuttaa Italian katukuvassa. Viimereissulla en sattunut huomaamaan yhtään humalaista, ainakaan Italialaista.

Lisää sitten kun olen palannut takaisin tähän armoitettuun säätely-yhteiskuntaan.

19.1.2015Se on nyt sitten tapahtunut. Lassila ja Kuokkalampi kuuluvat Imatran kaupunkiin. Ainakin jos on uskomista Imatran kaupungin kotisivuihin.Sieltä: Minun Imatrani/Kylät ja kaupunginosat/ Imatralaisten kaupunginosien ja kylien kotisivuja.

Täytyypä laittaa tämänvuotiset seurojen toiminta-avustukset menemään kaupungille, josko vaikka kuntaliitosasiat nopeutuisivat sitä kautta. Ruokolahdelta kun emme saa kuin lämmintä kättä. Näin ainakin voi sanoa Nuorisoseurantalon osalta.Tosin Imatra taitaa avustaa seuroja vielä nihkeämmin.Talven hiihtokausi on kestänyt jo muutaman viikon. Olen tehnyt kelkalla ladut tästä meidän pihasta Kalalammin mökille.On oikein hyvässä kunnossa,joten käyttäkää ihmeessä hyväksi. Itsellä on jo ensimmäinen satanen hiihdetty, tosin rintaan puhjennut vyöruusu vielä vähän rajoittaa liikkumista.Kuten jo aiemmissa blogeissa olen kertonut että Suomi rajoitusten ja sääntelyjen maa. Vai mitä olette mieltä esitetystä kalastuslain uudistuksessa. Saat pyytää vain enintään kolme kalaa päivässä, ei liian pieniä eikä liian isoja. Päätäntävalta siirretään ELY-keskuksille ym.typeryyttä.

Onkohan meidän ministeriöihin pesiytynyt kaikki vihreän liikkeen hörhöt. Ei siellä ainakaan maalaisjärkeä keneltäkään löydy.Suomen luetuimmasta päivälehdestä luin kuinka karjankasvattaja myi teurastamolle pari-kolmesataakiloisia mullikoita. Yhdeltä oli korvamerkit tippuneet kuljetusautossa, jonka takia eläintä ei voinut käyttää ihmisravinnoksi, vaan piti kuljettaa Honkajoelle hävitettäväksi.Siitäkin huolimatta että varmasti tiedettiin kenen tilalta teuraat tulivat. Hölmöläisen hommaa Eviran taholta.

Ei ihme jos Suomella pyyhkii huonosti.

5.1.2015Uusi vuosi, uudet kujeet.Näillä sanoilla kaikille lukijoille uudenvuoden toivotukset.Jokunen p√§iv√§ sitten katselin tietokoneeltani sukuselvityst√§mme ja tulostin eri sukuhaarojen sukupuita. Mielenkiintoni kohdistui henkil√∂√∂n nimelt√§ Lauri Vaara(87 v.), mets√§nhoitaja. H√§n teki el√§m√§nty√∂ns√§ Kemij√§rvell√§ Tapion ja mets√§lautakunnan palveluksessa. H√§n oli ja on edelleen vastarannan kiiski mets√§asioista puhuttaessa.H√§n kyseenalaistaa puuntuotantoalan tehokkuuden ja toimintatavat. Lauri Vaaran vaimolla oli yhteys Keltasen sukuun. Alla pari tiivistelm√§n lainausta h√§nen viimeisest√§ v. 2010 valmistuneesta kirjasta: TEHOTTOMUUTTA, TERRORIA JA TIEDOTUSTA MAAN METSISISS√Ą.Metsäalalla ymmärretään väärin sekä puuntuotannon toimialan että taloudellisen tehokkuuden (tuottavuuden) käsitteet.

Puuntuotantoon luetaan vain puuston perustamisen ja kasvatuksen tuotantovaiheet, mutta ei puusadon korjuuta.

Puunkorjuu katsotaan puunjalostusyrityksen talouteen kuuluvaksi toiminnaksi, vaikka korjuun kustannukset aina vähennetään metsän (tuotantopanoksen) hyödyntämisen tuotoista. Metsäyhtiö myy korjuupalvelua puun myyjälle piilotetusti sitomalla korjuutyön ja puun kaupat pystykaupan (metsän vuokrauksen) paketiksi. Puunkorjuusta näkyy ulospäin vain metsäyhtiön alihankintana teettamä korjuu, jonka kustannukset yhtiö vähentää piilotetusti puunmyyjän bruttotulosta (puun tehdashinnasta). Siitä seuraa,että metsäyhtiö korjaa puuta metsäyrittäjien rahalla ilman kustannusvastuuta......

Puuntuotannosta puuttuvat lähes kokonaan markkinatalouden tunnusmerkit, yrittäjät ja kilpailu. Puunkasvatuksen työpalvelujen myynti on keskitetty metsänhoitoyhdistyksille ja korjuupalvelujen myynti metsäyhtiöille.Pystykaupoissa puunkorjuun talous on metsäyhtiöiden johtamaa metsäyrittäjien yhteistaloutta. Metsäyrittäjien painostaminen pystykauppaan matalilla tienvarsihinnoilla ja velvoittaminen metsänviljelyyn vuoteen 1996 saakka lainvastaisesti, sekä koneyrittäjien velvoittaminen erikoiskoneiden käyttöön ovat vieneet

mets√§talouden kaaoksen tilaan. Puuntuotantotoiminta on ristiriidassa sek√§ talouden lakien ett√§ fyysisen ja yhteis- kunnallisen toimintaymp√§rist√∂n kanssa. Maaseudun lama 1960-luvulla johtui puunkorjuun "rationalisoinnin" suuresta harppauksesta. √Ąkillinen siirtyminen mets√§traktoreihin ja pystykauppoihin vei maatiloilta talvikauden ansioty√∂t, mist√§ seurasi Suureksi muutoksi nimitetty muuttoliike Ruotsiin ja kaupunkeihin.

My√∂s Lauri Vaaran sarjassaan toinen akateeminen v√§it√∂skirja v. 2013 METS√ĄNHOITAJIEN MAA tutkimus mets√§alan korporatismista, l√∂ytyy internetist√§.Moniin Laurin esittämiin asioihin yhdyn, mutta kun nykymetsänomistajista alle 20% on maanviljelijöitä, on aika vaikea kuvitella että esimerkiksi kaikki metsähakkuut tehtäisiin omatoimisesti.Jos metsuri-ja konepalvelut saataisiin siihen erikoistuneilta yrityksiltä, olisi suunta oikea ja metsäyhtiöiden kartellihinnoittelu vaarantuisi.Vielä loppuun "puukartelliasiamiehen" Reijo Lahtosen kommentti netistä lainattuna:Lauri tuo esille asioita joita ei ole totuttu alan sisäpiireissä tarkastelemaan. Siksi metsänhoidollinen koulukuntanta katselee hänen mielipiteitään hieman nenän vartta pitkin. Olemme Laurin kanssa muutamia kertoja istutuneet ja tarinoineet asioista - suuresti kyllä kunnioitan häntä - kuten kaikkia Miehiä ja Naisia, joilla on oma perusteltu mielipide ja rohkenevat sen tuoda esille - tietoisena että menettää monet kivat kinkerit ja seurapiirikerhojäsenyydet.Koneellinen puunkorjuu on saanut hurmoksellista viittaa ylleen. Aivan kuin uskonnoissa - myös metsäkonepiirissä on fanaattiset koulukuntansa - kolme on vahvaa leiriä - sitten muutamia vääräuskoisia :))

Koneurakonnin osalta on mielenkiintoista nähdä kauanko tyyli jatkuu samana. Jokainen varmaan ymmärtänee Laurinkin toistuvasti esiintuoman faktan: puunkorjuussa tuottavuuden kasvua seurataan kuutioissa. Kaikkialla muualla bisneksissä yksikkönä on euro, dollari tai muu rahayksikkö. Euromääräinen seuranta avaisi kulurakennetta ajateltavaksi. Käyttöaste niin ikään ei kuulu yleiseen tarkasteluun - toisin kun kaikkialla muualla - varsinkin pääomavaltaisissa bisneksissä.29.12.2014Vuoden kolmanneksi viimeisintä päivää viedään kovan pakkasen merkeissä. Aamulla 24.4 astetta, ja päivälläkin vielä 20.Joulunpyhät meni aika rauhallisissa merkeissä. Pojat ja Jennifer Alaskasta viettivät joulua kansssamme. Tuli käytyä avannossakin 6 kertaa, tietysti saunan kera. Viimeisen kerran jälkeen iski outo kohtaus, kun takkahuoneen tuolilla istuessani alkoi näkymä silmissäni pudota alas, eli kiertämään. Noin minuutin jälkeen liike hidastui ja kuva oli taas kohdallaan.

Olikohan ollut joku verenkiertohäiriö.Parin vuoden ajan olen kirjoitellut elämänkertaani muistiin, ja ajattelin julkaista siitä alkuosan tässä. Loppuosassa on senverran paljon politiikkaan ja Kuokkalampeen liittyviä kähinöitä, että on paras julkaista ne myöhemmin.

Laitan myöhemmin sivut aukeamaan uudelle sivulle kun muistan oikean koodin.1. ARIN MUISTELMIA NUORUUSAJOILTA

Saavuin t√§h√§n maailmaan 19.09.1951 tiett√§v√§sti Rauhan sairaalan kautta. Se toimi silloin my√∂s synnytyssairaalana, mielisairaalan lis√§ksi. Kirkonkirjoihin syntym√§paikaksi merkittiin Ruokolahden Kuokkalammin kyl√§. Olin is√§ni Johannes ja √§itini Jenny Elisabetin kuudes lapsi. Is√§ni viljeli suvun vanhaa pientilaa yhdeks√§nness√§ polvessa √§itini(os. Moisio, synt, √Ąht√§riss√§) kanssa. Tila joka on suvun kantatila, oli kutistunut monien jakojen takia vain noin 22 hehtaarin suuruiseksi. Peltopinta-ala oli hieman alle 10 hehtaaria.

Ensimmäinen hämärä muistikuvani tästä maailmasta oli kun isoäitini Helka oli kuolinvuoteellaan maaliskuun 5 päivänä 1953. samana päivänä kuin Josif Stalin kuoli. En tiedä voiko jo puolitoistavuotiaana muistaa asioita, mutta sellainen muistikuva on vaan jäänyt mieleeni.Seuraavat muistot ovat alle kouluiältä, jolloin oma maailmankuvani laajeni vähintäänkin oman kylän alueelle. Lapsuusaikana kotimme oli köyhä, kuten niin monen muunkin koti siihen aikaan. Naapurin, Penttilän lapset ja Keltasen Pekka joka on minua vajaan vuoden vanhempi, kuuluivat vakituisiin leikkitovereihini, samoin kuin Lähdelehdon Mauri, jonka kanssa opettelin tupakoinnin alkeet. Kylällä muistetaan vieläkin sanonta joka kuultiin Kermisen vanhanpaikan sokkelossa: "Poltattie nolttii vai pottonnii". Näin kyseli Mauri minulta, kun ärrä ei vielä ollut hänellä hallussa. Tapana oli että Mauri pihisti isänsä kaupasta tupakat, jotka yhdessä sitten savuteltiin. Muistini mukaan olin neljän vanha kun setäni Henrikki(Heikki) joka asui samassa taloudessa, tarjosi minulle Klupi-tupakan tumpin heinänätöiden lomassa Kärsän pellolla. Samantien sylkäisin sen pois, oli se niin pahaa. Liekö nuo kokemukset vaikuttaneet että minusta ei tullut tupakoijaa myöhemmällä iällä. Heikki joka oli 100 prosenttinen sotainvalidi, oli saanut räjähtävän ammuksen päähänsä ja sen myötä tosi suuren kuopan johon sai kananmunan melkein piiloon. Niin, Heikki oli kuitenkin kovin lapsiystävällinen ja hänen paluutaan etenkin Helsingin ravikilpailureissuilta odotettiin suurella innolla, tiesihän se meille muksuille aina jotain mukavaa tuliaista.Elävästi muistan sen syyskuisen aamun kun ensikerran Penttilän tyttöjen kanssa lähdettiin kansakouluun Puntalan koululle. Olin samalla luokalla Maurin ja Pohjalaisen Erkin, Penttilän Seijan ja Sirkka-Liisan kanssa. Oliko lisäksi vielä joku Villasen tytöistä Tienhaarasta? Koulu alkoi suuremmitta murheitta vaikka isot pojat tietenkin kiusasivat ekaluokkalaisia. Onneksi vanhemmilla luokilla oli tuttuja ja sisaruksia, jotka puolustivat meitä pienempiä. Koulumatkat kuljettiin kävellen, eihän polkupyöriä silloin vielä ollut kuin kaikkein varakkaimmilla. Muistan hyvin kun Keltasen Pekka jostain syystä vietti koko päivän matkan varrella olevan Saunasuon korkeilla kallioilla eväitä syöden ja meidän päästyä koulusta tuli mukanamme kotiin. En muista minkälaisia seuraamuksia tempauksesta hänelle tuli, ainakin äiti Eila oli saanut vihiä miten koulupäivä tuli vietettyä. Talvisin kuljettiin hiihtäen joko Ritoniemen tietä tai lammen kautta oikaisten. Hiihtovarusteet olivat ainakin itselläni aika alkeelliset. Koivusukset ja mäystimet ensi alkuun. Koivusuksia joutui määrätyin välein aina kuumentamaan vedessä, jonka jälkeen isä laittoi ne saunan hirsien väliin painumaan, näin saatiin kärkiin käyristys. Myöhemmällä iällä taisin saada jo sälesukset ja niihin rotanloukku siteet. Monojen pohjia korjautettiin suutarilla ja voi sitä ihanuutta kun "uusiin" pohjiin poltettiin isän kanssa siteiden reiät ja ne kestivät kerrankin kunnolla siteissä. Kateellisena ihmettelin kun Mauri oli ensimmäistä kertaa uudet sälesukset jalassa laskemassa Käärmekallion jyrkänteeltä. Sukset katkesivat ensilaskussa mutta jo seuraavan päivänä hänellä oli uudet. Jos vastaava olisi sattunut minulle olisi isä laittanut vain peltipaikat suksen kärkiin selkäsaunan kera.2. Kesäisin nukuimme siskoni Margitin kanssa aina vanhassa aitassa joka oli sopivan viileä. Aamuherätyksen saimme aina aikaisin maitoämpärien ja tonkkien säestyksellä, sillä niiden säilytyspaikka oli aitan portailla. Joka aamu oli lähdettävä ajamaan lehmiä laitumelle halusi tai ei.

Iltaisin sitten paimensimme lehm√§t lypsylle navettaan. Joskus lehm√§t olivat y√∂t√§ laitumella jolloin √§iti k√§vi ne siell√§ lyps√§m√§ss√§. Silloin meid√§n penskojen teht√§v√§n√§ oli hyttysten oteleminen lehdeksill√§. Kun nuo aamutoimet oli tehty, komennettiin meid√§t juurikaspellolle sokerijuurikasta kitkem√§√§n tai harventamaan. Oli niit√§ vapaahetki√§kin ja ne k√§ytettiin joko uimalla kanavan syvennyksell√§, ongella tai sitten urheilukent√§ll√§ pelaten jalkapalloa tai yleisurheillen. Urheilukentt√§ oli kovassa k√§yt√∂ss√§ varsinkin my√∂hemmin, kun se kunnostettiin kunnan toimesta. Erilaiset leikit kuuluivat sen aikaisten lasten ja nuorten vapaa-aikaan. Joskus koko kyl√§n lapset olivat joko meid√§n kujasilla tai Vuorella kymment√§ tikkua, rosvoa ja poliisia tai pihlajamarjasotaa pelaamassa. V√§lill√§ kuului Niemenm√§elt√§, miss√§ Pekka asui, kumiseva intiaanirumpujen pauhu yli keskikyl√§n. √Ą√§ni l√§hti tyhjist√§ 200 litran tynnyreist√§ joiden p√§√§ty√§ puunuijalla hakattiin. Sidottiinpa kerran inkkarityt√∂n hiukset puun ymp√§ri solmuun. Tuo tytt√∂ sattui olemaan Marita, Pekan serkku. En jaksa muistaa antoiko √§iti Eila siit√§ hyv√§st√§ selk√§saunan vain Pekalle, vai sainko min√§kin.

Lintujen pesät ja ennen kaikkea munat, kiinnostivat kovasti meitä poikia. Pesillä käytiin niin Kuokkalammella, kuin kaikissa lähitienoon puissakin. Korttia tietenkin pelattiin etenkin Pekan kanssa paljon. Oppia piti ottaa vanhemmista miehistä jotka iskivät korttia lähes ammatikseen. Ravantin tuvassa pelattiin kerran sätkät suussa, kunnes Iita pääsi yllättämään. Siinä lähti sätkät ja kortit takavarikkoon ja pojat äitien kuulusteluun.

Syksyn ekstriimiä olivat käynnit omenavarkaissa Keltasen Maunon puutarhassa.

Vastapainoksi sitten käytiin heillä pyhäkoulussa muistaakseni kerran viikossa. Minun lapsuuden aikana opettajia olivat Mauno, Kermisen Hilma ja Eino. Jokaisesta kerrasta saimme palkaksi kiiltokuvan.

√Ąitini joka kuului vanhoillislestadiolaiseen Rauhanyhdistykseen otti minut useasti mukaan jumalanpalvelukseen. Niilt√§ reissuilta tuli tutuksi Rautionkyl√§n Petsamosta Halosen lapset, jotka usein olivat meill√§ "oljamissa"

Samoin äidin sisarukset lapsineen vierailivat usein kesäaikaan meillä, olihan maalaistalossa tarjota ruokaa ja myös työtä, jos lomalaisia vain kiinnosti.

Mieleen muistuu tapaus, jolloin olin varmaan noin kymmenen ikäinen ja jouduin äidin Lauriveljen tyttären(nimeä en muista) nukkumaan peräkammarin lattialla vieretysten. Jossain vaiheessa tyttö otti minua kaulasta kiinni ja sanoi-."Mää rakastan sua"- silloin otin jalat alleni ja syöksyin ovesta pellolle. Itkuhan siitä serkkutyölle tuli.Kansakoulussa menestyin kohtalaisen hyvin. Oppikoulun en voinut pyrkiä, koska siihen ei yksinkertaisesti ollut varaa. Ehkäpä en olisi matematiikassa pärjännytkään se kun tuotti eniten harmaita hiuksia kansakoulussa. Vahvimmat aineeni olivat äidinkieli ja kirjoitus, myös luonnontieto, maantieto ja urheilu sujuivat mukavasti.

Kouluruokailu oli yleensä yhtä painajaista. Vasta aikuisena tajusin sairastavani laktoosi-intoleranssia, jonka seurauksena sain jatkuvia vatsanväänteitä. Maitopullohan oli alaluokilla kaikkien repussa ruisleipien kyytipoikana. Myöhemmin maito saatiin muun ruuan yhteydessä peltimukeissa. Maito saatiin koulun naapurista Liukan tilalta. Kerran oli puuromaidon sekaan eksynyt kastemato, joka sattui lusikalleni. Se oli niitä harvoja kertoja kun puuro jäi syömättä.

Siihen aikaan kouluruokaan lisäeinettä saatiin metsämrjoista joita jokaisen koululaisen piti kerätä muutama litra. Kerran kun Penttilän Markun kanssa olimme keräämässä puolukoita koululle nykyisen Närväsen kankaalla, paikalle tuli hurjana tilan senaikainen omistaja Veli Nupponen, joka lähti ajamaan minua takaa huutaen että katkaisee kaulan jos saa kiinni. Säikähdyksissäni juoksin henkeni edestä tiheän kuusikon läpi joka raastoi naamani vereslihalle ja heittäydyin korkeittein saniaisten sekaan pitkälleen. Nupponen juoksi ohitseni muutaman metrin päästä ja niin pelastuin.

Entinen suomenmestaruustason pikajuoksija jäi toiseksi.3. Yläluokilla alkoi vastakkainen sukupuolikin kiinnostamaan. Kaveruus muuttui vähitellen ihastukseksi muutaman tytön suhteen. Voi sitä autuutta kun Mustosen Maijan kanssa käveltiin käsi kädessä liikuntatunnilla kylän raittia. Olihan se kaunis tyttö ja niin hyvä laulamaankin.... Minua vuotta vanhempi , mutta ei se haitannut, ja kyllä oli pojat kateellisia.

Taisipa tytöt äänestää minut seitsemännellä luokalla "Mister Puntalaksikin". Voipaperista oli tehty leveä nauha, jota kannoin kuin missikilpailun voittaja ylpeänä kotimatkalla.Urheilu oli osa elämää aivan pienestä pitäen, tulihan nykyajan hömpötykset kuten televisio kuvioon vasta 60-luvulla. Eikä sitä silloin ollut kuin Hikipäällä ja myöhemmin muutamalla varakkaammalla talolla.

Lähdelehdon Matti oli henkeen ja vereen urheilumies ja meidän kannustaja. Matin Saabilla käytiin monet kerrat kilpailuissa etäämmälläkin kuin omalla kentällä. Matin ansioksi voi varmaan laskea myös oman urheilukentän kunnostamisen, olihan hän silloin kunnanvaltuutettu. Taisipa kerran pari pyrkiä eduskuntaankin, mutta pääsi vain "Jokharjulle" saakka, niin kuin joku kyläläinen veisteli.

Kylällä oli silloin paljon nuorisoa, joten kentälläkin oli kovasti käyttöä. Jalkapalloa, samoin kuin pesäpalloa pelasi myös varttuneempi väki. Tosin lapsuudessa yli neljäkymppinen tuntui jo melkein vanhukselta. Talvisin tietysti hiihdettiin lähes joka päivä, jos ei muuta niin ainakin koulumatkat ja välitunnit. Mäkihyppyä harrastettiin Kanshauvalla ja Vuorenmäellä aika puutteelisin välinein. Vain Piiraisen pojilla Puntalasta oli oikein mäkisukset millä hyppäsivät Kissalanmäessä.NuoruusKansalaiskoulu eli "jatkopötkö" käytiin Huhtasenkylän koululla kolmen kuukauden mittaisena.

Siellä oli kaikkien lähikoulupiirien oppilaat Rasilaa myöten. Arvata saattaa millaista meno oli kun koko sortinsakki ahtautui pieneen kouluun. Opetus oli täysin ala-arvoista, eikä monikaan ottanut koko hommaa tosissaan.

Seuraava koulu oli sitten rippikoulu Sipiniemessä joka oli leirimuotoisena Imatralaisten kanssa yhteisenä. Ei saanut Jumalan sana otetta minuun, vaikka sitä kovasti Jalosen Jaska yritti istuttaakin.

Mutta sainhan sentään "naimaluvan" konfirmaation jälkeen ja ensimmäisen puvun. Voi veljet...Rippikoulun jälkeen piti ruveta ajattelemaan työasioita. Kotitila oli pieni ja huonosti koneellistettu, mitä nyt hevosvetoisia koneita muutama oli. Lehmiä taisi olla siihen aikaan kuusi- seitsemän ja muutama vasikka. Isän opissa tuli maanviljelyshommia opeteltua ja talvisin tietenkin tehtiin metsätöitä hevosella. Ensimmäisen mopon, leveäsatulaisen Monarkin sain kohta 15 täytettyäni. Käytetty ja melko heikkokuntoinen mopo takasi että kädet pysyivät aina rasvassa, mutta samalla tuli oppia kavereiden avustamana koneenkorjauksessa. Etenkin Hämäläisen Kari ja Ketoviitan Esko tiesivät mopoista jo paljon enemmän kuin minä.

Lähdelehdon Mauri sai isältään upouuden Tunturin joka ei kuitenkaan kovin kauan uutuutta hohtanut, pitihän Maurin tutustua sen sielunelämään perin pohjin. Kasausvaiheessa vain tuppasi jäämään hatullinen osia käyttämättä.

Penttilän Markulla oli hihnavetoinen Hysgvarna, joka piti ihme ininää ajettaessa. Pohjalaisen Erkki taas sai oppikoulun käytyään uuden" Ouklantin.". Voi sitä pärinää joka kesäiltaisin etenkin Tuomalanmäeltä kuului. Välillä käytiin pitkänä letkana ajelemassa naapurikylissä ja myöhemmin tansseissa "Huvipaviljongilla" Kurkvuoressa.Taskurahaa muistan ensimmäisen kerran tienanneeni lajittelemalla siemenviljoja Mansamäen maamies-seuran lajittelijalla Tuomolanmäen takana olevassa kuivurissa. Se oli raskasta työtä sillä kaikki vilja käsiteltiin säkkitavarana. Viljelijöitä kävi lähiseudun kylistä useita kymmeniä.4. Kuokkalammin seuratalolla järjestettiin noihin aikoihin tansseja muistaakseni joka keskiviikko. Porukkaa kävi pitkienkin matkojen takaa, vaikka kovalla pakkasella talossakin taisi lämpötila olla melkein pakkasen puolelle. Kyllä se siitä lämpeni kun parhaimmillaan 300 tanssijaa ahtautui lattialle.

Tappeluiltakaan ei säästytty, etenkin kun romanit olivat kovia käymään talolla.. Minä olin väliajalla soittamassa levyjä, samalla tuli opeteltua eri tanssien rytmit. Aika hyvin luonnistui jo tuolloin minultakin tanssi kuin tanssi.Ketoviitan Eskon ostettua auton, tanssireissut tehtiinkin sillä. Usein lankesi kuljettajan rooli Eskolle ja me muut nautimme vähän muutakin kuin kansalaisluottamusta. Eskon automerkeistä muistan ainakin Simga tonnin, Moskvits Skandinavian ja Morris Minin.Mossen kanssa sattui kerran mieleen jäänyt tapaus, kun poikaporukassa lähdettiin syksyllä Miettilän talolle tanssimaan. Lähdelehdon Maurilla sattui olemaan itsetehtyä kiljua ja sitä Pohjalaisen Erkin ja Penttilä Markun kanssa naukkailtiin mennessä. Esko oli ajovuorossa ja Rautjärven aseman kohdilla joku tarjosi hänelle tulta tupakkaan. Se oli virhetikki. Huomio kiinnittyi tupakan sytytämiseen ja auto ajautui melko kovassa vauhdissa ojaan. Tietysti sillä kohtaa oli tierumpu, johon oikea etupyörä osui ja siitä auto pomppasi komean loikan ilmaan. Istuin takapenkillä ja löin pääni kattoon. Siitä toivuttuani kömmin ulos autosta yhden talon puutarhaan oksentamaan. Kaikki tietysti luulivat että sain aivotärähdyksen, mutta itse tiesin huonon olon johtuvan kiljusta. Oli siinä se hyvä puoli, että kun paikalle kutsuttu traktorimies hinasi autoa nostovarsien varassa takaisin Kuokkalammille, sain istua takapenkillä kun muut talsivat kotiin kävellen.Heti 18 vuotta täytettyäni kävin suorittamassa autokoulun Vuoksenniskalla Rannan Pentin autokoulussa. Pohjalaisen Erkin saatua oman Volkkarin, jouduin aina välillä kuskiksi. Kierrettiin Suikkalan ja lähiseudun lavat ja kapakat tyttöjen perässä.

Niihin aikoihin tapasin ensimmäisen kerran tulevan vaimoni Riitan, taisi olla Huvipaviljongilla eli "Pavilla". Taisi tehdä hyvän vaikutuksen kun tanssien jälkeen kävelimme kutostietä Imatralle päin, odotellen kaverin autokyytiä. Kun sitä ei kuulunut, otin lennosta taksin ja vein Riitan kotia Aholaan.

Silloin oli hyvät tienestit rakennushommissa. Ei oikein tiennyt miten rahat sa menemään. Lava sijaisi Kurkvuoressa ja siellä kävi senaikaiset huipputähdet, kuten Danny, Irvin, Makku Aro ja Juha Vainio ym. esiintymässä. Lava oli kommunistien omistuksessa ja huhuttiin että kun alamäki alkoi, se tuikattiin tahallaan tuleen korvauksien toivossa.Maanviljely kiinnosti minua kovasti ja kun Penttilän Eino osti ensimmäisen Massey Harris traktorin oli se minunkin unelmani. Jossain vaiheessa isä sitten suostui traktorin ostoon ja hevonen joutui myyntilistalle. Massey Ferguson 35 oli meidän ensimmäinen traktori. "Kultamaha" joksi sitä nimitettiin oli niin huono lähtemään käyntiin että jos sen ajoi kesähelteellä heinäseipään taakse varjoon niin käynnistyminen oli jo epävarmaa. Sillä sitten tein kaikki tilan työt metsätöitä myöten. 18 - vuotiaana otin ensimmäisen metsäurakan Keltasen Maunon perikunnan metsästä. Ostimme Echo- merkkisen moottorisahan käytettynä ja sillä kaadoin satoja kuutioita puita Maunonmäeltä. Puut vedin traktorilla laaniin, josta Hämäläisen Matti kävi ne jakamassa. Kun olin viimeistä suurta mäntyä kaatamassa, huomasin että vieressä kulki sähkölinja ja puu kallistui juuri sinnepäin. Puu repäisi johdot talon seinästä irti ja kipinöitä sinkoili taivaalle. Onneksi en itse joutunut korvaamaan vahinkoa vaan Keltasen Onni sanoi että vahinko mikä vahinko. Vahinko maksoi muistaakseni 450 markkaa.

Kunto nousi nuorella miehellä kohisten metsätöissä ja raskaissa maatöissä. Talven hiihtokilpailuissa oli mukava käydä kun tiesi että voimaa on kuin pienessä kylässä. Tosin keho oli jäykkä kuin heinäseiväs, eihän sitä silloin osannut venytellä eikä kukaan opastanutkaan.5. Alle 20-vuotisten sarjan Rajun mestaruuden voitin ylivoimaisesti Sutelassa ja kunnan mestaruuden keväämmällä Huhtasenkylässä.

Rajun mestaruuden jälkeen muistan miten juhlimme sitä Vuoksenniskan "vanhalla töllillä" tanssin merkeissä, eikä siellä ihan kuivin suinkaan taidettu olla.

Suunnistusta opeteltiin Seuratalolla Perttu Vuorelan ja Tonderin Harrin johdolla ja jonkinlaisen kipinän se taisi minuun sytyttääkin. Kesäkilpailut eivät tahtoneet oikein hyvin sujua. Muistaakseni ensimmäisissä piirikilpailuissa en löytänyt edes ensimmäistä rastia, kun läksin juoksemaan jonkun kovan tekijän perässä. En tiennyt että silloin oli käytössä hajautetut rastit, niinpä huomasin rastille tullessa olleeni ihan väärässä paikassa. Pakko oli nolona keskeyttää ja etsiä reitti lähtöpaikalle.

Hiihtosuunnistus sujui jo paremmin ja sainkin piirimestaruuskisoissa hopeaa alle 20-vuotisten sarjassa.

Metsästys kiehtoi minua jo nuoresta kollista lähtien. Metsästyksen alkeita opettelin jo kymmenvuotiaasta alkaen naapurin, Ravantin Erkin opastuksella. Keltasen Pekan haulikolla taisin ampua ensimmäiset laukaukset siinä 14 ikäisenä. Metsästyskortin suoritin heti 15 vuotta täytettyäni ja samalla ostin ensimmäisen haulikon, rinnakkaispiippuisen Sauer Shulin. Senjälkeen ei tarvinnut miettiä miten syysillat ja pyhät vietetään. Aina kun oli mahdollista, veri veti metsälle. Lintukanta oli siihen aikaan ihan toista kuin nykyään. Metsästä sai milloin vain teeriä ja metsoja. Kuokkalammelta lähti iltaisin sorsia tuhatmääriin etsimään syömistä lähipelloilta. Jänisjahdissa kävin naapurin Erkin kanssa joka viikonloppu metsästysaikana.Piisamin pyynti oli siihen aikaan tuottoisaa hommaa. Kuokkalammella eleli niitä satamäärin josta parhaana keväänä verotin niitä raudoilla toistasataa.

Kiväärin hankin vähän ennen armeijaan menoa, jolloin liityin myös hirviporukkaan.Ennen asepalvelukseen menoa kerkesin olla pari vuotta Hikipään Kalevin kaverina rakennustöitä opettelemassa. Se antoi hyvät alkeet tulevaisuuden omille rakennushankkeille.Lokakuun alussa 1971 tuli eteen ilta jolloin oli astuttava asepalvelusta suorittamaan. Rajavartiosto ja Immolan varuskunta oli paikka johon Pohjalaisen Erkin kanssa, hieman laitamyötäisessa, senajan tapaan tallustelimme. Heti otettiin luulot pois. Varusvarastolta raahattiin mahtava säkki varusteita, rynnäkkökivääri lyötiin käteen ja välittömästi komennettiin käytävälle sulkeisiin. Kapiaiset karjuivat kuin viimeistä päivää, kun emme tunteneet kaikkia arvomerkkejä, eikä käännöksetkään menneet oikein kohdalleen. Tätä jatkui muistaakseni kello kahteen yöllä, jonka jälkeen saatiin neljän tunnin unet.

Aamulla lensi tyhjä ämpäri tupaan klo 6 ja kaiuttimista alkoi kuulua laulu: "Voiko ihanammin päivän enää alkaa"

Heti ensimmäisenä päivänä tuvastamme eräs Rautjärven poika sai hermoromahduksen ja yritti puukottaa lähinnä ollutta kaveria. Porukalla saatiin sälli lattialle ja puukko pois. Se oli hänen kohdallaan lyhyt reissu, oliko tosissaan vai halusiko vain pois, en tiedä.

Teki mieli kysyä kun muutama vuosi sitten tapasin hänet töiden merkeissä. Ei se nyt ainakaan hullulta vaikuttanut.

Myöhemmin kuulin että meidän saapumiserällä haluttiin kokeilla miten varusmiehet suhtautuvat

siihen että otetaan luulot heti pois vaikka ei vielä mitään armeijan oppeja osattukaan.Sissitaidot tuli opittua ja ilman muuta ajattelin selvitä kahdeksalla kuukaudella. Aliupseerikoulun kokeet pistin tietenkin tahallään överiksi, ettei kouluun tarvitsisi lähteä. Huojennus oli kova kun en ollut valittujen joukossa. Sitten kuitenkin ihan viimeisinä päivinä Pohjalaisen Erkki sai itsensä puhuttua pois au-kouluun lähtijöiden joukosta ja minut pyydettiin komppanian päällikön puheille. Arvasi heti mistä on kyse ja yritin esittää vaikka mitä syitä etten joutuisi kouluun. Päätös tuli kuitenkin pian ja jouduin lähtemään Lahteen lääkintä au-kolutukseen. Muistan että koskaan sitä ennen ei ole ottanut päähän niin paljon kuin silloin.Muutama päivä siinä meni kun aloin selvitä siitä järkytyksestä millaista armeijan puolella siihen aikaan oli. Rajavartiostoon nähden ero oli kuin yöllä ja päivällä. Immolasa oli tiukka koulutus mutta kohtelu asiallista. Lahdessa kaikki kapiaiset tuntuivat ihan kaheleilta ja palvelusäännöt käsittämättömän typerältä. Jo mallia 1891 mallisen kiväärin kantaminen selässä tuntui jotenkin nöyryyttävältä, olimmehan Immolassa sentään kantaneet modernia rynnäkkökivääriä.

Lääkintäpuoli kuitenkin kiinnosti minua, kiitos siitä hyvän lääkärin, joka piti meille luennot. Pärjäsin hyvin kokeissa ja sainkin korpin jämät ensimmäisten joukossa.

Lahden suurmäen avajaisissa olimme lääkintätehtävissä muutaman kaverin kanssa.

Joku venäläinen hyppääjä tuli pää edellä alastulorinteeseen ja me siinä tikkana paarien kanssa hätiin. Kaveri oli tajuton, verta tuli korvista ja suusta. Kun lähdimme kantamaan neljään mieheen potilasta, joku etupuolen kantaja kompastui, ja potilas putosi lumeen. Vähän nolotti siinä kymmenien tuhansien ihmisten silmien edessä.

Mäkeäkin jouduimme tamppaamaan ennen kisoja. Ylämäen tasoittajan kyytiin ei ollut muita halukkaita, joten homma lankesi minulle. Oli aika huikeat näköalat siellä tornissa. Alikessun natsat sain myös ensimmäisten joukossa. Jos olisin tiennyt mitä siitä myöhemmin seuraa, en varmaan olisi pingoittanut.

Koulu päättyi maaliskuun lopussa 1972 ja heti aprillipäivänä menimme Riitan kanssa kihloihin.Immolaan paluu oli kuin olisi kotiin tullut, kunnes komppanian herrat huomasivat hirveän erehdysensä, että minä olinkin saanut ensimmäiseksi ylennyksen alikersantiksi. Ja samalla hoidettavaksi komppania vanhimman au,n tehtävät. Miettisen Jarmo oli ehtinyt hommaa jo muutaman päivän hoitaa.

Paska homma, aina joka ikinen aamu järjestää komppanian aamutoimet ja ilmoitukset sun muut asiat. Siitä oli päästävä eroon mitä pikimmin, ajattelin.

Jouduin vielä kouluttamaan omaa sissiryhmää, vaikka koulutukseni siihen oli puutteellista. Mutta ihmeen hyvin kaikesta selvittiin, kiitos kovakuntoisen ryhmäni.

Pieni kapinahenki tahtoi kuitenkin elää mielessä jatkuvasti. Kerran kun lomat eivät tahtoneet sattua omalle kohdalle millään, otin oikeuden lähteä puntikselle. Tietysti vasta sitten kun komppaniaan oli huudettu hiljaisuus. Päivystäjä kanssa sovin että jos herroja näkyy niin tule ilmoittamaan. Suntikset kerkesin juuri pukea päälle kun päivystäjä tuli juosten sanomaan että päivystävä upseeri on tulossa.

Kerkesin hypätä punkkaan kengät jalassa ja vedin peitteen korville. Pysähtyi punkkani kohdalla, mutta ei sanonut mitään. Ryhmälle sanoin että tehkää samoin, mutta elkää jääkö kiinni. Monta silmäparia seurasi ikkunasta kun kurvaisin keväällä ostamani(isän) Anglian komppanian takapihalta lentohallien kautta suuntana Suikkalan lava. Piti päästä Riitan kanssa tanssimaan ja serkku Moision Arikin oli kannustamassa sinne tuloa.

Pitihän se arvata että paikalla oli myös kesävänskänä Immolassa palveleva Jorma "Joppe" Kosunen. Kyseli että kukas sinulle on iltalomaa antanut. Onneksi Joppe oli naapurikylän miehiä, ja ymmärsi mistä kenkä puristaa.

Aamuviideltä tulin hissunkissun takaisin komppaniaan. Kahdeksalta tuli valvoja kämppään kysymään vapaaehtoista vetämään näyttöporukkaa ampumakilpailuihin. Jaaha Keltanen lähtee, hän sanoi. Joku oli kai sittenkin kielinyt, vai oliko PU aavistanut. No, vein pojat näyttösuojaan ja sanoin mukana olleelle korpraalille, että johda porukkaa, minä tulen sitten hakemaan teidät pois. Ja hainkin vaikka välillä kerkesin pistäytymään kotona Kuokkalammilla. Se parhaiten nauraa joka viimeeksi nauraa, sanoo sananlasku. Velimies Kyösti oli Immolassa viestipuolella kapiaisena ja jotui aina silloin tällöin komppanian valvojaksi, vai oliko peräti päivytävänä upseerina. Hän sanoi selvällä suomen kielellä että jos hänen aikanaan jäät kiinni punttauksesta, niin joudut armotta putkaan. En jäänyt.7. Sitten kerran kesähelteellä kun olimme sotaharjoituksissa rajavartioita vastaan, oivalsin miten miten vanhimman au,n hommista pääsee eroon. Päällikkö määräsi minut ottamaan mukaani taisteluparin ja ottamaan kontakti meitä kohti lähestyvää vihollista. Lähdin kahden kaverin kanssa, jotka kiroilivat kurjaa kohtaloaan ja olivat muutenkin vastahakoisia. Sanoin että pannaan homma ranttaliksi ja kävellään jonkun mäen töyräälle ja ruvetaan syömään. Tehtiin oiken kunnon nuotio ja varmuudeksi katajia päälle, että oikein savuaisi. Ei mennyt kuin tunnin verran kun päälle pyyhälsi helikopteri kaartelemaan. Jonkun ajan päästä kun palattiin kokoontumispaikalle, komppanian päällikkö huusi, alikersantti Keltanen, tuliko tehtävä suoritettua- Ei tullut herra kapteeni, vastasin.Sen jälkeen Miettisen Jarmo sai taas hoitaa vanhimman au,n hommat ja minä sain komennuksen sairaalahommiin. Se oli paras komennus koko varusmiesaikana, lähdettiin näet varusmieslääkäri Hurmeen ja lääkintävääpeli Miettisen kanssa kanssa tekemään terveystarkastuksia koko Kaakkois-Suomen alueen rajavartioasemille.Mieliinpainuvin paikka oli Särkisalmen rajavartioasema, jossa minun tehtäväni oli oli tutkia virtsanäytteistä sokeri, rasva ja jotain muutakin mitä en enää muista, sekä selvittää kuulo,näkö ja väriaisti. Pitkän päiväpuhteen jälkeen lääkintävääpeli pyysi lääkäriä kirjoittamaan pirtusepeptin instrumenttien desifiointia varten. Arvasin heti mihin aine aiotaan käyttää. Pyysivät että lähdetään vartion päälikön kesähuvilalle vähän saunomaan ja maistelemaan puhdasta tuotetta. Kieltäydyin kunniasta, sillä tiesin että illat olivat minulla vapaat ja mieli paloi heilan luo.

Aamulla seitsemän aikaan tulin takaisin, vastaanottohuone oli täynnä porukkaa eikä henkilökuntaa näkynyt missään. Avasin lääkintävääpelin oven ja siellähän ne sankarit makasivat täydessä seilissä. Vääpeli sönkötti minulle että ilmoita että henkilökunta on sairastunut ja vastaanotto peruutetaan tältä päivältä. Pidä itse vapaapäivä. Sehän sopi. Polkaisin Anglian vauhtiin ja suunnistin tulevan appiukon heinäpellolle Aholaan heinätöihin. Kyllä nousi nuoren miehen arvostus varmaan monta pykälää.

Siinä kesä vierähti rattoisasti ja syksy ja siviili siinteli mielessä. Kaikkinensa se oli näin jälkikäteen muistellen ihan mukavaa aikaa, josta on ollut tavattomasti hyötyä myöhemmässä elämässä.Siviili koitti syyskussa ja työpaikkakin oli entinen, eli rakennushommia jatkamaan. Parin viikon jälkeen huomasin lehdestä että Rajamäen kurssikeskuksessa oli alkanut maatolouskoneasentaja- koulutus ja muutama paikka oli vielä vapaana. Soitin sinne, ja seuraavana päivänä istuin junassa menossa kohti uusia seikkailuja. Tekniikka kiinnosti jostain syystä enemmän kuin rakennushommat. Koulutus Rajamäellä oli todella antoisaa ja jo hieman kypsemmällä iällä asioihin tuli paneuduttua tosissaan.

Se oli erikoinen talvi, sillä tammikuun lopulla sai omasta puutarhasta syödä vielä salaattia. Lunta ei tainnut olla juuri nimeksikään koko talvena.

Maatalouskoneasentajalinjalla oli kavereita ympäri suomea. Minunkin jälkeen tuli vielä yksi Viitasaaren poika jolla oli tullessaan tuohivirsu selässä. Pohjoiskarjalasta oli useita kavereita jotka koulun loputtua jäivät töihin pääkaupunkiseudulle.

Viikonlopulla saimme litterän junaan ettei Riitan tarvinnut yksin viettää viikonloppuja kotona.

Aika usein tuli ajeltua matka myös omalla autolla. Kerran sovin erään Savitaipaleen kaverin kanssa että otan hänet paluumatkalla kyytiin Taavetista. Ajoin sovitun kapakan pihaan ja sieltähän kaveri löytyikin, räkäkännissä. "Mulla olis tuossa Anglian moottori kanssa, voitasko ottaa se mukaan korjattavaksi?" Vähän aikaa mietin jätänkö molemmat siihen paikkaan, mutta kun tuli luvattua niin minkäs teet. Moottori saatiin ähellettyä takapenkille ja eikun matkaan. Sumu oli niin hirmuinen että ikkuna oli pidettävä auki että näki missä tien reuna on. Vähän ennen Porvoota Angliasta hajosi laturi. Onneksi sää oli seljennyt ja kuu tullut esiin pilvien takaa. Loppumatka ajettiin syrjäteitä parkit päällä ja valot laitoin päälle kun joku tuli vastaan. Taisi mennä viitisen tuntia ennen kuin oltiin perillä.8. Kerran koulun ruokalaan oli tullut ilmoitus että läheisen SAK,n opistolla Kiljavalla on keskiviikkona tanssit: Tervetuloa! Siltä istumalta poikien kanssa päätettiin että sinne lähdetään.

Eihän sitä tietenkään ihan selvin päin kuitenkaan, otettiin taksi alle. Kiljavalle päästyämme minä painelin emsimmäisenä sisään, ennen kuin portsari tajusi mitään. Sitten alkoi kova kuulustelu että mitäs porukka sitä oikein ollaan? Sanottiin että Rajamäen kurssikeskuksesta, siellä oli kutsu seinällä. Siihen oli jo kokoontunut melkoinen joukko miehiä, jotka sanoivat että se kutsu koski vain tyttöjä. Me siihen että eihän siellä koko kurssikeskuksessa ole yhtään naispuolista opiskelijaa. Meillä oli pari kookasta, tulisieluista kaveria joiden pinna paloi välittömästi. Alkoi melkoinen nyrkkitappelu jonka tuoksinassa minut otettiin panttivangiksi ja alivoimaiset kaverini lensivät pellolle. Siinä sitä olikin tapahtuneessa selvittelemistä, onneksi lopulta ymmärsivät että hehän siinä väärässä olivat. Tilasivat taksin ja laskivat minut ulos ja niin tultiin takaisin Rajamäelle eikä kerrottu muille mitään.Koulu loppui keväällä 1973 ja edessä oli työpaikan etsintä, joka oli samalla harjoittelupaikka. Koulutodistus saatiin vasta kun harjoittelu oli suoritettu. Sain Vuoksenniskalta kaksikin työtarjoista. Toisen Osuuskaupan huoltamolta ja toisen Hankkijan korjaamolta. Hankkija veti pitemmäan korren.

Kun menin töihin alkoi kesälomakausi ja jouduin tekemään pari viikkoa yksikseni töitä, pääasiassa autojen huoltoa.

Traktorikorjauksia oli alussa aika simppelisti kun Ruuskasen Reijo, korjaamon pomo ei niitten päälle ymmärtänyt oikein mitään. Myöhemmin kun sain lisäkoulutusta Hankkijan koulutuskeskuksessa Tuusulassa Massey Ferguson traktoreihin, alkoi työtehtävätkin olemaan jo vaativia.

Ruuskanen oli aika varovainen ottamaan traktorien moottoriremontteja vastuulleen, pelkäsi kai ettei me asentajat oltu tarpeeksi päteviä. Myöhemmin omassa yrityksessä niitä tulikin tehtyä pilvin pimein. Itse erikoistuin kursseilla hydauliikkapuolelle joka Massikassa oli aika kinkkinen. Siinä sivussa tuli neuvottua pomoakin miten Massikan hydrauliikka korjataan. Kerran eräs asiakas toi traktorin hydrauliikkaremonttiin ja asiakkaan läsnäollessa pomo alkoi opettaa minulle miten se säätö tehdään. Asiakas varmaan vakuuttui että ompa noheva pomo kun noin hyvin osaa neuvoa. Pikkusen pisti vihaksi.

Eräällä kurssilla joita käytiin Tuusulassa, opeteltiin purkamaan kasisarjan suurtehopumppua. Opettaja sanoi että pumppua ei saa tämän sarjan "Massikasta" pois jollei katkaise konetta.

Lappeenrannasta oli Hankalan Pate samalla kurssilla ja me sanottiin yhteen ääneen että kyllä saa. Opettaja intti että ei varmasti saa. Kerättiin irtopisteet pois ja näytin Paten kanssa miten se lähtee, ja lähtihän se ,sekä laitettiin vielä takaisinkin. Aikaa säästyi noin 5- 8 tuntia kun ei tarvinnut konetta katkasta.

11.12.2014

√Ąsken sain huojentavan tiedon Sy√∂p√§osaston ylil√§√§k√§rilt√§.

PET-TT-kuvat olivat puhtaat. Eli ei ole syöpä uusiutunut.

Seuraava kontrolli on kuitenkin puolen vuoden perästä vuoden sijaan.

En tiedä miksi veriarvot näyttivät jotain olevan vialla, vai auttoiko puolentoistakuukauden uusi emäksinen ruokavalio ja alkoholissa uutettu pakurikääpä tinktuura(itse tehty)asiaa.

Jokatapauksessa jatkan emäksistä ruokavaliota, sillä uskon että amerikkalaisten väittämän happaman ruokavalion syy-yhteys syöpään saattaa jopa pitää paikkansa. Ei tuosta ruokavaliosta ainkaan haittaa pitäisi olla. Kunnon kohottaminen kuuluu tietysti myös kuvaan.Tulisi vaan nopeasti lunta että pääsisi hiihtämään. Ei muuta kuin lunta ja joulua odottamaan....25.11.2014PET-kuvaus on takanapäin ja ainakaan kaulasta alaspäin ei löytynyt mitään uutta. Oikea munuainen on edelleen suurten kystien peitossa, mutta ei sokeriaineen vaihduntaa, joten ne on hyvälaatuisia. Kaulakuvista saan tietoa vasta 10.12, kunhan Turussa tutkivat kuvaukset.

21.11.2014Suomi lamassa.

1990 alun- ja nykyisen laman yhtäläisyydet:

Molemmat lamat sai aikaan hallitus jossa päävastuussa olivat Kokoomus ja SDP. Holkerin hallituksen talouspolitiikasta vastasi SDP.n Erkki Liikanen, joka joutui pakenemaan Euroopan unionin virkoihin. Liikanenhan vapautti Suomen yrittäjät hakemaan ulkomaista luottoa ja yksityiset saivat lainaa pankeista mielin määrin. Kasinotalouden seurauksena syntyi kiinteistö-ja pörssikupla. Vuonna 2004 Liikasen töppäilyt olivat unohtuneet ja mies sai Suomen Pankin pääjohtajan tittelin.

Seuraava Esko Ahon hallitus oli totisen paikan edessä. Se teki kuitenkin vakavan virheen saattamalla maksumieheksi yritykset. Sen seurauksena yli 50000 yritystä meni konkursiin ja moni yrittäjä ajautui itsemurhaan. Taas kerran päättäjät olivat suuren rahan puolella. Tällä kertaa pankkien.

Lamasta noustiin kuitenkin nopeasti, sillä jo 1994 bruttokansantuote oli vahvassa kasvussa. Jäljelle se jätti kuitenkin paljon inhimillistä kärsimystä.Kataisen hallituksen suurin heikkous oli liian laaja hallituspohja.Mitään ei saatu päätettyä ilman kovaa kädenvääntöä ja sittenkin kaikki tärkeä asiat jäi päättämättä.Oli otettava huomioon pienten puolueiden ajamia asioita, kuten Vihreiden ajama merenkulun rikkidirektiivi, josta koituu Suomelle miljardiluokan menetykset. Kaiken kukkuraksi direktiivi koskee vain Itämeren aluetta. Tuskin koskaan esim. Välimeren alueen kansat sitä lopullisesti hyväksyvät.

Myös EU-jäsenyys on köyhdyttänyt viimevuosina suomalaisten elintasoa, mutta minkäs teet kun on jo vetelät housussa.Onhan noita töppäilijöitä liike-elämän puolellakin:

Stora Enson paperitehtaan osto jenkeistä v. 2000. Ostohinta 4,9 miljardia/tappio 3,1 miljardia.Soneran Kaj Erik Relanderin Saksan UMTS-osto. Tappio 3,86 miljardia, eli jokainen suomalainen vauvasta vaariin maksoi siitä 742 euroa.Kemiran myynti Norjalaisille v. 2007 pilkkahintaan, kauppaan kuului mm. Soklin kaivos. Myyjinä Vanhasen hallitus kummitätinä Sinikka Mönkäre SDP.Lääkärit ovat tunnetusti hyviä liikemiehiä ja naisia.Langattoman viestintäverkon myynti ranskalaisella Digitalle. Myyjinä Vanhasen hallitus ja Ylen silloinen toimitusjohtaja Arne Wessberg SDP. Digita tekee nykyisin 40-50 prosentin liikevoittoa (90 miljoona/v.). Se on monopoliasemassa, jonka takia mm. Yle ja MTV3 maksavat sille tolkuttomia summia televisiojakelusta.

Yhtiö ei maksa Suomeen juurikaan veroja sillä varat kierrätetään Luxenburgin kautta.Ja monta monta muuta.......16.11.2014.Vuosien tauon jälkeen tuli käytyä pikkujoulussa. Eikä tarvinnut käydä kaukana, vaan siskon ja hänen miehensä tykönä aivan naapurissa. Mukava ilta, vaikka edellisillan potkupallo-ottelu Suomi- Unkari katseleleminen ja huonot yöunet väsyttivät kovasti.

Suomi ei ole vielä jalkapallomaa,vaan potkupallomaa. Mutta onhan meillä maailman parhaat kaikkitietävät valmentajat,siitä päätellen, kun aina ennen ottelua tunti puhutaan televisiossa miten pitäisi pelata. Ja sitten ottelun jälkeen toinen tunti, miksi pelattiin niin huonosti.Olen jo pitkään ajatellut ostavani seuraavaksi autoksi kaasuauton. Pari viikkoa sitten katselin vähäistä tarjontaa ja vertailin kustannuksia bensaautoon. Ostohalut tyrehtyivät kuitenkin Kataisen hallituksen v.2013 määräämään käyttövoimaveroon ja kaasuasemien vähälukuisuuteen.

Eipä voisi tyhmempää politiikkaa enää harjoittaa. Ei ole ekologisuus ja järjen käytto sallittua tässä holhousyhteiskunnassa. Niinpä oli pakko hankkia vielä vähäkulutuksinen bensapeli.Eikä parenpaa ole luvassa uusiutuvan puuenergiankaan suhteen. Metsäteollisuus määräsi hallituksen tekemään lain jossa päätettiin energiapuuhakkuissa jäljelle jäävän puuston keskimitaksi vähintään 16 senttiä, ettei vaan hakattaisi ensiharvennuksia energiaksi.Samalla voidaan pitää kuitupuun hintaa edelleen 1970 luvun tasolla. Eikä haittaa mitään vaikka ulkomaisesta kuitupuusta maksetaan puolta parempaa hintaa.

Toinen metsäteollisuuden määräämästä asiasta on että tukin hankintahinta(metsänomistajan omatekemä hakkuu)on pystykaupan hintaa alhaisempi.Kun nyt purnauksen tiellä ollaan,niin tiedätkö mitkä ovat maaseudun pahimmat viholliset hallituksen lisäksi; Sonera, ELY-keskus, Mavi (Maaseutuvirasto) ja TRAFI. Kaikki yrittävät toimillaan saada maaseudun lopullisesti autiotumaan.25.10.2014Yöpakkaset, parhaimmillaan 12,4 astetta, auttoivat avaamaan pilkkikauden omalla kosteikollani, Jäätä oli jo 4 senttiä, vaan eipä tullut yhtään sinttiä. Haukia,ahvenia ja särkiä siellä on varmasti, mutta eivät olleet ottituulella.Nyt on sitten Valion laktoosittomasta juustosta löytynyt antibioottijäämiä Venäjällä. Sehän oli odotettavissa että joku tekosyy piti keksiä viennin pysäyttämiseksi omien tuottajien arvostelun johdosta.

Sensijaan tanskalaisesta sianlihasta löydetty MRSA - (sairaala) bakteeri näyttää olevan täyttä totta. Joka viides tutkittu sianlihaerä sisälsi sitä ja kuolemantapauksia on jo useita Ruotsissa ja Tanskassa. Tapauksesta kommentoi Maaseudun Tulevaisuus-lehti.Suomen maatalous on kurjistumassa päivä päivältä. MAVI, eli Maaseutuvirasto ilmoitti, että osa ensivuoden EU-tukien maksatuksesta saatta siirtyä jopa vuodella eteenpäin. Kun vielä EU-tukitaso on pienenemässä 20 prosenttia ja tukien osuus joidenkin tilojen osalta lähentelee 100 prosenttia koko tulomuodostuksesta, ymmärtää miten vaikea tilanne on.

Mitähän seuraisi jos palkansaajapuolella yksipuolisesti ilmoitettaisiin että palkkasi pienenee 20 prosenttia ja saat senkin vasta vuoden päästä. Saattaisi olla yleislakon paikka.

Itse en ole ikinä ymmärtänyt miksi MAVI vuonna 2007 perustettiin. Saatiin lisää maatalousbyrokraatteja johon EU-n maataloustukea menee varsinaisen maatalouden sijasta. Hyvin sitä ennenkin tuet maksettiin jo olemassa olevalla organisaatiolla.

Olin juuri ennen Mavin perustamista käymässä Maa-ja Metsätalouministeriössä, eri asioissa kuitenkin. Siellä kummasteltiin ja pelättiin mitä MAVI tuo tullessaan ja miksi koko organisaatio perustetaan. Ongelmia on tietääkseni ollut myös MAVI;n ja ELY-keskusten välillä.

Onneksi minun elantoon ei maatalous enää vaikuta. Joka kuukausi tipahtaa tililleni "valtava" 1151 euron eläke 40 vuoden työrupeaman ansiosta.16.10.2014Aamulla kävimme talkoilemassa seitsemän miehen voimin uusia pitkospuita lintutornille. Kylätoimintarahoista saimme kahtena vuotena yhteensä 1500 euroa kyllästettyjen lankkujen ostoon . Vielä jäi n. 200 metriä tekemättä, odottamaan lisärahoitusta.Eilen kävin Keskus-sairaalassa syöpäkontrollissa, eikä tunnelmat poistullessa olleen mitenkään mukavat. Veriarvoissa oli tapahtunut huomattavaa muutostosta huonompaan. Lääkäri epäili että imusolmukkeet ovat alkaneet suurentua. Edessä on PET-TT kuvaus marraskuun lopussa Hollantilaisrekassa.

Alkaa taas keho säteilemään, kun verenkiertoon ruiskutetaan radioaktiivista isotooppia, joka kiidätetään taksilla aamutuimaan Helsingistä tai Turusta. En ole varma onko Helsingissä hiukkaskiihdytintä jolla Isotooppia valmistetaan. Sen puoliintumisaikahan on vain 2- 110 minuuttia. Tuo tietää makaamista tunnin ajan liikkumatta pimeässä huoneessa, ettei isotooppi leviä lihaksistoon.

Voihan olla että veriarvojen muutos johtuu jostain tilapäisestä ongelmasta. Joulukuun alussa sitten tiedetään kuinka käy.6.10.2014Hirvijahti alkoi onnellisten tähtien alla. Ensimmäisenä päivänä kaatui kaksi aikuista hirveä ja kolme villisikaporsasta. Itse ammuin elämäni ensimmäisen villisian, vaikka porsas olikin. Simo onnistui katamaan toisen ja Arto kolmannen. Eli meni kaikki Keltasten piikkiin. Heti perään ammuin uroshirven, jolla oli hieman suosituksia enemmän(8)piikkejä. Kyseessä oli nuoren koiran ensimmäinen hirvi, joten liipasinsormi oli tavallista herkemmässä. Taisi olla muuten 61 hirvenkaatoni tämän elon aikana. Enää on yksi vasa juoksemassa, joka saattaa olla vaikea juttu vasojen vähyyden takia.Keväällä jouduin ottamaan vetovastuun Puntala-Kuokkalammin vesihuolto-osuuskunnassa. Verkosto laajenee Rautjärven puolelle Niska-Pietilään ja omalla alueella Puntalan Asematien alueelle.

Hanke on teetättänyt todella paljon työtä ja harmaita hiuksia. Byrokratia on kasvanut lähes vuosikymmen sitten

tehdyn ensimmäisen urakan jälkeen räjähdysmäisesti. Myös muutamien maanomistajien asenne työlupien suhteen ihmetyttää.

On tehty valituksia Itä-Suomen lääninoikeutta myöten. Etenkin Puntalan puolella näyttää olleen agitaattoreita asialla hankaloittamassa asian etenemistä. Kun vielä lisätään lääninoikeuden täysin asiantuntemattomien naistuomareiden päätökset, olen vakuuttunut Suomen oikeuslaitoksen menettäneen asiantuntemuksen. Vai mitä mieltä olette kun erään valittajan täysin totuudenvastaisen valituksen tuloksena tuomarit sanovat, että vesi-ja viemärijohdot haittaavat "tilan" ratsastustoimintaa. Ratsastetaanko nykyään maan alla kahden metrin syvyydessä? Kun vielä lisätään että kyseinen tallin toiminta oli lopetettu jo keväällä viranomaisten toimesta, herää kysymys, pitäisikö valitukset eri oikeusasteisiin saatta maksunalaisiksi. 200 euron maksu vähentäisi kummasti oikeuslaitoksen työtä. Oli suuri virhe lopettaa lautamiesten käyttö käräjäoikeuksissa. Olisi ollut edes jonkinlainen maalaisjärki mukana.Koko jätevesilaki tulee varmasti uudelleen puntaroitavaksi seuraavassa eduskunnassa. Saattaa tulla valtiolle kalliiksi vihreiden ajama ja keskustan myötäilemä asetus. Varmaa on että jos laki kumotaan, jätevesihuoltoon jo liittyneet hakevat valtiolta korvausta. Vaikka korvausvaatimuksesta vähennetään valtion avustukset, uskoisin vaatimusten olevan miljardiluokkaa.

Oman kylän osalta asiat on suhteellisen hyvällä mallilla. Laskin että kylän halki kulkevaan puroon ja kanavaan menee enää vain viiden talon jätevedet.23.9.2014Aamuyöstä kotiuduimme vaimon kanssa Sveitsin reissulta nuorinta poikaamme Mattia tervehtimästä.

Sveitsi, tai virallisesti Sveitsin valaliitto, joka koostuu 26 kantonista, sai alkunsa v.1291. Tosin ulkovallat tunnustivat Sveitsin itsenäisyyden satoja vuosia myöhemmin.Tällä kertaa tuli tutustuttua Alppien jylhyyden lisäksi Sveitsin rautateihin ja juniin. Hieno homma jos Suomi on ostamassa seuraavan junakaluston sieltä. Missä muussa maassa junalla pääsee neljän kilometrin korkeuteen rautatietä pitkin minuuttiaikataululla. Jos siellä kaupunkien välisessä liikenteesssä juna myöhästyy yli minuutin, nousee aikamoinen häly.Sveitsin poliittinen järjestelmä on ainutlaatuinen, jota voidaan täydellä syyllä sanoa demokraattiseksi. Lähes kaikki lait alistetaan kansanäänestykseen ja jos lakia vastustetaan, tarvitaan 50000 allekirjoitusta sen mahdolliseen kumoamiseen.

Matti kiteyttikin asian hienosti sanomalla että Sveitsissä valtio on ihmistä varten ja Suomessa ihminen on valtiota varten.

Olisi siinä meidän Arkadianmäen paukapäillä , valtion ja kunnan byrokraateilla paljon opittavaa.Päinvastoin kuin meillä, Sveitsissä suositaan lähidemokratiaa. 26 kanttonia jakautuu 2408 kuntaan, joka n.8 miljoonaisen väestön ja suhteellisen pienikoisen maan mittapuun mukaan tuntuu tuntuu aika paljolta. Armeija onkin onkin luku sinänsä. 2-3 miljoonaa ukkoa pitää kotonaan rynnäkkökivääriä tai muuta asetta pahan päivän varalta. Hieman vajaa 100 hävittäjää on turvaamassa ilmatilaa, puhumattakaan muusta aseistuksesta jota on mm. naamioitu vuoriston rinteille.Mitä ihmettä... Katukuvassa ei näkynyt yhtään ylipainoista Sveitsiläistä. Onko se ruokavaliosta tai geeneistä kiinni, vai siitä että siellä liikunta kuuluu elämäntapaan. Juostaan, pöyräillään ja vaellellaan vuoristossa jne. Annan arvoa myös alppien rinteiden maanviljelijöille, jotka lähes 45 asteen kulmassa olevilla rinteillä kasvattavat karjalle rehua. Kaikki niityt ovat hyötykäytössä, sen takaa myös yksituumainen väestö joka mustasukkaisesti puolustaa omaa viljelyä ja tuotantoa.

Siellä on myös tajuttu miten työllistäminen lisää valtion verotuloja ja bruttokansantuotetta. Posti jaetaan kaksi kertaa päivässä. Baareissa ja ravintoloissa tarjoillaan pöytiin ja ylipäätään työvoimaa on kaikilla yleisillä sektoreilla moninkertaisesti Suomeen verrattuna. Meillä valtio etunenässä vähentää suorittavaa porrasta jatkuvasti ja lisää tuottamattomien virkamisten ja esimiesten määrää. Pienyrittäjähän on meillä ollut jo pitkään laillista riistaa jota lainsäädöllisin keinoin ahdistetaan kurjuusrajalle.Yhden miinuksen, Matti siellä jo viidettä vuotta asuneena löysi. Ihmiset ovat konservatiivisiä, eivätkä ymmärrä sarkastista huumoria. Minusta ihmiset ovat paljon avoimempia kuin Suomessa, mutta puhunkin vain vähäisellä kokemuksella.Sveitsin lähes helteisestä säästä, tänne aamuyön veden ja rännänsekaiseen sateeseen oli kuitenkin mukava palata, vaikka yhden maailman rikkaamman maan kamaralta tultiinkin.Hirvijahti alkaa lauantaina ja ruskakuvia yläilmoistakin olisi otettava.

6.8.2014Kuuma loppukesä kohta takana ja metsästyskausi lähenee uhkaavasti. Ensi sunnuntaiaamu on pyhitetty sepelkyyhky-

jahtiin ja sitten kiireesti Seuratalolle Museotiepäivä-

esittelyyn. Esittelen helikopterikuvauslaitetta ja sii-

hen liittyvää sälää, sekä kuvia ja videota joita tähän

mennessä olen ottanut. Ensimmäiset ilmakuvat ovat jo

löytäneet omistajansa ja uusia tilauksia tullut.

Nyt on vaan pakko hidastaa tahtia, koska eläkesääntöjen

mukaan en saa tienata vähän yli kuuttasattaa kuukaudessa.

Muuten alenee eläke. Onneksi lokakuun alusta pääsen työ-

ja kansaneläkkeelle ja rajoitukset poistuvat.Kopterin kimbaalin, eli kuvaustelineen kanssa tuli ongelmia

ja jouduin tilaamaan Kiinasta uuden, entistä isomman ja

toivottavasti paremman version. Senkin puolesta kuvaukset

ovat vähän aikaa seis.Eilen tuli lisätietoa Kuusamon rakennusluvasta, joka vihdoin

on tulossa. Pieniä muutoksia perustuksiin kuitenkin vaaditaan.

Ehkä parin viikon päästä päästään pohjan valuhommiin, ja

toivottavasti syyskuun 10 päivän aikaan rakennus on valmis

meille luovutettavaksi.Silloin olemme Rukan seudulla perintei-

sellä metsästysreissulla.Mustikkasato on tänävuonna aika vaihteleva. Löysin todella hyvän paikan, josta on jo poimittu lähemmäs sata litraa, niin omaan

kuin lähipiirin pakkaseen. Nyt vain odottelemaan puolukan kypsymistä.

23.6.2014Se on sitten ensilento tehty helikopterilla.

Toimii aika vakuuttavasti, mutta vaatii vielä

harjoittelua ja pientä säätöä ohjelmistolla.

Alla kuva ensilennosta.Juhannusaatto oli kuin olikin aurinkoinen ja suht

lämmin, etenkin auringon paisteessa. Oltiin sisarus-

ten ja naapurien kanssa mökillä, jonka jälkeen

katsastimme naapurin uuden terassin. Kokon poltta-

jaisissa olinkin jo aika väsyneessä kunnossa.28.5.2014Helleaalto vaihtui vilunväristykseksi ja tulvaksi.

Niinhän käy usein Urpon ja Erkin päivän seutuvilla.

On Ierikan vilut ja Urpanuksen uikutukset, kuten

vanha kansa sanoo.Viimeviikolla kävimme Kuusamon tontilla tekemässä

pohjatöitä. Valua ei vielä voitu tehdä, koska raken-

nuslupa ei ollut tullut. Parin päivän urakka veti

olon todella veteläksi, enkä ole siitä vieläkään

täysin toipunut.Eu-äänestyskin jäi väliin. En senpuoleen ole kos-

kaan eurovaaleissa äänestänytkään.Tehkööt mitä ta-

hansa niilläkin tuhannella miljoonalla mitä Suomi

sinne vuosittain maksaa ylimääräistä. Olis sillä

käyttöä omassa maassakin.Nuorisotyöttömyyskin pois-

tuisi parissa vuodessa.

Tuntuu uskomattomalta että pankkivalvontaankin Uni-

oni perustaa tuhat työpaikkaa. Lisää byrokratiaa ja

Unionin valtaa. Onneksi näyttää siltä, että Englanti

ja ehkä Ranskakin lähtevät omille teilleen. Se tar-

koittaa Unionin kaatumista muutaman vuoden sisällä.

Eihän EU:n rahankäytön holtittomuutta voi käsittää

millään.Rakennetaanhan sillä mm. Venäjän teitä täällä

kaakkoisrajan lähellä sadalla miljoonalla eurolla.

Mielestäni ENPI- rahoitus tulisi laittaa jäihin vä-

littömästi, onhan kansallinen osuus siitä n. puolet.

Senverran olen itsekin ollut tekemisissä kyseisen

ohjelman kanssa , että voin sanoa suurimman osan

rahoista menneen kankkulan kaivoon.Venäläiset nauravat

partaansa EU:ja Suomen hölmöilylle.Sain asianajajaltani viestin että Enso ja UPM eivät

vaadi korvausta jos puukartellikanne perutaan.

Sensijaan metsänomistajien Metsäliitto vaatii.

Nyt kun asian vanhenemispäätöksestä on valitettu

korkeanpaan oikeusasteeseen, tekeekin mieleni jatkaa

prosessia.Uskon että Helsingin käräjäoikeuden päätös

kaatuu lainvastaisena ja oikeusvaltion status säilyy

sittenkin.Kuvauskopterin osat ovat likimain tulleet ja kopterin

runko on kasassa. Puuttuu vain elektroniikan ja kameran

asennus. Onneksi Simo on tulossa jelppimään ja ohjel-

moimaan laitteet. Eiköhän viikonloppuna päästä jo

kokeilemaan. Toivottavasti en saa sitä heti hajotettua,

on se senverran kallis kapistus.

Lisää aiheesta ensikerralla.

5.4.2014Suomiko oikeusvaltio. Ei varmasti, jos ajatellaan

laajan puukartelli oikeusistunnon päätöstä. Helsin-

gin käräjäoikeus päätti tuomariäänin 2-1, että kanteet

ovat vanhentuneita. Suuri raha ja metsäyhtiöiden palk-

kaamat lakimiehet peittosivat pienet metsänomistajat.Asfalttikartellissa tuomio oli juuri päinvastainen.

Se ei ollut vanhentunut, vaikka Tielaitos oli tie-

toinen kartellista jo vuonna 1998.Nyt Lemminkäinenkin on päättänyt valittaa Helsingin

hovioikeuteen asfalttikartellikorvauksista joita se

määrättiin maksamaan. 30 päivän valitusaika

tosin meni umpeen jo lähes sata päivää sitten, mutta

oikeushan ei ole Suomessa sama kaikille.Isot yhtiöt

ja herrat ovat tietenkin eri asemassa kuin tavalliset

tallaajat.

Mielenkiintoisia paljastuksia löytyy Reijo Lehtosen

kirjoituksista, jossa puukartelli sylttytehtaalta

löytyy nimet Martti Ahtisaari ja Jorma Ollila jotka

istuivat kartellin aikaan UPM:n hallituksessa.Oma juttunsa on UPM:n johtotehtävistä Metsähallituksen

toimitusjohtajaksi v. 2007 siirtynyt Jyrki Kankaan

menettely kartelliasiassa. Hän ei tietenkään kertonut,

että kanne vanhenee v. 2009. (Sai muuten kenkää joku-

nen aika sitten) Metsähallitus menetti 300 miljoonaa

kun senkin kanne tullaan hylkäämään.

Valtion omistajaohjaus nukkui tietenkin ruususen unta,

vai olisiko paljastunut liian isoja herroja taustalta?Vedin oman kanteeni pois Helsingin käräjiltä, ennenkuin

se tulee käsittelyyn. Nyt odotan mielenkiinnolla millai-

sen laskun saan Metsäliiton asianajajien taholta. Lehtosen

asiakkaiden lasku oli vähän yli 1000 euroa.

Toivottavasti Lehtosen asiakkaat valittavat korkeimpaan

hallinto-oikeuteen, ja että oikeus tässä asiassa viimein

voittaisi.Kannattaa lukea Lehtosen sivuilta koko juttu:

http://reijolahtonen.com/

Kannattaa lukea myös kaikki artikkelin sivut, niin saa

käsityksen jutun laajuudesta ja metsäyhtiöiden huijaksesta.26.3.2014Päivä alkoi mielenkiintoisilla uutisilla. Kommunistit

lähtivät hallituksesta, veroja kiristetään ja leikkauk-

sia tehdään. Kommunistien lähtö ei juuri hätkäytä, kohta

on vuorossa vihreät, kunhan uusi ydinvoimalan päätös

nuijitaan.Tosin uuden ydinvoimalan rakentaminen on

tyhmimpiä päätöksiä mitä voidaan tehdä, etenkin kun

kyseessä on venäläinen tuote, venäläisellä rahalla.

Panostakaa nyt herran tähden jo kotimaiseen bioenergi-

aan.Lapsilisien leikkaus osoittaa että hallituksen ajatte-

lumaailmassa on pahoja puutteita. Se nakertaa suomen tule-

vaisuuden edellytyksiä todella paljon, antaen singnaalin,

että tähän maahan ei lapsia kannata tehdä.Olisi otettu

sekin raha oppivelvollisuusikärajan nostosta.

Soini on oikeasssa että kuntaliitosten viiden vuoden

henkilöstön turva pitäisi poistaa välittömästi, jos

aiotaan saada säästöjä kuntien henkilöstömenoissa.Pääomaveroon on saatava progressio, muuten se on epä-

oikeudenmukainen. Ajatellaanpa esimerkiksi pienmetsän-

omistajaa joka myy puuta muutaman tuhannen euron edestä,

ja maksaa siitä yli 30 prosentin veron. Keinottelijat

ostavat satoja hehtaareja metsää, pudistavat puista ja

ostavat niillä rahoilla uusia tiloja. Tässä progressio

on paikallaan, että keinottelu vähenee.Haja-asutusalueilla asuville polttoaineen korotus ja

työmatkavähennysten pieneneminen vaikuttaa tosipaljon.

Maaseutu on jo muutenkin kärsinyt eniten leikkauksista.

Eilen kävin Etelä-Karjan Kärki-Leader ry,n kokouksessa,

koska aikoinaan sen hallituksessa olleena lupauduin

erään hankkeen ohjausryhmään.Tosin sairastumisen jälkeen

en pystynyt juuri toimintaan osallistumaan. Hanke päättyi,

mutta jatkoa seuraa ensikaudella. Hankkeessa yritetään

perustaa kylille monitoimiyhdistyksiä, jossa yhdistetään

kylällä toimivat yhdistykset saman organisaation alle.

Monitoimiyhdistysten alajaostoissa toimisivat esim.

Martat, Nuorisoseura, Urheiluseura ja niin edelleen.

Näin saataisiin hallintoa kevennettyä, onhan nykyisin

kyläläinen lähes joka yhdistyksen jäsen.Myös avustusten

saanti helpottuisi ja uskoisin että eri yhdistysten jä-

senmäärä lähtisi nousuun.

Mielenkiintoista on miten eri yhdistysten kattojärjestöt

suhtautuvat asiaan. Heidän kanssaan on tarkoitus aloittaa

neuvottelut Kärki-Leaderin toimesta.Katsotaan kuinka käy.

Yhdistysten johtohenkilöt alkavat olla aika väsyneitä,

kuuluvathan aktiiviset toimijat lähes jokaisen yhdistyk-

sen johtokuntaan tai hallitukseen.Nyt olisi aika ottaa

järki käteen.

Tulipa vielä vanhoilla päivillä perustettua uusi toiminimi.

Tarkoitus on hyödyntää vanhaa harrastusta, eli valo- ja vi-

deokuvausta vähän ammatillisemmassa muodossa. Kevään ai-

kana on hankintalistalla uusi Ultrateräväpiirtokamera ja

DJI Phantom 2 GPS kuvauskopteri kameroineen. Sillä saa

edullisesti valo-ja videokuvaa vaikkapa pihapiireistä

ja rakennuksista. Enää ei asiakkaan tarvitse maksaa satoja

euroja talokuvista, niinkuin ennen. Ja muutakin on mielessä

mutta siitä myöhemmin.Nyt lähdetään metsästysseuran porukan kanssa parantamaan

maailmaa Tallinnan risteilylle.

3.3.2014

Olen useasti haukkunut Euroopan unionia, mutta täytyy

välillä kehuakin. Nimittäin EU:n ja USA:n välisissä

vapaakauppaneuvotteluissa Eu on vetänyt tiukkaa linjaa,

eikä salli USA:n tuoda hormoonilihaa eikä suostu lisää-

mään geenimuunneltujen kasvien pääsyä Eurooppaan. Myös

ruuan alkuperäsuoja on Jenkkien mielestä naurettavaa.

Biotekniikka,kloonaus, antibiootti-, ja hormooniliha

kuuluvat heidän mielestä moderniin maatalouteen.Eurooppa-

laiset ovat heidän mielestään protektionisteja.Geenimuunnellut tuotteethan pääsivät USA:ssa markkinoille

isä Bushin presidenttikaudella ilman puolueettomia tutki-

muksia.Isojen firmojen painostuksesta.

Nykyäänkin tutkimuksia rahoittaa suuret ylikansalliset

firmat, joilla on oikeus geenisiemeneen. Puolueettomien

tahojen tutkimukset on lopetettu käytännössä kokonaan.

Meilläkin on Maa-,ja metsätalousministeriössä lobbareita,

jotka puhuvat geenimanipuloinnin puolesta.Mitähän tuleman pitää Krimin niemimaalla? Venäjä turvaa

kansalaisiansa missä maassa tahansa, keneltäkään kysymättä.

Jokohan Suna Kymäläisen aloite sais Suomenkin päättäjät

ymmärtämään asian todellisen laidan.25.2.2014Tiukka kaksiviikkoinen rypistys kotisohvalla päättyi.

Penkkiurheiluhulluus on on kai perua omilta urheilu-

vuosilta.

Olympiakisat menivät kutakuinkin odotetusti, mieshiih-

täjien osalta jopa yli odotusten. Vähän jäi kaivelemaan

Pellisen Jounin epäonni skigrossin toisessa laskussa.

Piti ruotsalaisen mennä kaatumaan viimeisessä hypyssä

juuri Jounin eteen.Ja tietysti ruotsalaisten Hannuhan-

hien onni hiihdossa. Olisin suonut pronssin Niskaselle.Minusta oli hienoa että jääkiekossa jäätiin pronssille.

Kuinka monta mahalaskua olisikaan nähty Helsinki-Vantaan

kentällä, jos joukkue olisi voittanut kultaa. Tosin ei se

örveltämättä mennyt juhliminen tänäkään vuonna, sen sai

kokea ylin urheilujohtaja, eli ministeri.

Turha on lähteä votkanjuontikilpailuihin kovakuntoisten

urheilijoiden kanssa.Urheiluministerin kanssa olen samaa mieltä siitä että

norjalaisten "lääkitys" sattui kohdalleen naisten kolmella-

kympillä.Oli siellä muitakin käsittämättömän kovia suori-

tuksia lähes tuntemattomilta urheilijoilta. Ei liene epä-

selvää, että kiellettyjä aineita käytetään yleisesti, koska

testausmenetelmät laahaavat perässä.Omat hiihtämiset rajoittuivat joulukuun alun muutamaan

päivään, aikaan jolloin oli vähäsen lunta. Nyt maa pais-

taa paljaana, lämpötila keikkuu kuudessa asteessa ja

muutolinnut palailevat etelästä, vaikka onkin helmikuu.

Isä sanoi aikoinaan että: minkä helmikuu hellittää sen

maaliskuu maksaa. Nyt sääennustukset näyttävän maaliskuun

puoleenväliin plusasteita, eli ei sekään taida toteutua.10.01.2014Vuosi vaihtui aina vaan rauhallisemmissa merkeissä.

Sitä se ikä tekee, vain muutama patterillinen ilotulitteita

taivaalle, ja sen jälkeen parantamaan maailmaa naapuriin.

En muista milloin viimeeksi näin lauhassä säässä aloitet-

tiin uusi vuosi.Eilen illalla sain kovan päänsäryn. Se alkoi kun katsoin

A-talk ohjelmaa venäläisten kiinteistöhankinnoista tääl-

lä meidän kulmilla, tai oikeastaan Suna Kymäläisen

lakialoitteesta rajoittaa ulkomaalaisten kiinteistöhankintaa

Suomessa. Sunan opin tuntemaan niiltä ajoilta kun itse

olin valtuustossa ja kunnanhallituksessa. Vähän käy

sääliksi Sunaa, vaikka hän onkin ihan oikealla asialla.

Hän joutuu taistelemaan tuulimyllyjä vastaan,(lue toisia

demareita) olihan nimenomaan Paavo Lipponen syypäänä,

että tuo vapaamielinen kiinteistöhankintalaki tuli

voimaan hänen pääministeriaikanaan. "Mooseksen" opetus-

lapset eivät tietysti mielellään myönnä tehtyä virhettä.

Eikä tuon lain vaikutuksista muut kuin sen vaikutuksen

alueella asuvat ymmärrä juuri mitään.Täällä se konkreti-

soituu monella tavalla. Niin kaava,-kuin haja-asutusalu-

eilla on paljon hoitamattomia kiinteistöjä.Kylien

elämä taantuu lähes autioiden talojen myötä. Kunnat eivät

saa kaikkia lakiin sidottuja maksuja.Moni kunta on

hassahtanut venäläisten lupauksiin yritysten ja lomakeskus-

ten rakentamisen tyhjiin lupauksiin,niin Ruokolahtikin.

Itse ihmettelen eniten että varuskunta-alueiden liepel-

tä on myyty kiinteistöjä venäläisille.Ei tarvitse olla

kummoinen asiantuntija, kun tajuaa asian vaarallisuuden.En ole venäläisten vastustaja, päinvastoin, minulla on

monta venäläistä ystävää. Kyse on vain Suomen lainsäädännön

heikkoudesta. Ei vaadita vastavuoroisuutta, eikä tajuttu,

mitä se paikallisesti voi vaikuttaa.Jos tuo kiinteistö-

ostoinvaasio olisi kohdistunut vaikkapa Suomen ruotsin-

kieliselle rannikolle, olisi lakia muutettu jo aikoja

sitten.Joskus pidin Esko Ahoa järkimiehenä, mutta eilisen oh-

jelman jälkeen tajusin, miten suomettunut jeesutelia

hän on. Kyllä alkaa oma poliittinen ajatusmaailma kokea

kolausta.13.12.2013Tulipa sekin sitten koettua, tauti, jonka luulin varmasti

sairastaneeni jo penskana, senverran usein jouduin puita

kantelemaan puukuurista pojankoltiaisena.

Puumala-virushan se iski, eli yleisemmältä nimeltään

myyräkuume. Kovaa kuumetta, armotonta päänsärkyä ja

silmien valoherkkyytä, puhumattakaan jäsensärystä.

Viikko kärsitty ja vieläkin päänsäky ja lievä kuume jatkuu.

Hyvää siinä oli se että uudestaan se ei pitäisi tulla,

immuniteetti kasvaa sen kerran sairastettuaan.

Jos olisin tiennyt, että kesämökin puukuurissa piileskeli

metsämyyriä kuseksimassa puukasojen alla, olisin laittanut

hengityssuojaimet päähän.Hyvä että olo alkaa helpottaa kun on tuo joulukin tulossa,

ja "vieraita" ihan Alaskasta asti. Tulee taas kiire lahja-

ostoksille, onneksi mitään kallista ei osteta, sopimuksen

mukaan.Jo alkoi sappi taas kiehumaan kun katselin kuumevuoteelta-

ni Tampereen nuorison mekkalointia itsenäisyyspäivän iltana.

Kuinkahan moni tuostakin vasemman äärilaidan tallaajasta

on työelämässä mukana? Kuinka monta yrittäjää oli mukana?

Kuinka monta ihmistä he työllistävät?

Uskoisin tietäväni vastauksen.Toisille vaan täytyy jonkun

tarjota työpaikka, itse ei tartte kuin haukkua riistopor-

variksi niitä jotka edes jotain työtä näinä huonoina aikoina

voivat tarjota.

En silti kannata suuryritysten johtajien ylisuuria palkkoja,

erorahoja ja työsuhde-etuja. Se herättää varmasti närää

meissä vähemmän ansaitsevien keskuudessa.Kaikesta huolimatta hyvää joulun aikaa kaikille ja parenpaa

uuttavuotta. Jos ensisyksy vielä koittaa, tietää se minulle-

virallisen vanhuuseläkkeen alkamista, sitä kannattaa odottaa

sillä eläkkeeni nousee jo yli tuhanteen euroon kuukaudessa.

Mahtavaa!!!!olinhan riistoporvariyrittäjä.23.10.2013Ensilumi tuli maahan muutama päivä sitten. Ihan normaaliai-

kaan sanoisin.

Hirvijahti sujui tänävuonna ennätyshyvin kahden aikuisen ja

yhden vasan kiintiöstä,saimme aikuiset nurin jo ensimmäisenä

viikonloppuna. Vasan kanssa tuleekin ongelmia, koska niitä

ei yksinkertaisesti ole näkynyt. Vahva karhukanta pitää

osaltaan huolen siitä.Syöpäkontrolli oli minulla hiljattain, eikä ainakaan veri-

arvojen perusteella ole mitään hätää. Puolen vuoden kuluttua

tehtävä viipalekuvaus antaa sitten tarkemman kuvan tilasta.Viikonloppuna tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun aloitimme

yhteisen taipaleen vaimon kanssa. Nopeasti on aika vierähtä-

nyt.Vielä voi nauttia elämästä lähes täysin rinnoin, vaikka

habitus onkin vuosien myötä muuttunut.Silmiini osui taulukko joka osoitti oikeaksi sen,josta olen

usein paasannut, nimittäin ruuan hinta suhteutettuna

palkkatasoon Euroopan maissa.Se osoittaa että Suomessa on

Euroopan seitsemänneksi halvin ruuan hinta.Mikä se olisikaan

jos ruuan verotus olisi euroopan keskitasoa ja meillä

olisi enemmän kuin kaksi kauppaketjua kilpailemassa hinnasta.

Olisimme todennäköisesti sijalla 2-3.

Suomessa ruuan osuus palkasta oli 1960- luvulla 40 %,

v. 2000 enää 17% ja tänäpäivänä jopa hieman laskenut edelleen.

Taulukko löytyy täältä:

http://www.taloussanomat.fi/raha/2013/09/15/suomen-verotus-

tekee-kauppalaskusta-kalliimman-suunta-kohti-huonompaa/

201312874/139

Klikkaa sieltä Tieto & Trendit- lehti18.9.2013Lämmin syksy antaa jatkoa lämpimälle kesälle. Ennätykselli-

set lämpösummat jatkavat kasvuaan, etenkin Pohjois-Suomessa.

Viikon reissu Kuusamoosa ja Kemijärvellä oli vertaansa vailla,

ainakin mitä ilmoihin tulee. Saalista ei juuri saatu mutta

liikuntaa eri muodoissa sitäkin enemmän.Energiapuuhakkuut omassa metsässä olivat silläaikaa saatu

päätökseen.Hakkujälki ei kaikilta osin minua miellyttänyt.

Pari kertaa piti huomauttaa kuskeja, koska latvuksia ei

meinattu laittaa kasoihin ollenkaan, myös ajourien leveys

ihmetytti.Tarkkana pitää metsänomistajien olla ettei metsästä

tule raiskiota. Ajon jälkeen tiedetään paljonko enemmän käteen

jää verrattuna, jos olisin myynyt kaikki kuiduksi.

Ihme juttu että Kuusamon korkeudella maksetaan kolme euroa

kuutiolta enemmän kuin täällä, vaikka energiapuun kysyntä

on siellä lähes nollassa.

Tuntuu siltä että metsäyhtiöt ja energialaitokset kaikin tavoin

yrittävät vesittää bioenergian lisäkäyttöä Suomessa.Järjetöntä,

että maahan tuodaan laivalasteittain kivihiiltä. Samaan aikaan

energiapuuta mätänee valtavat määrät metsiin. Raha annetaan

mieluummin ulkomaille, uskomatonta tunarointia.Pelkonahan on myös että kuitupuun hinta lähtisi nousuun jos

bioenergiaa käytetään enemmän. Jo nyt metsäyhtiöt maksavat

ulkomailta tuodusta kuitupuusta lähes puolta enemmän kuin

kotimaisesta.Näin saadaan kuidun hintaa poljettua entistä

alemmas.Toivottavasti saamaton hallituksemme ymmärtää tehdä

jotain asian eteen.Metsästyskausi alkaa huipentua pikkuhiljaa hirvijahdin myötä.

Sitä ennen ehtii hyvin käydä lintumetsällä. Alkupäivien saldo

näyttää vasta yhtä pyytä ja paria ohilaukausta ukkometsosta.

Fasanikanta on voimistunut istutusten myötä huomattavasti.

Huolenaiheena on villikissat jotka verottavat lintukantaa

rajusti. En ymmärrä miksi eräässäkin kylän talossa kasvatetaan

vuosittain jopa kymmenien kissojen populaatiota, jotka sitten

talven kynnyksellä lähtevät vaeltamaan metsiin ja pelloille.

Onneksi olemme saaneet ammuttua niistä vuosittain suurimman

osan metsästyksen yhteydessä.

Kissat eivät ole syynä sorsakannan romahdukseen, siihen löytyy

pitkälti syy Kuokkalammen umpeenkasvamisesta.Nyt on korkea

aika ottaa härkää sarvista, ja niin otetaankin, useamman met-

sästysseuran voimin. Siitä lisää myöhemmin kun asia konkretisoituu.26.8.2013Tervehdys pitkästä aikaa. Tuli pakollinen tauko koska jouduin

vaihtamaan kotisivupalvelinta. Siitä tulikin pitkä prosessi

koska entisen palveluntarjoajan sivustoilla oli vielä vanha

sähköpostiosoitteeni. Siirto ei onnistunutkaan helpolla, sillä

piti odottaa 60 päivän karenssiaika ennenkuin pääsin irti

entisen palvelimen riistomaksuista. Toivottavasti tämä uusi

Webhotelli on hyvä, ainakin se on kolme kertaa halvenpi kuin

edellinen.Kuuma Suomen kesä on kohta takana ja kuumaa oli myös Alaskassa,

jossa kävimme poikien kanssa heinä-elokuun vaihteessa. 10 päivän

vaellus jylhien vuorien rinteille oli viedä mehut meikäläisestä.

kunnialla kuitenkin kestin porukan mukana. 12 henkilön ryhmässä

olimme ainoat ulkomaalaiset jenkkien seurana. Tosin kolme heistäkin

oli taustoiltaan muualta tulleita.Oli mukava olla niin mahtavassa

porukassa, jossa tunsi olevansa kuin kotona.Koskenlaskun, (18 km)

kanootti,-ja kajaakkiretken, pienkoneella lennon, jäätikkövaelluk-

sen ja rinteiden kapuamisien, ym. jälkeen vedimme pari päivää henkeä

Anchoragessa. Sitten lensimme katsomaan Islannin maisemia pariksi

päiväksi.

Parin viikon päästä onkin vuorossa jokasyksyinen Kuusamon reissu.

Muutama päivä metsästystä Kemijärven puolella, kalastusta, ja uuden

porukkapalstan raivausta ja metsänmyynnin suunnittelua.Ja täytyypä

kokeilla onko palstan läpi kulkevalla joella kultaa, ainakin kahta

puolta olevat alueet on varattu kullanetsintään erään ulko-

maisen yhtiön toimesta.30.04.2013.Hauskaa vapun aattoa kaikille.Hyvä Uusikaupuki ja Finnprotein, pohjoiseuroopan suurin tavanomaisen

soijan jalostaja syyskuusta lähtien.

Maailman soijasta tuotetaan tätänykyä 90 prosenttiseti

geenimanipuloidusti. Nyt Suomalainen yritys on investoinut 120

miljoona uuteen tehtaaseen, joka käyttää vain tavanomaisesti

tuotettua soijaa. Hienoa !!!!!. Sinäkin olet syönyt tietämättäsi

geenisoijaa jo pitkän aikaa. Ei se haittaa mitään jos tutkimuk-

sissa hiiret ja rotat ovat sairastuneet syöpään saatuaan geeni-

soijaa ravinnokseen.Meitähän on muutekin liikaa täsä maailmassa.Mutta hei. Tehtaan suuniteltu tuotanto menee pääasiassa rehuksi

Norjan kalateollisuuteen. Ruotsalaiset ovat myös kiinnostuneet

ostamaan geenivapaata soijarehua, onhan gm-soijan käyttö rehuissa

kielletty niin Norjassa kuin Ruotsissa. Mutta miten on Suomessa?

Rehuteollisuus alkaa käyttää tämänkuun aikana Gm-soijaa rehuissa.

Nostan hattua Valiolle joka on oivaltanut puhtaan elintarvikkeen

arvon tänäpäivänä. Maidontuottajat eivät saa käyttää GM-rehua,

jos aikovat toimittaa maitoa heille.Eu on kieltämässä tuholaismyrkyn käytön rypsin viljelyssä, hienoa!

Itse olen aikoinaan viljellyt rypsiä luomuna viidentoista vuoden

ajan. Kevätrypsi on tosi hankalaa, mutta syysrypsin viljely onnistuu

oikein hyvin, koska se kukkii kesällä jo ennen tuholaisten saapu-

mista. Eikä syksyllä taimiasteella ole enää tuholaisia.

Olis siinä tavanomisilla viljelijöillä vielä paljon opeteltavaa.17.4.2013Muutama päivä sain huojentavan tiedon lääkäriltäni. Veriarvot

olivat normaalit. Ilmeisesti kohonnut LD-arvo johtui unilääkkeestä.

tai liian vähäisestä nesteen nauttimisesta.Aamulla katselin uusintana kakkosen susikeskustelua telkusta.

Jotenkin alkoi huvittamaan kohu susien pelosta. Silloin kun täällä

oli susia paljon se ei ylittänyt uutiskynnystä, mutta annas olla

kun niitä kasaantui Länsi-Suomeen, niin johan alettiin asiasta

kohista.

Minulla oli tilaisuus olla kahdeksan vuoden ajan Kymen suur-

petoneuvottelukunnassa, jossa näitä asioita oli määrä käsitellä.

Itsekin Ruokolahden kunnan edustajana ajattelin, että nyt olen

sellaisessa puljussa että petoasiat saadaan vihdoin oikealle

tolalle. Muutaman kokouksen jälkeen heräsin karuun todellisuuteen

neuvottelukunnan mahdollisuuksista hoitaa asia kuntoon.

Neuvottelukuntaan oli kerätty niin monen eri intressipiirin

edustajia, äärimetsästäjistä ääriluonnosnsuojelujärjestöihin ja

kaikkia siltä väliltä. Poliisin, maataloustuttajien, kuntien,

metsänomistajien, Ely-keskuksen, riistanhoitopiirien, kenneljärjestön,

Riistantutkimuslaitoksen ym. edustajia.Eipä käynyt kateeksi

Maakuntaliiton edustajaa joka toimi kokouksien puheenjohtajana,

senverran sekalaista seurakuntaa oli edustettuna.

Mitään yhteistä päätöstä asioista tietenkään ei saatu aikaiseksi

jo sen takia, että jotkin edustajat eivät edes omien ohjesääntöjen

puittessa voineet sitoutua yhteiseen näkemykseen.Muutamaan kokoukseen osallistui myös Venäjän Pietarin ja Petroskoin

Oblastin korkearvoisimmat metsästysviranomaiset. Tarkoituksena

selvittää petojen liikuminen Suomen ja Venäjän välillä mm. DNA-

näytteiden perusteella. Hanke kaatui kuitenkin EU-rahoitukseen.

Totutusti venäläisethän eivät halua juurikaan rahoittaa mitään

hankkeita jos EU-rahaa on saatavilla. Myös metsästysasioiden

uudellenjärjestely naapurimaassa hankaloitti hankkeen valmistelua.Mielenkiintoista seurata miten asiat etenevät jatkossa, vaikka

itse suhtaudun kokemuksen myötä koko instanssiin skeptisesti.

Muuten... meillä susista ei ole ollut haittaa pitkään aikaan.

21.3.2013.

Mediassa puhutaan yhä enemmän kahden kauppaketjun määräävastä

asemasta Suomessa. Ja sitähän se toden totta onkin. Vielä muu-

tama vuosi sitten, kun Lidl-ketju avasi liikkeen Vuoksenniskalla,

vannoin että siihen kauppaan en jalallani astu. Pikkuhiljaa

kuitenkin aloin hakea sieltä joitain kulutus,- ja vapaa-

ajan tavaroita, joista oli hyviä tarjouksia. Joskus saattoi koriin

tarttua joitain elintarvikkeitakin.Jo vuosia aiemmin, kun alunperin tuottajia lähellä oleva

S-ketju ryhtyi ensimmäisenä markkinoimaan Joulun alla Tanskalaista

kinkkua, loppui yhteistyöni sen kauppaketjun kanssa. Tosin Rasilan

myymälästä olen joskus käynyt jos sielläpäin liikun.

K-Market Vuoksenniskalla oli kauppa jossa useimmiten tein ostokseni,

sen hyvän tuotevalikoiman takia. Silloin en kiinnittänyt huomiota

niinkään tavaran hintaan, vaan laatuun ja valikoiman suuruuteen.

Rautionkylän Siwasta tuli ostettua aina silloin kun en viitsinyt

ajaa Vuoksenniskalle saakka, ja lähikauppaahan pitää kannattaa aina

silloin tällöin, vaikka se onkin kallein kauppa.Vuoden sisällä olen keskittänyt ostokseni lähestulkoon kokonaan

Lidliin, koska se on ylivoimaisesti edullisin ja tuotevalikoimasta

löytyy myös Suomalaisia tuotteita lähes joka lähtöön.Tavaran

suomalaisuus on kuitenkin minulla ensisijainen valinnan peruste.

Vihaan kaikenmaailman bonuskortteja, joita onneksi Lidlissä ei ole.

Kauppakassin hinta on pudonnut n. 30 % verrattuna moneen muuhun

liikkeeseen. Se tuntuu jo eläkeläisen kukkarossa, onhan säästö satoja

euroja vuodessa.Ihmettelen kahden suurimman kauppaketjun kohtelua suomalaisia tuot-

tajia kohtaan. Sopimuksia ladellaan yksipuolisesti. Myymättömät

tavarat on haettava pois, eikä niistä saa korvausta. Hyllytilasta

on maksettava korvauksia ym.ym. Yksinkertaiseti sanottuna se on

hädänalaisen aseman hyväksikäyttöä.13.3.2013.Eilen lähetin puunmyyntitietoja asianajajalle puukartelli oikeuden-

käyntiä varten.Helsingin käräjäoikeus ottaa kuulemma käsittelyyn

pilottitapauksia, joiden perusteellä asiat etenevät.Toivottavasti

ne ovat suurten puunmyyjien tapauksia.

Nyt kun kaikki myynnit oli järjestyksessä v. 1997

lähtien,on helppo todeta kuinka metsänomistajia on viety kuin pässiä

narussa. Metsäyhtiöt ovat olleet häikäilemättömiä,eikä huonommaksi

jääneet paperiteollisuudessä työskennelleet. Aiemmin kun Suomi eli

paperiteollisuuden varassa, oli palkkaneuvotteluja helppo kiristää

lakkoilulla. Palkat kohosivat pilviin vuosien saatossa, siivojatkin

nauttivat palkkaa josta korkesti koulutetut ihmiset muualla vain haa-

veilivat.Tulihan se narunpää vetäjän käteen viimevuosina. Työpaikat

karkaavat alta ulkomaille. Suojatyöpaikat ovat hävinneet.Huima palkkataso on vaikuttanut myös puun hintaa alentavasti.

Kaikkein karmaisevin tilanne on kuitupuun hinnassa, joka ei ole noussut

yhtään vuodesta 1997. Päinvastoin hieman laskenut, sillä pystykau-

passa maksettiin silloin kuusikuidusta 20.8 euroa kuutio. Viimevuonna

myin samaa kuitua hintaan 17 euroa kuutio.Sama tilanne on muillakin

kuitupuilla. Reaalihinta on laskenut kymmeniä prosentteja.

Ulkomaan puuntuonnilla pyritään pitämään hintataso alhaalla,

vaikka tuontipuusta maksetaan lähes puolta kalliimpaa hintaa.

Siinä nähdään että puun osuus paperin tai sellun valmistuksessa

on vain muutamia prosentteja.

Tukkipuu on säilyttänyt reaaliarvonsa kutakuinkin. Sen hinnoittelu

on osaltaan laskenut tietoisesti kuidun hintaa ja aiheuttanut

sahoille vaikeusia.Luulenpa että tästä lähtien myyn kaikki kuitupuut energiaksi, vaikka

hinta ei olisikaan aivan kuidun luokkaa.Päivän Maaseudun tulevaisuudesta luin mielenkiintoisen artikkelin,

jonka on kirjoittanut Maa- ja metsätieteiden tohtori Lauri Vaara.

(On muuten meidän sukua)Hän kirjoitta mm. näin:"Puunkorjuu siirretään

metsäyhtiöiden hallintaan pystykaupalla. Pystykaupassa myydään

metsäkoneiden kallis korjuutyö metsänomistajille piilotetusti puu-

kauppaan sidottuna.

Pystykaupassa kustannukset vähennetään etukäteen puunmyyjän brutto-

tulosta, puun tehdashinnasta. Metsänomistajalle on puunkorjuusta

jäänyt kustannusten maksajan ja jäännöksen kuittajan osa."Voiko sen paremmin sanoa.Sen osoittaa jo sekin että jos teet

hankintakaupan,eli kaadat ja ajat puut itse, saat tukkipuusta

saman tai jopa hieman alemman hinnan. Kuitupuukaupasta saat

vielä hitusen bensarahaa ja kunnon kohennuksen12.2.2013.Vuosi on kerinnyt vaihtua edellisestä kirjoituksesta.Niinhän siinä kävi

että hirvet jäivät juoksemaan meidän porukan osalta. Tosin oli aika

paljon huonoa tuuriakin.Tänään kävin lääkärintarkastuksessa Keskus-sairaalassa. TT-kuvissa ei

näkynyt mitään syövän uusimiseen viittaavaa, mutta veren LD-arvo on vä-

hän noussut.Se tietää huhtikuun alussa uusia verikokeita ja jos arvot ei

alene, tarkempaa PET-kuvausta.LD-arvo voi kuulemma nousta jos ei ole

juonut tarpeeksi.(tarkoittanee vettä)Tänä talvena on tullut hiihdetyksi enemmän kuin vuosiin. Olen pitänyt

omaa latua auki läpi talven. Kunto on kohonnut siinä määrin, että tarkoi-

tus olis hiihtää 30 km Erähiihto tämänkuun 23 päivä.Jännä juttu, miten iän myötä ajatukset tulevat paljon agressiivisemmiksi.

Tekisi mieli ottaa kantaa niin Paavin tekopyhyyteen, kuin Jumalan

valitun kansan terroritekoihin. Puhumattakaan omien poliitikkojen ja

virkamiesten hölmöilyihin.Toivottavasti järki voittaa tuon uuden alko-

holisäännösten suhteen. Olisi täysin järjetöntä palata viimevuosisadan

tasolle takaisin. Paljon on epäkohtia niin meillä kuin muuallikin mutta

eipä siinä yhden ihmisen marinat auta.3.12.2012Hups.... aikaa edellisestä päivityksestä onkin vierähtänyt melkoisesti.

Tällävälin on keritty käydä Kemijärveltä hakemassa metsopaisti jouluksi,

täytetty äänestysvelvollisuus kunnallisvaaleissa ja "nautittu" sateisista

syyssäistä.Oman koulupiirin koulukin on ehditty lakkauttaa, tai päätös

ainakin on tehty. Luojalle kiitos, että en enää ole päättävissä kunnallis-

elimissä.Hirvijahti on takkuillut tänä vuonna enemmän kuin koskaan. Yhtään hirveä

ei ole nurin. Tilanteita parin ensimmäisen viikon aikana oli, jopa yksi

passimies oli jäädä hirven ylijuoksemaksi....Sen jälkeen hirviä ei ole

näkynyt ainuttakaan. Vielä elää toivo että Venäjältä tulisi muutama luupää

tännepäin.Parin vuoden tauon jälkeen tuli tehtyä vähän pitempikin reissu etelään.

Tälläkertaa Kap Verdelle Liukun Hanneksen kanssa. Vaimo ei jaksanut lähteä

mukaan sairastuttuaan syksyllä ns. loppuun palamiseen. ( kiitos kunnan

henkilöstöpolitiikan, jossa työntekijän selkänahasta revitään kaikki

ja vähän vielä enemmänkin)Näin ainakin esikoulupuolella.

Reissu meni mukavasti ja kalaennätys parani huimasti, sillä suurin saamani

kala painoi n. 30 kg. Jollette usko niin katsokaa tekemäni video täältä

http://www.youtube.com/watch?v=UOO7m7C29cI&feature=plcpKunto on parantunut huomattavasti metsästyksessä saatavan liikunnan ja

lenkkeilyn myötä.Elämä niiltä osin alkaa muistuttaa sairautta edeltävää

aikaa. Toivottavasti jatkuukin samanlaisena. Eiköhän parin kuukauden päästä

oleva TT- kuvaus anna jonkinlaista osviittaa.Hiihtolatu kutsuu ja pikkuhiljalleen lähestyvä joulukin tuovat pientä

piristystä talven kaamokseen.24.9.2012Syksy on alkanut yhtä sateisena kuin kesäkin. Näkyy olevan pelloilla vielä

paljon korjaamatonta viljaa, ja luulen että sitä sinne jääkin. Ei käy

kateeksi viljelijöitä, joita uhkaa säätekijöiden lisäksi vielä kaikenkar-

vaiset virkamiehet ja naiset. Itsekään en päässyt eroon byrokratian rat-

aista, vaikka en enää maata viljelekään. Peräti neljä tarkastajaa kävi

tarkastuskäynnillä, ettei vain kuukausittainen ansiotuloraja ylity, enkä

ole tehnyt hankintahakkuita metsässä. Maatalouden eläkelaitos kun on

asettanut nuo älyttömät ehdot.Oli siinä naurussa pitelemistä kun kaksi

Maasetuviraston naista Helsingistä totesivat että he ovat mukana tarkasta-

massa, ett√§ Kouvolasta tulleet "√Ąlykeskuksen" tarkastajat hoitavat hommansa.

Eiköhän tarkastajien tarkastajillekin löydy vielä omat tarkastajat. Ei ihme

että maatalousvalvonnan kulut ovat vuosittain satoja miljoonia euroja.Eikö ole aika kohtuutonta jos perustat navetan ja joudut maksamaan ympäristö-

luvasta 11000 euroa.Ydinvoimalan lupa maksaa vastaavasti 25000 euroa.

Näin kertoi päivän Maaseudun tulevaisuus.

Kyllä olis kirveellä töitä.....

Metsästys on ollut aina minulle mieluisa harrastus ja tänäsyksynä sitä on

tullut harrastettua enemmän kuin pitkään aikaan. Lapinreissukin antoi saalista

monen vuoden tauon jälkeen.Reissun aikana täällä kaadettiin suuri naaraskarhu,

joka on tiettävästi suurin suomessa kaadettu. (224 kg) Pari kolme kertaa ker-

kesin itsekin karhumetsälle.Lauantaina alkaa sitten hirvijahti, joten säpinää

riittää pitkälle syksyyn.Omalle kosteikolla on nyt Simon asentamana videokamera, jota voi katsoa ja

ohjata internetin välityksellä.Mukava seurata kun lähes satapäinen

sorsaparvi nahistelee ruokailulautan antimista. Samalla voi tarkistaa

onko supiloukkuun eksynyt yöllisiä kulkijoita.Aurinkokeräin toimii edelleen hienosti vaikka aurinko ei ole paistanut moneen

päivään. Varaajan lämpö on 49 astetta, joten kohta tarvittaisiin pari

aurinkoista päivää.23.7.2012Sateisin kesä vuosikymmeniin sai pellot tulvan alle, vieläpä keskikesällä.

Saa nähdä milloin seudun viljelijät ymmärtävät vaatia jonkinlaista säännös-

telypatoa Kuokkalammen suulle, jolla juoksutusta voitaisiin edes vähän sään-

nöstellä.

Sateet ja pilvisyys eivät ole haitanneet aurinkokeräimen toimintaa paljoa-

kaan. Lämpötila keräimessä näyttää pysyttelevän sateessakin 40-50 asteen

paikkeilla. Parina muutaman päivän aurinkoisena jaksona oli lämpöä

kierrätettävä verstaan pattereihin, ettei varaajan lämpö noussut liian

korkeaksi.Kaikenkaikkiaan verraton laitos ilmaisen energian tuottamiseen!Huvittaa seurata kuinka sähkön hinta kuluttajille ei laske tippaakaan,

vaikka pohjoismaiden sähkön pörssihinta on laskenut 48 eurosta

megawattitunnilta 27 euroon. Päinvastoin, elokuussa odotetaan kulutta-

jahintoihin korotusta.Kansa maksaa mukisematta mitä vaan.

Hyvin menee sähköyhtiöillä. Imatran Seudun Sähkökin järjesti

ilmaisen osakeannin osakkailleen.Tulostakaan ei viimevuodelta kertynyt

kuin 4,4 miljoonaa....Nyt juuri alkoi taas sataa kuin saavista kaatamalla...tuleepa vaikeuksia

viljelijöille sadon korjuussa. Keskieuroopan sateet, USA,n keskilännen ja

Venäjän viljantuotantoalueiden kuivuus tietää maailman viljasadon jäämistä

huomattavasti alle kulutuksen. Viljan hinta onkin ponkaissut huimaan

nousuun maailmalla. Se taas tietää nälänhätää, etenkin kehitysmaissa.Nyt kannattaa varata joulukinkku jos sitä joulupöytään haluaa, sillä

Suomen ja Euroopan sianlihantuotanto on pudonnut ennätymäisen alhaalle

huonon tuottajahinnan takia. Suomessakin on jo saatu esimakua siitä, että

määrättyjä elintarvikkeita ei olekaan kaupan hyllyllä.Meilläkin on paljon

ihmisiä jotka olettavat, että vesi tulee hanasta ja ruoka kaupan hyllyltä.

13.6.2012Aurinkokeräin on asennettu ja toimii mallikkaasti.

Alussa oli pieniä ongelmia kampakierukoiden asennuksessa, sillä gly-

golia sisältävä kierukka on n. 16 m pitkä ja tuppasi venymään asennettaessa.

Kierukka tuli pystyasentoon kutakuinkin u-muotoon. Kuparilangalla sitominen

auttoi kierukan pysymisessä kuosissaan. Lämminvesikierukka on pituudeltaan

samaa luokkaa ja samassa asennossa.Veden syöttö siihen tapahtuu alakautta.

Toiseen kierukkaan taas yläkautta, jolla estetään varaajan sisällä tapahtuva

veden kierto. Täytyy myöntää että Hanneksen idea toimii.Lämpö varaajassa oli tänä aamuna laskenut parin auringottoman päivän jälkeen

47 asteeseen. Nyt auringon paistaessa kuutisen tuntia, lämpö on 58 astetta,

ja nousee varmasti iltaan mennessä yli 60 asteiseksi.Alhaalla on 40 astetta.

Epäilen että jos aurinkoisia päiviä on useita peräkkäin, joudun syöttämään

lämpöä verstaan patteriin, tai peittämään pari kennoa.Summa summarum: 14 neliön tyhjiöputkivaraimen teho näyttäisi riittävän hyvin

3000 litran varaajalle. Mikä on tilanne syksyllä se selviää myöhemmin. Pilvi-

sellä säällä kerääjän lämpö pysytteli 40-45 asteen välillä.29.5 2012.Viimeinkin aurinkokeräinpaketti tuli Saksasta, ja kennosto on asennettu katolle.

Tyhjiöputket ovat lähes kaikki Vielä laittamatta. Mullanmyyntikiireet ovat

haitanneet projektia.

Ainoastaan yksi putki oli hajonnut matkalla, mutta sillä ei ole mitään väliä,

koska lähetyksessä oli 12 ylimääräistä putkea. Muutenkin kaikki tavarat oli

laitettu saksalaisella täsmällisyydellä.

Lämminvesivaraajan viilennys ja veden poisto alkaa viikonloppuna. Eiköhän

systeemi ole toiminnassa ensiviikon puolivälin paikkeilla.Laitan tähän muutamia kuvia järjestelmästä.28.4.2012.

Lumet ovat sulaneet pelloilta ja ruoho alkaa vihertää. Viimevuodesta ollaan noin

viikko myöhässä kesän suhteen. Nopea lumen sulaminen aiheutti melkoiset tulvat

alaville pelloille. Kuokkalampi purkaa suuret määrät vettä, koska siinä ei ole

minkäänlaista patoa.Seurauksena on valtavat ravinnepäästöt,etenkin kynnetyiltä

pelloilta.Aurinkokerääjä tuli sitten tilattua Saksasta ImpEx-Handelshaus firmasta.Koko

14.4 m2 , nelj√§n ker√§√§j√§n paketti maksoi 3500 ‚ā¨ sis√§lt√§en 450 euron l√§hetyskulut.

Suomessa vastaavan paketin hinta py√∂ri 3800-4500 ‚ā¨ paikkeilla. Toivottavasti

parin viikon päästä systeemi on tullut ja asennettu paikoilleen.Saksalaisen

paketin 5 vuoden takuu, 10 ylimääräistä putkea ja viimeistä nippeliä myöten

kasattu paketti ratkaisi tilauksen heidän hyväksi.Joku aika sitten sain Keskus-Sairaalan syöpälääkärin pyytämän konsultaation

vastaukset, jotka eivät juuri yllättäneet. Sepelvaltimon kalkketuma ei anna

aihettalisätutkimuksiin, koska rintakipuja ei ole ollut. Munuaisten kystiä ei

leikata, koska on kuulemma liian vaarallista. Eipä nuo ole kyllä juuri

haitanneetkaan.Lopetin kolestroolilääkkeen syömisen kuukausi sitten. Rosuvastatin aiheutti

kovat jalkakivut, jalkojen lihasheikkoutta, unettomuutta ja muistin

heikkenemistä.Enää en kolestrolilääkkeitä käytä, punariisi riittäköön. Onneksi

nyt jo muutamatlääkärit alkavat myöntää, että lääketeollisuus on harhauttanut

koko lääkäri-kuntaa kolestroliasiassa.

30.3.2012.Kevät alkaa pikkuhiljaa saapua kaakkoonkin ja samalla huomasin, että hakevaranto

on käytetty lähes loppuun. Lämmitys on siirrettävä lämpöpumpun hoidettavaksi

sekä käyttövesi yösähkölle 3000 litran varaajassa.

Mutta ei hätiä mitiä. Nyt loppuu kalliin sähkön käyttö käyttöveden ja lattioiden

lämmittämiseen. Tein nimittäin päätöksen että hommaan aurinkokeräimen,joka

toimiityhjiöputkiperiaatteella.Tarkoitus on lämmittää tuo iso varaaja 6

kilovatin maksimitehon antavilla kerääjillä. Niitä tarvitaan noin 14 neliön

verran, eli kolme 30 putken kerääjää. Tyhjiöputkisysteemi alkaa tuottaa lämpöä

jo helmikuulla jatkuenaina lokakuun loppuun.Keskikesällähän tuon kokoinen

systeemi tuottaa jopa liikaa lämpöä.Vähän mietityttää miten putkikeräin kestää

lumi-ja jääkuormaa Suomen olosuhteessa. Valmistajan mukaan putket kestävät

25 mm rakeita, joten eiköhän ne kestäluntakin oikeaan kulmaan asennettuna.Kovasti olen kerännyt tietoa netistä ja alan toimittajilta. Iso varaaja on

kuulemma aika hankala soveltaa aurinkolämmölle soveltuvaksi, mutta en aio

luovuttaa.Varaajahuoneeseen kun ei mahdu toista varaajaa.Liukun

Hannes, LVI-liikken omistaja hahmotteli mielenkiintoisen systeemin

lämmönvaihtimen kytkennästä varaajaani. Ainakin teoriassa uskon sen toimivan.

Siitä lisää kun päästään asennusvaiheeseen.Pyysin usealta toimittajalta tarjouksia valmiista paketista. Asennuksen teen

itse Hanneksen kanssa. Suomalaisten toimittajien hinta pyörii kaikkine

tykötarpeineen 3800 euron paikkeilla. Halvin löytämäni saksalainen vastaava

paketti on hinnaltaan 3000 euroa.Jos toimituskulut ovat kohtuulliset tilaan

paketin Saksasta.

Lisää projektista kun asentaminen alkaa.29.2.2012Lääkärintarkastus ohi ja yllätyksekseni sain terveen paperit syövän osalta.

ELI SY√ĖP√Ą ON SEL√ĄTETTY. Rinnassa oleva aktiivinen alue on parantunut ja kuvaus-

lääkärin kertoma aktiivinen alue olikin keuhkoissa, mutta TYKSIN lausunnon

mukaan se on sädehoidosta johtuva jälkitila. Siihen on maallikkona pakko uskoa.Oikean munuaisen suurin kysta(7,2sm)todennäköisesti imetään tyhjäksi ja sydämen

rasitustesti tullee eteen jossain vaiheessa.

23.2.2012Kuluipa pitkä tovi viimeisestä päivityksestä.

Aika on vierähtänyt lumitela-ajoneuvoa värkätessä. Se onkin muuten valmis,

ainoastaan vesakkomurskain on vielä keskeneräinen. Kohta saa Kuokkalammen

puskat kyytiä, jos kaikki natsaa kohdalleen.Tänään kävin kontrolli PET-kuvauksessa Lappeenrannassa. Samainen kaveri joka oli

myösviimekerralla kuvausta hoitamassa muisti minut heti ja kysyi, että joko

pallolaajennus on tehty. Sanoin käyneeni edellisen kuvauksen jälkeen

yksityisvastaanotolla, mutta mitään sen kummempaa ei tehty kuin annettiin

kolestrolilääkitys.Kaveri sanoi että hän on spesialisti sydänpuolella ja oli

laittanut saatteen,että minulle on tehtävä varjoainekuvaus välittömästi.

Sanoi ottavansa yhteyttä ylilääkäriin. Myös munuaisten toiminta on tutkittava.

Näyttää siltä että syöpähoitoja on jatkettava, sillä rintakehässä on edelleen

aktiivinen alue. Ensiviikon perjantain lääkärinvastaanotoolla sitten selvinnee

jatkotoimenpiteet.

16.9.2011Annetaanpa tuon allaolevan "sairauskertomuksen"vähän aikaa olla ja ihmetellään

välillä muita asioita.Ja ihmettelemisen aihetta kyllä riittääkin.Muistuu mieleen aikoinaan käydyt neuvottelut Suomen liittymisestä Euroopan

unioniin,ja sitä seuranneseen kansanäänestykseen.

Silloin moni "kyllä" äänestänyt ei edes tajunnut, että antoi suostumuksensa

myös valuuttaunioniin, eli euron käyttöönottoon.Itse olin liittymistä vastaan,

ja pari kertaa osallistuin EU vastaiseen mielenosoitukseenkin Helsingissä.

Muistoksi siitä jäi EU- lippu, joka laskettiin reitin varrelle

sattuneen hotellin lipputangosta.Siinä ei auttanut paikalla olleen poliisin

uhkailut,eikä aseen heiluttelu. Senverran kuumana kävivät tunteet silloin.

Onneksi MTK maksoi vahingot.Oikeastaan mitään muuta hyötyä koko jäsenyydestä

kyseisessä järjestössä en ole saanutkaan.

Nyt on tullut maksun aika. Unioni natisee liitoksistaan. Eihän mikään unioni

maailmassa ole kestänyt ikuisesti, ei tämäkään.Suomi on toiminut Eu,n

mallioppilaana,ja luonut lisäksi omaehtoisen byrokratian, joka on vailla vertaa.

Ennenkaikkea siitä ovatkärsineet maanviljelijät, mutta myös muut, esimerkiksi

autonomistajat,kuljetusliikken omistajatja kalastajat.Nyt kun oma ja tilan lähes 340 vuotinen viljelyhistoria on ohi, seuraan sydän

kylmänä, miten nuoret viljelijät jaksavat jatkaa Suomalaista viljelyperinnettä,

joka perustuu rehellisyyteen ja turvallisen elintarvikkeen tuottamiseen.

Sitä ei nykyhallituksen viljelijävastainen siipi ainakaan tue yli 100 miljoonan

leikkauksilla,joka samalla merkitsee myös Unionilta saatavan tuen pienenemistä.

Kun nykyviljely perustuu viljelytukiin ruuan hinnan pitämiseksi kohtuullisena,

tietääse viljelyn loppumista monelta tilalta. Kannatta muistaa, että kun

omavaraisuutta ei enää ole,ruuan hinnan määräävät ulkovaltiot,eikä se varmasti

ainakaan halpene.

Sitten mennään metsään... Viimeaikoina keskustelua herättänyt "vuosisadan

puhallus", eli metsäyhtiöiden kartelli on kirvoittanut mieliä monissa

yksityisissä metsänomistajissa.Itsekin laskin omia tappioitani, eli saamatta

jääneitä myyntituloja ja korkoja kartelliajalta (1997-2004), jotka laskurin

mukaan ovat n. 10000 euroa.Kaiken kukkuraksi jokavuotinen ostaja Metsäliitto

on metsänomistajien"oma"yhtiö.Tilasin verottajalta todistuksen puunmyyntituloista

kyseisiltä vuosilta, ja etsin kaikki mittaustodistukset samoilta vuosilta.

Nyt on enää päätettävä lähdenkö mukaan hakemaan saataviani. Onneksi muutamat

lakitoimistot ovat lähteneet liikkeelle sillä periaatteella,

että ei maksa mitään jos juttu hävitään.Voitosta peritään tietysti jokunen

prosentti. Myös Pekka Lehtonen kerää metsänomistajia yhteistä kannetta varten

suurisavotta.fi sivustoilla.Mielenkiintoinen oli muuten muutama vuosi sitten tehty laki, joka mahdollisti

yhteiskanteen,joka ei kuitenkaan anna yksityishenkilöille mahdollisuutta

osallistua yhteiskanteeseen kuinkuluttaja asioissa.

Hienoa lainsäädäntöä Suomessa!!!18.11.2011Kunto on kohonnut jo siinä määrin, että tänään olin järjestämissäni

raivaustalkoissa Kuokkalammen rannalla. Raivattiin viiden miehen voimalla

näkymäaukkojen puskia.Toivottavasti lampi vielä joskus saadaan siihen kuntoon

että esi-isien aikaansaannokset pystytään osittain korjaamaan jälkipolvien

iloksi.Metsäkartellikanne on nyt sitten nostettu "meidän omaa" metsäyhtiötä vastaan.

Asianajajanlaskelmien mukaan kanteen suuruus on 25000 euroa, jossa menetys

oikeasta puun arvostaon 25 %.

Oma etujärjestömme MTK näyttää ajavan metsäyhtiöiden etua asiassa, onhan sen

hallinnon jäsenistä osa myös Metsäliiton hallinnossa.Taisi loppua jäsenmaksun

maksaminen myös metsän osalta.Maatalouden osaltahan en enää mitään maksakaan.Vähän ihmetyttää ettei Ruokolahden kunta lähde mukaan vaatimaan korvauksia

kartellista.Saamisia olisi ollut satojentuhansien edestä. Jos olisin vielä

kunnanhallituksessaolisin varmasti vaatinut kanteen nostoa.

No nyt katsotaan miten asiassa käy. Metsäyhtiöt eivät

pukahda mitään ennen kuin asia vanhenee joulukuun lopulla. Muutenhan jos

yhtiöt eivät laskeasiaa oikeuteen, vaan sopivat kanteiden nostaneiden kanssa,

kaikki olisivat vaatimassakorvauksia ja sekös maksaisi maltaita yhtiöille.

Nämä "isänmaalliset" yhtiöt muuten maksavat tuontikuidusta tälläkin hetkellä

lähes puolta enemmän kuin kotimaisesta.Ei kai se kartelli jatku vieläkin, vai

onko vaan vääristeltyä markkinataloutta.------------------------------------------------------------------------------ Arin tarinoita28.3.2011Vihdoinkin oma blogisivu auki.Tosin mieliala ei ole kovin korkealla, sillä aamulla täytyy olla Lappeenrannan

keskus-sairaalassa valmistautumassa tietokonetomografiaan.Jo ennen joulua löytynyt patti kaulalla osoittautui imukudossyöväksi.

Tämänhetkistä terveydenhoidon tilaa Etelä-Karjalassa kuvaa hyvin se, että syövän

toteamiseen meni aikaa kolme kuukautta.Ensimmäiseen ultraäänikuvaukseen pääsyyn

tuhrautui aikaa 7 viikkoa. Ohutneulanäytteen tutkiminen vei aikaa tasan kuukauden.

Oikein agressiivinen syöpä kerkeää pitkälle jo tuossa ajassa.Kun sairaus todennettiin, alkoi hoidon suunnittelu todella nopeasti. Ensimmäiset

näytteet, luuydin- ja verinäytteet otettiinmuutaman päivän päästä.

Syöpähoitoyksikön ylilääkäri ja hoitajat ansaitsevat kiitoksen asiallisesta ja

todella miellyttävästäkäytöksestä.Ylihuomenna 30.3 alkaakin sitten sytostaattien ym. tiputus verenkiertoon. Aikaa

kuluu kuulemma seitsemisen tuntia. On siinä selällään makaamista. Jatkossa sitten

lisää tilanteen kehityksestä.....31.3.2011Tiputus ohi. Aikaa kului hieman yli 10 tuntia. Aluksi suoneen laitettiin

keittosulasuolaliuosta, ja vasta-ainetta nimeltään Mabthera.

Se on lääke joka, joka kiinnittyy B-solun pinnassa olevaan CD20- reseptoriin ja

käynnistää kehon omat puolustusmekanismit, ja näin haitalliset lymfoomasolut

tuhoutuvat.Aine ei aihettanut minkäänlaisia sivuvaikutuksia minulle.

Solunsalpaajia eli sytostaatteja tiputettiin, jos oikein ymmärsin

kolmenlaista. Lisäksi annettiin kortisoonia, kuumetta alentavaa ja pahoinvointia

ehkäisevää lääkettä.Olo on ollut tänä aamuna lähes normaali, ihan pientä

väsymistä huomattavissa ja ruokakin kelvannut hyvin.Tietokonetomografia näytti

että syöpäsoluja olisi vain kaulan alueella. Munuaisista löytyi myös kystiä.

Luuydinnäyte ei ollutvielä tullut.Kortosoonihoito jatkuu tabletteina viisi päivää

ja seuraava tiputus on 20.4.Keskus-sairaalaa vaivaa melkoinen lääkäripula. Minua hoitaneet lääkärit (3)

olivat kaikki ulkomaalaistaustaisia.

Eräs sairaanhoitaja kertoi, että päivän aikana osastolla vieraili kaikkiaan

seitsemän ulkomaalaista lääkäriä. Kohta ilmeisesti potilaat tarvitsevat

tulkkausapua sairauksiensa selville saamisekseen.Hoitajia, eri kokoisia,ikäisiä

ja näkösiä päivän aikana touhusi yli puolenkymmentä. Yhteisenä piirteenä kaikilla

oli melkoinen kiire. Hoidot hoituivat kuitenkin hyvällä rutiinilla ja Karjalaisella

välittömyydellä.Parasta oli lääkärin kertoma tieto, että näillä näkymin

paranemisennuste on hyvä, 80-85%.2.4.2011.Olo on säilynyt ihmeen hyvänä. Pahoinvointia ei ole ollut yhtään. Ainoat

sivuvaikutukset ovat unettomuus yöllä, pienet selkäkivut,

sekä solunsalpaajahoidon aiheuttama limakalvojen kuivuminen suussa.

Pieniä haavaumia tuntuu kielen etuosassa.Myös makuaisti on osittain hävinnyt,

sekä ilmeisesti kortisooni aiheuttanut vähän turvotusta kasvoihin.4.4.2011Vaikea yö parin-kolmen tunnin horroksessa. Solunsalpaajat aiheuttivat aikamoista

kipua nukkuma-asennossa, etenkin rintakehän ja lantion seudulla.

Tässävaiheessa kai nopeimmin jakautuvat solut kuten limakalvot, ovat osittain

tuhotuneet ja vuorossa on hitaammin jakautuvat.Syöminen tuottaa

vaikeuksia, koska poskilihakset ovat kipetyneet ja suuta on kivuliasta avata

kokonaan. No, se on tilapäinen ilmiö. Makuaisti on yllättäen palautumassa.

Ja muutakin positiivista: Ruokahalu ei kun lisääntyy.Yölläkin pitää käydä

ottamassa tuhti välipala että jaksaa pyöriä petissä.6.4.2011Kortisoonikuurin päätyttyä toisssapäivänä alkoi kehossa tuntumaan aika voimakasta

kipua. Etenkin rinnan seutu, nivuset ja alaselkä olivat kipeitä.

Viime yö oli melko tuskastuttava.Makuuasennossa ei voinut olla kuin muutamia

minuutteja.Vahva särkylääke, ja ominluvin otettu kortisooni auttoivat niin

että aamulla torkahdin pari tuntia. Syöpäosastolta sain aamulla ohjeet jatkaa

tulehduskipulääkekuuria ja jos se ei tepsi, kokeillaan toista lääkettä.

Kortisoonia ei kuulemma pidä enää käyttää.

Nyt aamulla olo tuntuu taas pitkästä aikaa paremmalta.8.4.2011Uskomatonta mutta totta. Nukuin yhtäsoittoa kellon ympäri. Uusi kipu-ja

nukahtamislääke tuntuvat olevan sopivia, ja yläkehon särytkin tuntuvat hävinneen.

Aiempi lääkärin suosittama burana-600 kuuri vei vatsan niin huonoon kuntoon, että

sen palaantuminen kestää kauan.10.4.2011Hyvin tuntuu huumepohjainen lääke tepsivän kipuun , saa nähdä menettääkö tehoa

jossain vaiheessa.Se on sitten Keltasen tilan lähes 340 vuotinen viljelyperinne

ohi. Harmi että se sattui minun kohdalle, mutta tulihan tätä viljeltyä 34 vuotta.

Melalta tuli eläkepäätös, joka oikeuttaa luopumiseläkkeeseen 1.10.2011 alkaen.Tänä

kesänä ei enää tarvitse viljellä.

Pellot vuokrataan nuoremmille jatkajille. Täytyy kiittää luojaa, etteivät

demarit olleet nykyhallituksessa. Edellisen kerran Heinäluoma

torppasi vuokrausvaihtoehdon ollessaa valtiovarainministerinä. Kiusa se pienikin

kiusa.14.4.2011.Viimeiset lumet saavat kyytiä pellolla. Samoin saa jo vuosia harventunut tukkanikin.

Oikeassa oli lääkäri kun sanoi, että tukkasi varmaan lähtee,

haluatko valtion laskuun peruukin? En halunnut. No, olisihan sitä jotkut voineet

käyttää vaikka nuorisoseuran näytelmien rekvisiittana.

Pariin päivään ei ole kipulääkettä tarvinnut käyttää, unipilleri illalla takaa

unet aamuun asti. Pitää lähteä peilin eteen tutkailemaan kumpi on parempi

pälvikalju, vai millin sänki siellä missä sitä vielä on.20.4.2011Toinen sytostaattitiputus ohi. Sama satsi kuin edellisellä kerralla, mutta meni

huomattavasti nopeammin, noin neljässä tunnissa.

Luuydinnäyte oli, niinkuin vähän arvelinkin, kelvoton. Eli se ei ollut riittävän

edustava, että sitä olisi voinut tutkia. Uutta ei kuulemma

kannata ottaa kun hoito on jo alkanut. Hoitokertoja on 6-8, kolmen viikon välein.

Välillä otetaan tietokonetomokrafia.Ennuste on lääkärin mukaanerittäin hyvä.

Nukahtamislääkkeen teho hävisi, joten sain reseptin unilääkkeelle. Saas nähdä

saako sillä muutaman vuorokauden univelan kuitattua.

Tukkaa on vielä jonkin verran jäljellä. Partakin alkaa harventua uhkaavasti.6.5Pari päivää ollut lähes terveentuntuinen olo, toisin kuin muutama päivä sitten.

Tukan lähdettyä tosin vilun väristyksiä silloin tällöin, vuotaahan pääköpan kautta

kehon lämpöä aikamoinen määrä.

Huomisaamuna klo 5.00 kipinkapin lintutornille, eihän tornien taiston perinnettä

ihan vähällä voi katkaista. Toivottavasti viiden miehen voimin tunnistetaan

vähintään 50 lajia.Seuraava hoitokerta on 11.5.22.5Viimekerrasta onkin vierähtänyt pitkä tovi. Tämänkertainen hoitojakso on sunnilleen

puolivälissä ja tuntuu että joka kerta ottaa tiukemmalle.

Toivottavasti eräs sytostaatti pystytään vaihtamaan toisenlaatuiseen, ainakin

hoitaja epäili sen aiheuttavan hermosärkyä ja kipuja. Veriarvot

laskevat kerta kerran jälkeen luonnollisesti ja aiheuttavat väsymystä ja huimausta.

Liekö jo aiemmin todettu keuhkolaajentuma tekee sen, että

pienenkin ponnistelun jälkeen happi loppuu keuhkoista.Onneksi viimeinen viikko

ennen seuraavaa hoitoa (1.6) yleensä on ollut huomattavasti helpompi.10.6.2011Oliko sytostaatin vaihto sittenkään oikea toimenpide, vai vaikuttaako edellinen

kehossa niin pitkään. Jokatapauksessa ongelmia alkoi ilmetä

heti muutama päivä hoidon jälkeen. Ihan selviä Parkinssonin oireta, kädet vapisivat,

jalat eivät totelleet, eikä puhekaan ollut selvää.

Voimat hävisivät lähes tyystin. Tiesin että hoito on rankkaa, mutta että se on näin

rankkaa, on yllätys.

Sormien puutuminen alkaa pikkuhiljaa helpottaa. Tilalle tuli oksettava olo, joka vie

vähäisenkin ruokahalun. Paino on pudonnut 7 kiloa, eikä 30 asteen helle ainakaan

helpota oloa.Täytyy toivoa että viimeiset puolitoista viikkoa ennen seuraavaa hoitoa

toisivat vähän voimia takaisin.3.7Laiskasti tulee kirjoitettua näköjään.

Nyt on 5 hoitoa takanapäin. Peräsuoleen tuli haavaumia, johon lääkäri määräsi jotain

nitroklyseriinipitoista salvaa. Sen käyttö aiheuttaa verenpaineen laskua ja

huimausta. Jokunen päivä olo on ollut suhteellisen normaali, mutta jos erehdyt

tekemääm jotain pikku askareita, kostautuu se usean päivän petissä ololla.

Verenpaine on aika alhainen 90/64 hemoglobiini 116 ja painokin pudonnut 10 kiloa.

Kuivuminen on aikamoinen ongelma ,vaikka yritän juoda mahdollisemman paljon.

Lisäravinteita on pakko nauttia ,koska ruokahalu on olematon.

Lääkärin kanssa sovin että hoitokertoja on kaikkiaan seitsemän, jonka jälkeen

syyskuun 22 päivänä on PET-kuvaus rekassa, joka kiertää keskussairaalissa joissa ei

ole omaa laitteistoa. Jos syöpasoluja ei löydy kuvauksessa on kaikki ok.29.7.2011Hoitojakso alkaa olla lopuillaan.Seraava ja toivottavasti viimeinen tiputus on 3.8.

Tosin valkosoluarvot olivat jo viimekerralla niin alhaalla,että voivat vielä

alentuessaan viivästyttää hoidon jatkoa.

Haavaumat eivät ole vielä parantuneet, itseasiassa viimeviikko oli tuskaisin koko

aikana. Luumut, oraaliliuokset, eivätkä muutkaan ole saaneet

vatsaa löysemmälle.Nyt näyttäisi että pellavansiemenöljy tepsii, ainakin pari

viimeistä päivää on antanut toivoa.

Muutaman päivän jouduin viettämään lähes kokonaan petissä.Ehkä vaikein jakso

henkiseltä kantilta ajatellen. Nyt olo tuntuu lähes normaalilta jos en rasita

itseäni yhtään.18.8.2011Viimeisen hoitojakson kaksi viikkoa takanapäin. Kaava näyttää olevan samanlainen

joka hoitojaksolla, paitsi että veriarvojen laskiessa voimat vähenevät entisestään.

Muutamana päivänä oli niin viluinen olo että kolme peitettä, villapaita, fleestakki

ja 26 asteen huonelämpötila eivät saanet kehon lämpötilaa nousemaan moneen tuntiin.

Yöllä taas ei voinut pitää kuin ohutta peitettä, mutta silti jossain vaiheessa

heräsin hiestä läpimärkänä.Vaimon vuoden vuorotteluvapaa loppui toista viikkoa sitten. Aavistelin, että kuten

ennenkin, kaikki päiväkodin pöpöt kulkeutuvat hänen kauttaan kotiin.

Kun vastustuskykyni on heikoimmillaan, valkosoluarvo 1.1, hemoglobiini 79, ei

tarvinnut montaa päivää odottaa kun ensimmäinen kurkkutulehdus alkoi.

Oli melkoinen yllätys kun eilisaamuna yritin juoda vettä, eikä sitä voinutkaan

niellä. Nielurisat olivat turvotessaan tukkineet ruokatorven pään.

Aamupäivän aikana turvotus hiukan laski ja pystyin syömään jo liemiruokaakin.

Huomisaamuna saan kaksi pussillista verta syöpähoitoyksikössä että veriarvot

paranisivat.Eiköhän se kunto siitä ala pikkuhiljaa kohenemaan.20.8Tunnin päästä alkaisi sorsastus. 44-vuotisen metsästäjä- historiani aikana ei ole

montaa vuotta etten olisi mukana aloituksessa.Nyt on jätettävä väliin.Eilen olin Lappeenrannassa punasolutiputuksessa neljä tuntia. Sillä korjataan

hemoglobiiniarvoja paremmiksi.Verinäyte pari päivää sitten paljasti myös, että

tulehdusarvot ovat korkealla. Terveyskeskuksen lääkäri soitteli ilmeisen

huolestuneena jo aamukahdeksalta ja kyseli mitä tehdään asialle. Sanoin että asia

hoituu Lappeenrannassa.Kun tiputus oli ohi, tuli syöpähoitoyksikön lääkäri Rainer Kolle istumaan vierelleni

ja sanoi että tilanne on huono.Veriarvot ovat niin huonot että hän pelkää

verenmyrkytystä. On kaksi vaihtoehtoa;joko jäädä heti osastolle ja aloittaa

antibiootti tippana, tai olla viikonloppu kotona ja ottaa antibiootit tabletteina.

Valitsin jälkimmäisen.

Tablettikuuri ei kuulemma aina tehoa, joten maanantaina taas verikokeeseen ja

senjälkeen he ilmoittavat jatkosta.Muuten olo tuntuu hyvältä, ja ruokakin maistuu

lähes entiseen tapaan.23.8Hyvin tuntuu antibiootit tehoavan. Olo oikein hyvä ja pientä askarettakin pystyy

taas tekemään.26.8.Veriarvot palautuivat lähes normaaleiksi. Valkosolut 4, hemoglobiini 112,

cpr(tulehdusarvo)16.

Nyt kun vielä pääsisi eroon unilääkkeestä niin kaikki ok. TT-kuvaus on 8.9.9.9TT-kuvaus on ohi. Tuloksen saaminen on vaan käsittämättömän vaikeaa, koska 22.9 on

vielä PET-kuvausjoka on tarkempi kuvaustapa. Senverran sairaanhoitaja paljasti että

kasvaimet ovat pienentyneet, mutta eivät kokonaan hävinneet. Jatko selviää 4.10

jälkeen, jolloin on seuraava lääkäriaika.4.10.2011Sain PET-kuvauksen tulokset tänään, ja radiologin lausunnon mukaan kaulan alueen

kasvaimet ovat hävinneet. Mutta ruokatorven ja henkitorven liittymäkohdassa rinnasta

löytyi yksi jonkinasteista aktiivisuutta osoittava imusolmuke. Sovin lääkärin kanssa

että minulle annetaan varmuuden vuoksi sädehoitoa 25 kertaa viiden viikon aikana.

Onneksi olin vaatinut tuota PET-kuvausta, muuten uutta kohdetta ei olisi löytynyt.

Kiitokset myös sairaanhoitajalle(nimeä en muista) joka sai aikaan, että Oncovin

sytostaatti vaihdettiin toiseksi. Sen aiheuttamat ääreishermoston vauriot saattavat

minulla parantua kokonaan. Jalkojen varpaat ja päkiät ovat vielä tunnottomat ja

niissä on pistelyä. Jalat ovat myös aika voimattomat.

Mikä olisi ollut tilanne jos Oncoviniä olisi annettu koko hoitojakso? Lääkäri tuskin

olisi asiaan kiinnittänyt huomiota.

Nyt vaan odotttelen uutta TT-kuvausta ja sädehoitojen alkamista.29.10.2011Sädehoito alkaa olla puolivälissä. Mitään mainittavia sivuvaikutuksia en ole havainnut.

Matkojen omavastuukin on täyttynyt, eli vähän yli sadan kilometrin matkasta saan

korvausta kokonaista 21 euroa(20 senttiä/km). Mutta kun laki sallii, niin matkustan

sitten taksilla tästälähtien.

Ihmetystä herättää Kelan korvausmenettely, joka tulee veronmaksajille kalliiksi. Yhdestä

taksikyydistä kuittasin 225 euron laskun. Mitäpä jos kela maksaisi vaikkapa normaalin

työntekijän kilometrikorvauksen 46 senttiä/km, niin alkaisi kiinnostamaan jo oman auton

käyttökin,ja veronmaksajat säästäisivät minunkin tapauksessa yli 157 euroa päivässä.

Mutta eihän järjen käyttö näissä asioissa Suomessa ole sallittua.30.10.

Senverran korjausta edelliseen, että taksi saa korvauksen vain menomatkasta, eli

112 euroa. Näinollen jos Kela korvaisi 0.64 euroa oman auton käöytöstä, säästäisi

yhteiskunta 45 euroa päivältä. Rahaa se on sekin, etenkin jos ajatellaan että vastaavia

tapauksia olisi tuhansia.14.11.2011Tänään oli sitten viimeinen sädehoito ja sen jälkeen lääkärin tarkastus.

Veriarvot olivat kaikita osin normaalit, joten sen perusteella kaikki on ok. Kolmen

kuukauden päästä on kontrolli PET- kuvaus, joka antaa varmuuden onko tauti hävinnyt.Pyysin viime PET-kuvauksen lausunnon itselleni, koska sen muita tutkimuslöydöksiä

lääkäri ei viime kerralla kommentoinut. Sivulöydöksenä todettiin polykystiseen

munuaissairauteen sopivia löydöksiä molemmissa munuaisissa sekä maksaparenkyymissa.

(Munuaisten monirakkulatauti (polykystinen munuaissairaus) on perinnöllinen sairaus,

jossa munuaisiin muodostuu suuri määrä nesterakkuloita eli kystia ja nämä kystat

kasvaessaa tuhoavat normaalia munuaiskudosta.)

Sekä diffuusia kalkkimuutosta LAD:n alaosassa, eli suomeksi sanottuna verisuonen

kalkketumaa sepelvaltimossa. Sekin on meillä sukurasitteena, joten eiköhän ohitus-

leikkaus ole edessä jossain vaiheessa.

Nyt kuitenkin avoimin mielin eteenpäin kohti uusia seikkailuja.

Laskuri asennettu 8.11.2013Kävijälaskuri